Meniu
Valstybės sienos apsaugos tarnyba informuoja - daugėja administracinių nusižengimų, kuriuos tirs VSAT pareigūnai ir surašys protokolus

Valstybinė sienos apsaugos tarnyba informuoja, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojo papildytas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 589 straipsnio „Administracinius nusižengimus tiriantys ir protokolus surašantys pareigūnai“ 55 punktas.

Pagal jį  Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT) pareigūnai gali surašyti protokolus dėl ANK 47 straipsnio 3 dalyje, 65 straipsnio 3 dalyje, 115, 208 straipsniuose, 209 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse, 214, 224, 266 straipsniuose, 282 straipsnio 1 dalyje, 290 straipsnio 1 dalyje, 373 straipsnio 1 dalyje, 374 straipsnyje, 406 straipsnio 1, 2, 3, 5 dalyse, 408 straipsnyje, 410 straipsnio 1 dalyje, 415 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5 dalyse, 416 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6 dalyse, 417 straipsnio 1, 2, 3, 4, 6, 8 dalyse, 420 straipsnio 1, 2 dalyse, 421, 422, 424 straipsniuose, 426 straipsnio 4 dalyje, 428 straipsnio 1 dalyje, 431 straipsnio 1, 2 dalyse, 432, 436, 438 straipsniuose, 439 straipsnio 2 dalyje, 450, 481, 484 straipsniuose, 506 straipsnio 4 dalyje, 508, 536, 537, 538, 539, 543 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų.

2018 m. sausio 1 d. įsigaliojo VSAT vado 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 4-590 „Dėl asmenų, turinčių teisę, būti valstybės sienos apsaugos zonoje, pasienio vandenyse, kurių vandenimis arba krantais eina išorės siena sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, reglamentuojantis juridinių asmenų, juridinio asmens filialų, atstovybių bei juridinio asmens statuso neturinčių asmenų įrašymo į Asmenų, turinčių teisę būti valstybės sienos apsaugos zonoje, pasienio juostoje, pasienio vandenyse, kurių vandenimis arba krantais eina išorės siena, sąrašą terminus ir sąlygas, fizinių asmenų įrašymo į sąrašą terminus ir sąlygas, prašymų pateikimą, nagrinėjimo ir įrašymo į sąrašą tvarką.


PRIDEDAMA:

1. ANK straipsniai kuriuose numatytus administracinius nusižengimus tiria VSAT pareigūnai ir surašo protokolus.

2. VSAT vado 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 4-590 „Dėl asmenų, turinčių teisę, būti valstybės sienos apsaugos zonoje, pasienio vandenyse, kurių vandenimis arba krantais eina išorės siena sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2017-12-27, Nr. 21136 ).

3. Asmenų, turinčių teisę, būti valstybės sienos apsaugos zonoje, pasienio vandenyse, kurių vandenimis arba krantais eina išorės siena sąrašo sudarymo tvarkos aprašas (4 lapai).

4. Prašymo įrašyti į Asmenų, turinčių teisę būti valstybės sienos apsaugos zonoje, pasienio juostoje, pasienio vandenyse, kurių vandenimis arba krantais eina išorės siena, sąrašą formos pavyzdys.

 


Rimantas Timinskis

VSAT Pagėgių pasienio rinktinės vadas