Meniu
„Buratino“ vaikų lopšelis-darželis įvertintas Europos ženkleliu „Programos „eTwinning“ mokykla“ 2018–2019

Lietuvoje „Programos „eTwinning“ mokykla“ ženkleliu apdovanotos 38 mokyklos. Marijampolės apskrityje laimėjimą pelnė Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“ ir Marijampolės Petro Armino progimnazija.

„Programos „eTwinning“ mokykla“ ženklelis – pripažinimas ne tik atskiriems programos „eTwinning“ mokytojams, bet ir tos pačios mokyklos mokytojų bei vadovų komandoms už jų dalyvavimą veikloje, atsidavimą ir pastangas.

Tai pirmosios mokyklos lyderės, pripažintos šiose srityse: skaitmeninės veiklos, el. saugumo veiklos, inovatyvių ir kūrybingų pedagoginių metodų, personalo tęstinio profesinio tobulėjimo skatinimo, personalo ir mokinių mokymosi bendradarbiaujant veiklų skatinimo.

Drauge su kitomis ženklelį pelniusiomis mokyklomis Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“ bus pristatomas Europos lygiu, prisijungs prie Europos programos „eTwinning“ mokyklų lyderių tinklo ir kartu prisidės prie programos ateities kūrimo.

„eTwinning“ programa šiais metais švenčia 13-us savo gyvavimo metus. Rugpjūčio 27–29 dienomis Vilniuje vyko eTwinning programos nacionaliniai apdovanojimai ir mokymai 2018. Šis renginys buvo skirtas apdovanoti tiek mokytojus, tiek mokyklas, aktyviausiai įgyvendinančias Europos Komisijos inicijuotos programos „eTwinning“ projektus.

Renginyje dalyvavo 150 mokyklų vadovų, mokytojų ir kitų švietimo darbuotojų, dalyvaujančių programoje „eTwinning“, kurių mokykloms buvo suteiktas „Programos „eTwinning“ m-kla“ 2018–2019 ženklelis arba  mokytojų veikla „eTwinning“ projekte buvo įvertinta Nacionaliniu kokybės ženkleliu.

Nacionaliniu kokybės ženkleliu už puikiai parengtus bei įvykdytus projektus buvo apdovanotos Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas” pedagogėsRita Bartuškienė, Lina Benekoraitienė, Birutė Sabaliauskienė, Edita Setkauskienė ir Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ pedagogė Daiva Burdulienė.

Dvi dienas vyko mokymai, kuriuose  patyrę  „eTwinning“ projektų vykdytojai dalijosi gerąja patirtimi, skatino išbandyti naujausius IKT įrankius bei supažindino projektų vykdytojus su metodais, kurie prisidėtų prie projektų kokybės gerinimo ir rezultatų viešinimo.
 

Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ auklėtoja ekspertė,

eTwinning mentorė Marijampolės apskrityje Edita Setkauskienė