Meniu
Pritarta Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos projektiniam pasiūlymui dėl valstybės projekto „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje“

Vasario 6 dieną Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje įvyko 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Jo metu nuspręsta pritarti Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos projektiniam pasiūlymui dėl valstybės projekto „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje“ bei projektui įgyvendinti planuojamai skirti lėšų sumai – iki 296 739,06 EUR ir siūlyti jį įtraukti į Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ sąrašą.


Savivaldybės informacija