Meniu
Pradedamas įgyvendinti projektas „Savižudybių prevencijos modelis ir jo taikymas Lietuvos savivaldybėse“

Vilkaviškio rajono savivaldybėje įvyko pirmasis „Rotary“ klubo iniciatyva vykdomo projekto „Savižudybių prevencijos modelis ir jo taikymas Lietuvos savivaldybėse“ –  SUPREME AIM susitikimas. Projektą pristatė jo koordinatorius, Tarptautinės tarnystės komiteto pirmininkas Vygintas Grinis bei projekto veiklos koordinatorius psichologas Said Dadašev. 

Susitikime dalyvavo Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka, Vilkaviškio dekanas prel. kan. Vytautas Gustaitis, Savivaldybės administracijos, švietimo, sveikatos, policijos, seniūnijų, socialinių globos namų, nevyriausybinių organizacijų atstovai.

Susitikimą organizavo Vilkaviškio r. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, savižudybių prevencijos valdymo grupės vadovė Daiva Riklienė, kuri pabrėžė projekto svarbą: „Šis projektas eina per Lietuvą su stipria partneryste, dalyvaujant ir Lietuvos sveikatos mokslo universiteto specialistams ir kompetentingiems lektoriams, psichologams bei „Rotary“ klubui“.

Projektas bus vykdomas dvejus metus (iki 2020 metų rugpjūčio 31 d.) ir apims 11 šalies savivaldybių (Akmenės, Anykščių, Druskininkų, Kupiškio, Marijampolės, Panevėžio, Pasvalio, Šilutės, Tauragės, Vilkaviškio ir Ukmergės).

Projekto koordinatorius V. Grinis pristatė projekto struktūrą, jo tikslus ir numatytas įgyvendinti veiklas. Per du projekto įgyvendinimo metus yra numatyta atlikti situacijos analizę Vilkaviškio rajone bei surinkti duomenis apie turimus resursus – psichologų, pagalbą teikiančių institucijų ir specialistų skaičių savivaldybėje, taip pat parengti Vilkaviškio r. savivaldybei tinkamą savižudybių prevencijos algoritmą, kuris bus tobulinamas mokymų metu. Mokymuose dalyvaus „vartininkai“ – žmonės, kurie dažniausiai susiduria su savižudybės rizikoje esančiais žmonėmis, t. y. socialiniai darbuotojai, policininkai, gydytojai, seniūnijos darbuotojai, psichologai ir kt. Iš viso mokymuose galės dalyvauti 150 žmonių. Jų metu bus mokoma, kaip atpažinti žmogų linkusį į savižudybę, kaip jam padėti ir  nukreipti pas reikiamos pagalbos galintį suteikti specialistą. Po mokymų bus sukurtas  mūsų savivaldybei pritaikytas savižudybių prevencijos algoritmas, kuris bus tikrinamas ir tik po to teikiamas tvirtinti.

Psichologas Said Dadašev pažymėjo, kad savižudybių prevencijos programa neveiks, jeigu kiekviena institucija, tarnyba veiks atskirai. Visi turi susiburti ir siekti bendro tikslo, tačiau, kad specialistai mokėtų suteikti pagalbą, reikia, jog jie mokėtų bendrauti su krizes gyvenime patiriančiais žmonėmis, šiam tikslui ir bus skirti mokymai. Jis taip pat papasakojo apie kitų savivaldybių patirtį dalyvaujant projekte, kaip pavyzdį pateikdamas Kupiškio savivaldybę. Šioje savivaldybėje projektas pradėtas įgyvendinti anksčiausiai ir jau pasiekta rezultatų savižudybių prevencijos judėjime.

Artimiausiu metu,  jau spalio mėnesio pabaigoje, planuojama pradėti mokymus tikslinėms grupėms.

 

Daugiau informacijos apie projektą: http://supremeaim.rotary.lt/municipalities/vilkaviskio/