Meniu
Purviniškių k. senosios kapinės
 
NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ STEBĖSENA
 
1. Iš V pusės 2. Ariamas laukas iš V pusės 3. Alyvų krūmai
4. Paminklinis akmuo 5. Kapinių teritorija tankiai apžėlusi alyvų krūmais 6. Kapinių teritorija apžėlusi alyvų krūmais
7. Alyvų krūmai teritorijoje 8. Alyvų krūmai kapinių teritorijoje 9. Žmonių kaulai ant kapinių pylimėlio iš P pusės
10. Kapinių teritorijoje gausu žvėrelių olų 11. Aplinka prie kapinių iš V pusės 12. Kapinių prieiga iš Š pusės
13. Prieigos iš ŠV pusės 14. Prieigos iš V pusės