Meniu
Skliausčių senovės gyvenvietė III
 
NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ STEBĖSENA
 
1. Tolumoje (dešiniau didelio medžio) senovės gyvenvietės kalvelė 2. Senovės gyvenvietė iš PR pusės 3. PR kampas
4. Duobė R pusėje 5. Duobė (gal įgriuva) PR pusėje 6. Į PV
7. Į V 8. Senovės gyvenvietės teritorija žiūrint iš R į V 9. Šiaurinė pusė
10. Žemiau į Š pusę (link Šešupės) 11. Šešupės slėnis ( į ŠR pusę) 12. Teritorija į R pusę
13. Senovės gyvenvietė iš R pusės