Meniu
Padėkos vakaras „Pažinsi pasaulį – suprasi save“ Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijoje

Padėkos vakaras gimnazijoje – tradicinis gegužės mėnesį organizuojamas renginys. Šio renginio metu pasidžiaugiama mokiniais, mokytojais, gimnazijos rėmėjais, pildančiais gerų darbų aruodą. Gegužės 17 d. padėkos raštais, gimnazijos suvenyrais buvo apdovanoti 109 gimnazistai ir meno kolektyvai bei juos paruošę 33 mokytojai, garsinę Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos, Vilkaviškio rajono vardą olimpiadose, konkursuose šalyje ir rajone.

Gimnazijos aktų salėje visi kartu prisiminėme, kuo 2017–2018 m. m. buvo dosnūs „Aušros“ gimnazijos bendruomenei. Mokiniai dėkojo mokytojams už rūpestį, meilę ir dėmesį, už palaikymą ir padrąsinimą įgyvendinant svajones, padedant atsiskleisti talentams.

Padėkos vakare į padėkos dienos baigiamąją dalį rinkosi ne tik mokytojai, mokiniai, bet ir mokinių tėveliai. Visi džiaugėsi subrandintais mokslo vaisiais ir gimnazistų pasiekimais respublikiniuose konkursuose bei olimpiadose. Ypač gimnazijos bendruomenė džiaugėsi Kristinos Kazlauskaitės (IIA kl.) pasiekimais. Ji 51-ojoje Lietuvos mokinių respublikinėje biologijos olimpiadoje užėmė I vietą, 51-ojoje Lietuvos mokinių biologijos rajoninėje olimpiadoje taip pat I vietą, tarptautiniame piešinių konkurse „Tėvynės labui“ – I vietą, 67-ojoje Lietuvos mokinių matematikos rajoninėje olimpiadoje – III vietą, 66-ojoje Lietuvos mokinių fizikos rajoninėje olimpiadoje – I vietą, 56-ojoje Lietuvos mokinių chemijos rajoninėje olimpiadoje – I vietą, Lietuvos mokinių anglų kalbos rajoninėje olimpiadoje – I vietą, lietuvių kalbos ir literatūros rajoninėje olimpiadoje – I vietą.

Abiturientų pasiekimai taip pat ypatingi: Vilmantas Runas (IVB kl.) ES jaunųjų mokslininkų konkurse buvo apdovanotas I laipsnio diplomu, respublikiniame kūrybiniame gamtos mokslų konkurse „Mūsų eksperimentas“ – I laipsnio diplomu, 66-ojoje Lietuvos mokinių rajoninėje fizikos olimpiadoje laimėta I vieta, Sūduvos krašto gimnazijų matematikos olimpiadoje – III vieta, 67-ojoje Lietuvos mokinių matematikos rajoninėje olimpiadoje – I vieta. Emilija Mačiulaitytė (IVE kl.) 50-ajame Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurse laimėjo III laipsnio diplomą, tapo laureate rajoniniame filologų konkurse. Tadas Skeltys (IVA kl.) respublikiniame kūrybiniame gamtos mokslų konkurse „Mūsų eksperimentas“ laimėjo I laipsnio diplomą, Marta Marčiulionytė (IVA kl.) respublikiniame kūrybiniame gamtos mokslų konkurse „Mūsų eksperimentas“ laimėjo II laipsnio diplomą, 51-ojoje Lietuvos mokinių biologijos rajoninėje olimpiadoje – III vietą, rajoniniame filologų konkurse tapo laureate, lietuvių kalbos ir literatūros rajoninėje olimpiadoje laimėta II vieta. Justė Katkauskaitė (IVE kl.) respublikiniame kūrybiniame gamtos mokslų konkurse „Mūsų eksperimentas“ laimėjo II laipsnio diplomą, 51-ojoje Lietuvos mokinių biologijos rajoninėje olimpiadoje – I vietą.

Padėkos vakare gimnazistai ir jų jaunesnieji draugai bendruomenei dovanojo muzikinius kūrinius, dainas, šokius ir gražiausius žodžius. Dėkojame visiems, einantiems mokslo keliu. Ačiū visiems, kurie šiame kelyje palaiko, drąsina, dvasiškai stiprina.

Vilkaviškio  „Aušros“ gimnazija laukia kiekvieno, norinčio tobulėti, įgyvendinti naujas idėjas ir kurti.

 

 

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Laukaitienė

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos nuotraukos