Meniu
Tarp Vilkaviškio rajono ir Suchovolės savivaldybių pasirašyta bendradarbiavimo sutartis

Šiandien rajone viešėjo svečiai iš kaimyninės valstybės – buvo atvykęs Suchovolės (Suchowoli) savivaldybės (Lenkija) burmistras Michał Grzegorz Matyskiel, kuris kartu su Vilkaviškio rajono savivaldybės meru Algirdu Neiberka pasirašė bendradarbiavimo sutartį tarp dviejų savivaldybių.

Vilkaviškio rajono savivaldybės ir Suchovolės savivaldybės bendradarbiavimo sutartis sudaryta siekiant plėtoti abipusiškai naudingą bendradarbiavimą kultūros, švietimo, sporto, meno, sveikatos apsaugos, socialinės paramos, turizmo, jaunimo mainų, aplinkos apsaugos, ekonominių mainų ir kitose bendrų interesų srityse, stiprinti tarpusavio supratimą ir draugystę.

Pasirašydamos sutartį savivaldybės įsipareigojo skatinti tarpinstitucinius ryšius, plėtoti ryšius, skatinti žinių ir gerosios patirties keitimąsi, informacijos sklaidą ir keitimąsi abipusiai naudinga informacija tarp savivaldybių atstovų. Taip pat įsipareigota skatinti bendradarbiavimo ryšių plėtrą tarp švietimo ir sveikatos įstaigų, bendruomenių, nevyriausybinių, kultūros, jaunimo organizacijų, turizmo ir sporto centrų, palaikyti ir remti bendrų projektų, finansuojamų Europos Sąjungos ir kitų fondų lėšomis, rengimą ir įgyvendinimą.

Nuo šiol Vilkaviškio rajono ir Suchovolės savivaldybės bendradarbiaus įgyvendinant bendras mainų programas, skatinančias Šalių piliečių tarpusavio supratimą, kultūros ir paveldo pažinimą, skatins abipusiškai naudingus ekonominius ir rinkos bendradarbiavimo ryšius bei bendradarbiaus rengiant seminarus, konferencijas, pasitarimus, dalyvaus organizuojamuose renginiuose.

Prieš pasirašydami sutartį abiejų savivaldybių merai susitiko Vilkaviškio rajono savivaldybėje, kur apsikeitė suvenyrinėmis dovanomis. Vėliau buvo vykta į Paežerių dvaro rūmus, kur įvyko iškilmingas sutarties pasirašymas. Į  Paežerius svečius lydėjo ir Vilkaviškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Kazys Kiaulakis bei Administracijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Riklienė.

Po bendradarbiavimo sutarties pasirašymo Suchovolės savivaldybės (Lenkija) burmistrui M. G. Matyskiel buvo pristatytas dvaras. Dvaro rūmų istoriją, įspūdingas ekspozicijas pristatė Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys, istorikas Antanas Žilinskas.

Vėliau svečias iš Lenkijos apžiūrėjo keletą jį dominančių objektų Vilkaviškio mieste. Lydimas Savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiojo specialisto Artūro Blauzdžiūno, Suchovolės meras apžiūrėjo Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centrą (VVJC), kuriame centro veiklas ir įgyvendintus projektus pristatė VVJC direktorė Elena Savickienė.

Taip pat svečiui pristatyta Vilkaviškio miesto centrinė dr. J. Basanavičiaus aikštė, kuri buvo rekonstruota įgyvendinus projektą pagal priemonę „Miestų kompleksinė plėtra“.

Suchovolės savivaldybės merą taip pat domino Vilkaviškio ligoninės veikla, tad nuvykus į pastarąją, įstaigos Vyriausiojo gydytojo pavaduotojas medicinai Petras Artūras Vaitiekūnas ir projektų koordinatorius Mindaugas Lenkas papasakojo apie ligoninėje įgyvendintus projektus, įstaigoje įdiegtas aplinkai draugiškas technologijas, tokias kaip saulės kolektoriai, šiluminiai siurbliai „oras-vanduo“, fotovoltinė jėgainė. Šios ekologinės technologijos leido ženkliai sumažinti Vilkaviškio ligoninės energijos sąnaudas.

Paskutinis objektas su kuriuo susipažino Suchovolės savivaldybės meras M. G. Matyskiel buvo Vilkaviškio kultūros centras. Jame šio centro direktorė Renata Medelienė aprodė pagrindinę koncertų salę, kurią reikia remontuoti ir atnaujinti. Kartu su svečiais iš Lenkijos ir Vilkaviškio rajono savivaldybės vadovais buvo aptarta galimybė bendradarbiaujant įgyvendinti bendrą projektą, finansuojamą Europos Sąjungos ar kitų fondų lėšomis, ir siekti rekonstruoti kokybiškai kultūros centro veiklai labai reikalingą pagrindinę salę.

 

Ieva Šlivinskienė

Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė