Meniu
Gražiškių seniūnijoje pristatyti praėjusiais metais nuveikti darbai

Šiandien Gražiškių seniūnijoje seniūnaičiams bei susirinkusiai bendruomenei Ramutė Didvalienė pristatė seniūnijos veiklos ataskaitą už 2018 metus. 

Ataskaitos pristatyme dalyvavo Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka, vicemeras Kazys Kiaulakis, Administracijos direktorius Vitas Gavėnas, jo pavaduotoja Daiva Riklienė ir Žemės ūkio skyriaus vedėja Lina Grygelaitienė. 

Pristatydama 2018 metų nuveiktus darbus, Gražiškių seniūnijos seniūnė R. Didvalienė išsamiai apžvelgė visas seniūnijos veiklos sritis – socialinę, infrastruktūrą ir jos gerinimą, kultūrinę ir bendruomeninę veiklą ir kt. Susirinkusieji buvo supažindinti su seniūnijoje įgyvendintais projektais, svarbiausiais per metus įvykdytais darbais. 

2018 metais Gražiškiuose buvo įgyvendintas religinių bendruomenių projektas, kurio metu buvo pakeista 12 bažnyčios langų. Gerinta vietinės reikšmės kelių būklė – ūkininkai iš Graužinių žvyro karjero išvežė 968 m³. žvyro. Įrengta stovėjimo aikštelė prie stadiono. Sutvarkytas bešeimininkis turtas Duonelaičių k. Prižiūrimos senosios kapinės kaimuose.

Per 2018 metus daug nuveikta ir kultūrinėje veikloje. Išradingai paminėtas valstybės šimtmetis – pasodintas Šimtmečio ąžuolynas. Išleista klebono D. Gurevičiaus knyga „Praėjusio laiko akimirkos“, surengta vasaros šventė „100 vasaros žiedų“. 

Seniūnė taip pat aptarė šių metų suplanuotus darbus. Vienais svarbiausių darbų 2018 metams ji įvardijo Sodo gatvės asfalto dangos bei Dotamų kaimo žvyrkelio dangos atnaujinimą, prieigos prie šventoriaus laiptų rekonstrukciją. 

Savivaldybės meras A. Neiberka padėkojo seniūnei už išsamią ataskaitą ir džiaugėsi, kad seniūnijos gyventojai yra tokie vieningi: „Džiugu, kad Gražiškiuose vyksta pokyčiai ir prie jų prisideda visi miestelio žmonės, kuriems savanoriškai prisidėjus, Gražiškių bažnyčioje buvo pakeista didžioji dalis langų – tai unikalus ir užkrečiantis pavyzdys“. 

Žemės ūkio skyriaus vedėja L. Grygelaitienė trumpai pristatė žemės ūkio aktualijas, skatino ūkininkus pasinaudoti valstybės parama, teikti paraiškas.