Meniu
Su kaimyninės šalies atstovais aptartas bendradarbiavimas teikiant projektus Lietuvos ir Rusijos Federacijos bendradarbiavimo per sieną 2014-2020 metų programai

Vasario 13 dieną Vilkaviškio rajone viešėjo Karaliaučiaus (Kaliningrado) srities Gumbinės (Gusevo) miesto savivaldybės delegacija, kurią sudarė šios Savivaldybės administracijos vadovo pirmoji pavaduotoja Liudmila Tomina, taip pat ekonominės ir perspektyvinės vystymo valdybos darbuotoja Benedikta Luščik bei kiti atstovai.

Vilkaviškio rajono savivaldybėje svečiai susitiko su Meru Algirdu Neiberka, Administracijos direktoriumi Vitu Gavėnu, jo pavaduotoja Daiva Rikliene ir Mero pavaduotoju Kaziu Kiaulakiu.

Š. m. vasario 1 d. 2014–2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programa paskelbė 2-ąjį kvietimą teikti projektų paraiškas. Programa remia projektus, kuriuos kartu įgyvendina bent dvi organizacijos – partneriai iš Lietuvos ir Rusijos, ir kurių veiklos apima bendradarbiavimo per sieną iniciatyvas.

Susitikimo su kaimyninės šalies atstovais tikslas buvo patikslinti, kokius bendrus projektus abi šalys galėtų rengti Lietuvos ir Rusijos Federacijos bendradarbiavimo per sieną 2014–2020 metų programai.

Priminsime, kad 2014–2020 m. programos „Lietuva – Rusija“ prioritetas teikiamas istorinio ir gamtos paveldo pritaikymo ir atnaujinimo, kultūrinių ryšių skatinimo ir turizmo plėtros projektams. Taip pat remiami socialinės įtraukties ir pasienio regionų bendradarbiavimo plėtros, gerinant sveikatos, socialines ir švietimo paslaugas bei skatinant bendruomenių iniciatyvas, projektai. Finansuojami bus ir projektai, kurie skatins bendradarbiauti vietos valdžios institucijas, stiprins vietos bendruomenes, užtikrins efektyvų sienų kirtimą.

Prioritetą abiejų savivaldybių atstovai teikė sporto infrastruktūrai. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija yra paruošusi ir galėtų teikti Kybartų stadiono ir tribūnų sutvarkymo projektą, partneriai atnaujintų savo sporto bazę.

Taip pat partneriams priimtina kultūrinių mainų idėja, kur būtų galima pastato-mokyklos bendrabučio rekonstrukcija, – taip naujose patalpose įsikurtų Vilkaviškio muzikos mokykla.  

Gumbinės (Gusevo) miesto savivaldybė taip pat turi viziją, kaip savo miestą padaryti išmaniu, įrengiant elektronines korteles, skatinančias važinėtis dviračiu, lankytis turizmo objektuose. Už naudojimąsi šiomis paslaugomis gyventojai gautų taškus, už kuriuos būtų taikomos lengvatos (nuolaidos) mokant už vandenį ar šildymą.

Partnerius ypač sudomino bendra projektinė idėja Vilkaviškio ligoninėje įrengti druskų kambarį.

Artimiausiu metu sutarta susitikti darbiniame susirinkime.