VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

2017.03.27, pirmadienis

Savivaldybes administracija

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, tel. (8 342) 60 062, faks. (8 342) 60 066,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774441

  
 • Naujienos
 • Klausimai / atsakymai
 • Kontaktai
 •   
 • Rajonas
 • Herbas
  Istorija
  Garbės piliečiai
  Žemėlapis
 • Gyventojams
 • Priėmimas asmeniniais klausimais
  Konkursai į valstybės tarnybą
  Apie nemokamą teisinę pagalbą
  Savivaldybės būsto klausimai
  Socialinis draudimas
  Tvarkos, taisyklės
  Renginiai
  Asbesto šalinimo programa
  Informacija apie siūlymą pripažinti statinius, kurie neturi savininkų (ar kurie savininkai nežinomi), bešeimininkiais
  Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašai
  Nenaudojamo, apleisto bei neprižiūrimo nekilnojamojo turto, esančio Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, sąrašas
 • Verslininkams
 • Atmintinės licencijų įsigijimui
  Viešieji pirkimai
  Viešieji aukcionai
  Įvairi informacija verslo klausimais
  Verslo informacijos centras
  Socialinis draudimas
  Asbesto šalinimo programa
  Informacija apie siūlymą pripažinti statinius, kurie neturi savininkų (ar kurie savininkai nežinomi), bešeimininkiais
  Licencijų išdavimas
  Nenaudojamo, apleisto bei neprižiūrimo nekilnojamojo turto, esančio Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, sąrašas
 • Turistams
 • Turizmo informacijos centras
  Turistiniai maršrutai
  Jono Basanavičiaus gimtinė
    
 • Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
  Meras
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Sudėtis ir kontaktai
  Komitetai
  Komisijos
  Išmokos Tarybos nariams
  Tarybos veiklos reglamentas
  Administracija
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracijos struktūra
  Darbuotojų kontaktų paieškai
  Asmenų aptarnavimas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Darbuotojų kontaktai
  Veikla ir ataskaitos
  Savivaldybės įmonės ir įstaigos
  Savivaldybės kontroliuojamos įmonės
  Viešosios ir biudžetinės įstaigos
  Nevyriausybinės organizacijos ir bendruomenės
  Darbo grupės ir komisijos
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Mero potvarkiai
  Tarybos sprendimai
  Norminiai teises aktai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Teisės aktų projektai
  Tarybos sprendimų projektai
  Išvadų teikimas
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisės aktų paieška (Infolex)
  Tarybos posėdžių protokolai
 • Veikla
 • Nuostatai
  Administracijos nuostatai
  Struktūrinių padalinių nuostatai
  Tarybos veiklos reglamentas
  Administracijos veiklos reglamentas
  Planavimo dokumentai
  Strateginiai veiklos planai
  Veiklos ataskaitos
  Seniūnijų metiniai veiklos planai
  Veiklos sritys
  Aplinkos apsauga
  Civilinė metrikacija
  Civilinė sauga
  Investiciniai projektai
  Jaunimas
  Korupcijos prevencija
  Kultūra
  Kultūros paveldo objektų stebėsena
  Kūno kultūra ir sportas
  Socialinė apsauga
  Sveikatos priežiūra
  Švietimas
  Tarptautinis bendradarbiavimas
  Teisinė pagalba
  Teritorijų planavimas
  Vaiko teisių apsauga
  Valstybinė kalba
  Verslo klausimai
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Finansiniai įsipareigojimai
  Vadovų darbotvarkės
  Savivaldybės turto privatizavimas
  Tarnybinis transportas
  Karjera
  Skelbiami konkursai
  Laisvos darbo vietos
  Priėmimas į darbą
  Adresų suteikimas, keitimas ir panaikinimas
 • Paslaugos
 • Administracinės paslaugos
  Atmintinės
  Prašymai
  Elektroninės paslaugos
  Civilinė metrikacija
  E-demokratija
 • Nuorodos
 • Naujienų prenumerata
 • Klausimai ir atsakymai
 • Naujienos
 • Sporto renginiai
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Vilkaviškio rajono nevyriausybinių organizacijų taryba
 • Vilkaviškio rajono šeimų taryba
 • Vietos bendruomenių tarybos
 • Vilkaviškio rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisija
 • 2016 – Vietos bendruomenių metai
 • Investicinė aplinka
 • Vilkaviškio miesto VVG
 • Vilkaviškio krašto VVG
 • 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų projektai
 • LR Seimo narys Kęstutis Smirnovas
 • Triukšmo valdymas
 • Naujienos ir aktualijos
  Savo kūryba mokiniai pagerbė poetą Kazį Bradūną

