Meniu
Vilkaviškio ligoninė minėjo 110 metų veiklos sukaktį

Gegužės 17-ąją Vilkaviškio ligoninė minėjo gražią sukaktį – 110 savo gyvavimo ir pagalbos žmonėms metų. Nors per visus šiuos ligoninės veiklos metus įstaiga neatpažįstamai pasikeitė, tačiau šventa medikų pareiga buvo ir yra – padėti išsaugoti ir branginti kiekvieną gyvybę.

 Ligoninės vadovas Linas Blažaitis su įspūdinga sukaktimi pirmiausia pasveikino visus ligoninės darbuotojus – juk moderni aparatūra būtų bevertė,  jei ligoninėje nedirbtų kvalifikuoti  specialistai.  Praėjusį ketvirtadienį į rajono ligoninės 110 metų jubiliejų susirinko svečių – buvusių ir esamų darbuotojų, kolegų iš kitų medicinos įstaigų, Seimo narys Algirdas Butkevičius, Vilkaviškio rajono savivaldybės vadovai, Dekanas Vytautas Gustaitis, verslininkų, draugų ir partnerių.

 Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka sveikindamas ligoninės kolektyvą su gražiu ir prasmingu jubiliejumi dėkojo medikams už pacientams sugrąžintą sveikatą, suteiktą viltį gyventi, už nuolat besikeičiančią ligoninės aplinką, tobulėjimą ir didelių tikslų siekimą.

Minėdama 110 metų veiklos jubiliejų VšĮ Vilkaviškio ligoninė planuoja įrengti druskų (haloterapijos) kambarį rajono gyventojams. Palaikydama Vilkaviškio ligoninės idėją įrengti druskų kambarį, Vilkaviškio rajono savivaldybė taip pat prisidėjo prie šios prasmingos idėjos įgyvendinimo.

Renginio metu buvo prisiminta Vilkaviškio ligoninės istorija, skambėjo svečių sveikinimo kalbos, dalytasi prisiminimais iš ligoninės gyvenimo, pristatyta šiandieninė įstaigos veikla, jos pasiekimai, įgyvendinti projektai.


Ieva Šlivinskienė

Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė