Meniu
Švitrūnų, Unijos senosios kapinės
1.Kapinės iš PV pusės 2. V kapinių pusė - aukšta kalva 3. Nukkirstų šakų krūvos PV kapinių pusėje
4. Nuvitręs kapines žymintis paminklinis akmuo 5. Paminklinis akmuo 6. Sutvarkyta kapinių dalis
7. Sutvarkyta kapinių teritorija 8. Iš P pusės 9. Kapinės iš PR pusės
10. Rytinės kapinių teritorijos dalis - netvarkoma 11. Brūzgynai R kapinių dalyje