  Per Lietuvą jau nuvilnijo renginiai, skirti garsiam kraštiečiui poetui Kaziui Bradūnui pagerbti. Mūsų savivaldybės mokiniai taip pat bandė suvokti poeto kūrybą, jauseną, kultūrinės veiklos reikšmingumą. Mokslo metų pradžioje vyresniųjų klasių mokiniams buvo paskelbtas Kūrybinių darbų konkursas „Gimtinės taku“, skirtas Kazio Bradūno 100-osioms gimimo metinėms.

  Nuo pat idėjos pasiūlymo Savivaldybės mero kabinete iki baigiamojo konkurso renginio Paežerių dvaro ledainėje poeto Kazio Bradūno dukra Elena Bradūnaitė-Aglinskienė domėjosi, kaip klostosi pasirengimo ir organizavimo reikalai, pasiūlė konkurso pavadinimą. Paraginusi išplėsti konkurso tematiką, paskatino mokinius pamąstyti ir kurti ne tik apie patį poetą Kazį Bradūną, bet ir apskritai apie tai, kas poetui buvo brangu: gimtinę, šeimos ryšius, kultūrą ir kitas vertybes. Puikiai jausdama ir suprasdama šiuolaikinį jaunimą, kartu su konkurso organizatoriais nuostatuose įteisino ir įvairias šiuolaikiškas skaitmeninio formato kūrybos formas. Konkurso gijas poeto dukra Elena siekė paskleisti ir rudenį pati viešėdama mokyklose. Daugelį kūrusiųjų dalyvauti ir paskatino būtent šilti poeto dukters prisiminimai, įtaigus pasakojimas apie savo šeimą, pamąstymai apie lietuvių tautos savitumą.

  Konkursui darbus atsiuntė šešių Vilkaviškio rajono savivaldybės mokyklų mokiniai. Iš viso buvo pateikta 19 kūrybinių ieškojimų. Išsikristalizavo tokios konkursui pateiktų mokinių darbų kryptys: poezija, poezija su iliustracijomis, rašiniai, esė, fotografijos, padavimai, vietovardžių paaiškinimai, mokomasis kompiuterinis žaidimas.

  Mokinių kurtose eilėse labiausiai jaudina ne tik poeto Kazio Bradūno biografijos, kūrybos kontekstai, bet ir kūrybiniai formos, jausenos, raiškos netikėtumai. Prizinės vietos skirtos Gabijai Kadaškevičiūtei ir Evelinai Mackevičiūtei (pastarosios eiles lydėjo draugės Mildos Abraitytės grafika) iš Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos, Emilijai Klimašauskaitei iš Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos už eilėraščių rinkinėlį „Tolimas kelias namo“ ir Virbalio pagrindinės mokyklos mokinei Gabijai Kadaškevičiūtei už eilių rinkinėlį „Eilėraščiai Kaziui Bradūnui atminti“.

  Labai tvarkingai, subtiliai konkursui pateikti poeto tėviškės panoramos vaizdai Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos gimnazisto Tomo Česnavičiaus fotografijose. Jas lydi puikiai pritaikytas muzikinis fonas. Fotografijos žvilgsnį nukreipia iš aukštumų žemyn ir leidžia pajusti mažo gimtinės sklypelio didumą (istoriją, paslaptį, praradimą, netektį, sugrįžimą).

  Dviejų Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos merginų – Rugilės Meseckaitės ir Miletos Tamašauskaitės – filologiniame darbe-pateiktyse „Gimtinės vietovardžiai Kazio Bradūno poezijoje“ kiekvienas Vilkaviškio krašto žmogus gali pasitikrinti, ką žino apie tokias vietoves, kaip Versnupiai, Suopkalnis ir kt.

  Vaikinai iš Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos – Lukas Svobonas ir Gediminas Stankevičius – konkursui pateikė pačių sukurtą kompiuterinį žaidimą „Labirintas“ pagal Kazio Bradūno eilėraštį. Išeiti iš labirinto žaidėjas gali tik išmokęs analizuoti eilėraštį.

  Prasmingai savo kurtus eilėraščius pateikė Alvito pagrindinės mokyklos mokinė Brigita Grigaliauskaitė.

  Daug nuoširdumo, daug medžiagos apie poetą į savo parengtas skaitmenines pateiktis „Per gyvenimą su žodžio skambėjimu“ sudėjo Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos mokinės Kamilė Rakauskaitė ir Ieva Andriulionytė.

  Įdomios mokinių, rašiusių esė, įžvalgos. Daugelyje jų girdime tarsi aidu atsikartojančias poeto ir jo dukters Elenos pasakojimo mintis apie gimtinę, emigraciją, kūrybą. Net keturios merginos – Marta Marčiulionytė, Gintarė Iešmantaitė, Meda Usevičiūtė, Indrė Grigalevičiūtė – iš Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos bandė atverti poeto, kūrybos, modernumo ir tradicijos, savęs pažinimo ir kitus aspektus.

  Kūrybinių darbų konkurso „Gimtinės taku“ vertinimo komisiją sudarė Eena Bradūnaitė-Aglinskienė, konkurso „Gimtinės taku“ iniciatorė ir Komisijos garbės narė; Rita Vaščėgienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė; Ilona Vitkauskaitė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji kalbos specialistė; Ieva Rinkevičiūtė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė; Vida Kaukaitė, Alvito pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė; Gitana Pumerytė-Vosylienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Bibliografijos ir informacijos skyriaus vedėja. Iš Vilniaus atvykus poeto dukrai Elenai, visi komisijos nariai ne kartą vertė ir skaitė pateiktus darbus, žiūrėjo ir analizavo skaitmenines pateiktis. Dėl daugelio darbų abejonių nekilo, dėl kai kurių buvo diskutuota. Elenai Bradūnaitei priėmus sprendimą padidinti prizinį fondą, viskas tarsi susidėliojo į savo vietas. Visų dalyvių darbuose buvo rasta įdomių įžvalgų, savitumo. Ypač preciziškai ir geranoriškai mokinių kūryboje stiprybes bei pastangas akcentavo E. Bradūnaitė. Jos įžvalgos ir linkėjimai jauniesiems kūrėjams vėliau sugulė į korteles, kurias su meile savo ranka užrašė pati poeto dukra. Atskleidžiant pasirengimo apdovanojimams priešistoriją, reikėtų paminėti, kad konkurso iniciatorė ir rėmėja Vilniuje suieškojo ir nupirko Kazio Bradūno jubiliejui išleistų vokų su poeto atvaizdu. Ji siekia, kad jaunimas suprastų ir išmoktų vertinti visus kultūros ženklus, kad įteiktos premijos nebūtų tik materialioji paskata. Skatindama mokinius kurti, domėtis krašto ir kultūros istorija, padėkas ir atminimo dovanėles vienam konkurso dalyvių įteikė ir Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras-muziejus, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius. Šį jubiliejinį konkursą mokiniams primins ir Elenos Bradūnaitės-Aglinskienės bei Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjos Almos Finagėjevienės pasirašytos padėkos, konsultavusiems mokytojams – poeto dukters dovanota kunigo Juliaus Sasnausko sudaryta ir Lietuvos rašytojų sąjungos išleista Kazio Bradūno eilėraščių rinktinė „Dievas liepė man būti“. Mokyklų, kurių mokiniai dalyvavo konkurse, bibliotekoms Elena Bradūnaitė padovanojo dr. Virginijos Paplauskienės sudarytą vertingą leidinį „Kazys Bradūnas. Archyvai“.


   

                                               Rita Vaščėgienė, Švietimo, kultūros ir

  sporto skyriaus vyriausioji specialistė

  Nuotr. K. Inkratos

  Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui Archyvas

  © Vilkaviškio rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas. Naudojama SmartWeb