Meniu
Žilvinos Urbonavičienės individuali įmonė įgyvendina projektą 08.1.3-CPVA-R-609-41-0005 „Žilvinos Urbonavičienės įmonės teikiamų medicininių paslaugų kokybės gerinimas“

Žilvinos Urbonavičienės individuali įmonė yra šeimos gydymo centras, kuris įsikūręs Kybartuose ir teikia paslaugas Kybartų miesto bei aplinkinių gyvenviečių pacientams.

Žilvinos Urbonavičienės individuali įmonė įgyvendina projektą 08.1.3-CPVA-R-609-41-0005 „Žilvinos Urbonavičienės įmonės teikiamų medicininių paslaugų kokybės gerinimas“ (toliau – Projektas). Projektas įgyvendinamas pagal 8 prioritetą „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“. Projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų Europos regioninės plėtros fondo. Projekto vertė – 17 280,00 Eur, iš kurių finansuojama suma – 15 984,00 Eur.

Projekto tikslas – prisidėti prie kraujotakos sistemos ligų mažinimo, prisidėti prie onkologinių susirgimų prevencijos ir kontrolės, bei galvos smegenų kraujotakos ligų mažinimo Kybartų seniūnijoje ir aplinkinėse gyvenvietėse.

Projektu siekiama pagerinti teikiamų sveikatos priežiūros ir profilaktikos paslaugų prieinamumą ir kokybę.

Projekto metu numatoma įsigyti reikiamas medicinines priemones: šeimos gydytojo krepšį ir tikslinę transporto priemonę, skirtus pacientų lankymui namuose.

Įgyvendinant projektą 2019 m. kovo mėn. buvo įsigytas bendrosios pagalbos gydytojo krepšys.

Taip pat 2019 m. gegužės mėn. buvo sudaryta sutartis dėl reikalingo naujojo automobilio pirkimo, o nuo 2019 m. birželio mėn. pabaigos jis buvo perduotas Projektą vykdančiai Žilvinos Urbonavičienės įmonei. Automobiliu bus lankomi pacientai namuose, kas ypač palengvins kaimo gyvenvietėse gyvenančių pacientų pasiekimą, kuris kartais yra sudėtingesnis dėl sezoniškai prastų privažiuojamų kelių būklės.

Planuojama, kad įgyvendinus projektą bus pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra Žilvinos Urbonavičienės įmonėje ir 1273 gyventojai turės galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis.