Meniu
PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMAS VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE

 

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ įgyvendinimo VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE APRAŠAS


Paraiškos forma


Kitos formos:


Ketvirtinės išlaidų sąmatos ataskaitos forma


Buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių valstybės biudžeto lėšų panaudojimą ketvirčio suvestinės forma


Valstybės biudžeto lėšų panaudojimo ataskaitos forma


Metinės Projekto veiklos ataskaitos forma (pagal Savivaldybės administracijos patvirtintą formą, išlaidas nurodant eurais ir euro centais) 
Išplėstinių seniūnijų sueigų sprendimai dėl prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų patvirtinimo:


Bartninkų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas


Gražiškių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas

 

Gižų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas

 

Keturvalakių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas

 

Kybartų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas


Klausučių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas


Pajevonio seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas


Pilviškių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas


Šeimenos seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas


Virbalio seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas


Vištyčio seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas


Vilkaviškio seniūnijos išsplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas

 Išplėstinių seniūnijų sueigų sprendimai dėl atrinktų paraiškų:


Bartninkų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas


Gižų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas


Gražiškių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas


Keturvalakių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas


Kybartu seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas


Klausučių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas


Pajevonio seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas


Pilviškių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas


Šeimenos seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas


Virbalio seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas


Vištyčio seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas
 
Paskutinis atnaujinimas: 2017-09-25 16:48:18