Vilkaviškio rajono savivaldybė - Žemės ūkis

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

2018.01.19, penktadienis

Savivaldybes administracija

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, tel. (8 342) 60 062, faks. (8 342) 60 066,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774441

  
 • Gyventojams
 • Verslininkams
 • Turistams
 • Apklausa
 • Renginiai
 • Posėdžių transliacija
 •   
 • Sportas
 • Švietimas
 • Kultūra
 • Jaunimas
 • Žemės ūkis
 • Aplinkos apsauga
 • Investicijos
 • Renovacija
 • Civilinė metrikacija
 • Civilinė sauga
 • Socialinė apsauga
 • Sveikatos priežiūra
 • Vaiko teisių apsauga
 • Viešieji pirkimai
 • Kultūros paveldas
 • Teritorijų planavimas
 • Korupcijos prevencija
 • Klausimai ir atsakymai
 • Triukšmo valdymas
 • Nuorodos
 • LR Seimo narys
 • Visuomeninės organizacijos, bendruomenės
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Lygių galimybių užtikrinimas
 •   
 • Apie rajoną
 • Herbas
  Istorija
  Garbės piliečiai
  Seniūnijos
  Žemėlapis
 • Meras
 • Gyvenimo aprašymas
  Priėmimo valandos
  Mero pavaduotojas
  Veiklos ataskaitos
  Mero potvarkiai
 • Taryba
 • Sudėtis ir kontaktai
  Komitetai
  Komisijos
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Išmokos Tarybos nariams
  Tarybos veiklos reglamentas
  Tarybos sprendimai
  Tarybos sprendimų projektai
 • Administracija
 • Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Struktūra ir kontaktai
  Teisinė informacija
  Paslaugos
  Veikla
  Asmenų aptarnavimas
  Žemės ūkis

   

   

  AKTUALI INFORMACIJA:


   

  2018 metais renkamos paraiškos

  Nuo sausio 2 d. laukiamos bitininkų paraiškos

  Žemės ūkio technikos registravimo valstybės rinkliavos dydžiai

  Priimtas naujos redakcijos žemės ūkio paskirties įsigijimo  įstatymas

  Pakeista ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimų blankų išdavimo tvarka

  Valstybės parama – grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti

  Nuostolių už priverstinai dėl užkrečiamųjų ligų – galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės, enzootinės galvijų leukozės – paskerstus galvijus įvertinimas ir atlyginimas

   


  ŪKININKŲ ŪKIO, ŽEMĖS ŪKIO VALDŲ REGISTRAVIMAS


   

  Lietuvos Respublikos  Ūkininko ūkio įstatymas

  Ūkininkų ūkių registro nuostatai

  Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ir kaimo verslo registro nuostatai

  Prašymas įregistruoti ūkininko ūkį

   

  Ūkininkų ūkio registravimo, pažymėjimų išdavimo valstybinė rinkliava – 5,70 Eur.


  Mokėjimo rekvizitai:

  Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM

  Įmokos kodas – 53039

  Įmokos paskirtis –  už ūkininkų ūkio registravimą

      ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ IR PASĖLIŲ DEKLARAVIMAS

   

  Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo taisyklės 2018 metams patvirtintos 2017m. lapkričio 29 d. Kada tiksliai prasidės šių metų paraiškų rinkimas, bus nustatyta atskiru žemės ūkio ministro įsakymu. Tuo tarpu deklaravimo pabaigos data numatyta taisyklėse ­– einamųjų metų birželio 6 d. O pavėluotos deklaravimo paraiškos bendra tvarka bus priimamos iki liepos 1 d. už kiekvieną pavėluotą dieną išmokos sumą mažinant 1 proc.

  Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016 – 2020 metų  tiesioginių išmokų administravimo  bei kontrolės taisyklės.


  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos paruoštos tiesioginių išmokų įsipareigojimų įgyvendinimo 2018 m. gairės, kuriose išdėstytos aktualiausios naujovės, svarbiausi įsipareigojimai, terminai bei datos siekiant sėkmingai įgyvendinti tiesioginių išmokų reikalavimus.

  Tiesioginių išmokų įsipareigojimų įgyvendinimo 2018m. gairės.
   

  TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ DYDŽIAI:

   

  Tiesioginės išmokos už žemės ūkio naudmenų pasėlius Eur/ha

   

  62,78

  pagrindinė išmoka

  56,25

  išmoka už pirmuosius hektarus, kuri mokama už pirmuosius 30 ha

  49,22

  žalinimo išmoka

  41,99

  susietoji išmoka už baltyminių augalų plotus

  45,82

  išmoka jaunajam ūkininkui, kuri mokama už pirmuosius 90 ha

  17,86

  susietoji  išmoka už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus

  81,17

  susietoji išmoka už plotus, kuriuose auginami cukriniai runkeliai

  41,99

  atsietoji išmoka už baltyminius augalus

  208,67

  susietoji išmoka už daržoves, auginamas uždarajame grunte (šildomuose šiltnamiuose)

  381,80

  susietoji išmoka už daržoves, auginamas atvirajame grunte

  225,55

  susietoji išmoka už vaisius ir uogas

   

  Tiesioginės išmokos už gyvulius  Eur/vnt.


  212,00

  Atsietoji specialioji išmoka už bulius

  111,00

  Atsietoji išmoka už karves žindenes

  3,15

  Susietoji išmoka už ėriavedes

  3,15

  Už pieninę karvę

  15,30

  Nacionalinė parama už pieną

  5,79

  Už bičių maitinimą 1/šeimai

  11,58

  Už bičių maitinimą 1/šeimai ekologinės gamybos ūkiuose


   

  Jei pareiškėjui bendra priskaičiuota pagrindinės išmokos, išmokos už pirmuosius hektarus, išmokos jaunajam ūkininkui, žalinimo, susietosios paramos už gyvulius ir plotus suma viršija 2 000 eurų, yra taikomas 1,388149  proc. sumažinimas, t. y. bendros. priskaičiuotos sumos dalis, kuri viršija 2 000 eurų ribą, mažinama 1,388149  proc

   

  Tiesioginių išmokų ir susietos paramos už deklaruotus plotus 2017m. dydžiai


  Atsietos nuo gamybos išmokos už bulius

  Atsietos nuo gamybos išmokos už karves žindenes

  Susietoji parama už ėriavedes

  Papildomas bičių maitinimas

  Išmokų dydžiai 2017 metams

  Pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama už pieną 

   

   


   

  EKOLOGINĖ GAMYBA


  Ekologinis ūkininkavimas

  Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės “Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklės

  Ekologinės gamybos veiklos žurnalas

  Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemonės „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ įgyvendinimo taisyklės


  Paramos dydis:

   

  Už laukus, kuriuose įgyvendinama veikla „Parama ekologiniam ūkininkavimui“, kompensacinė išmoka mokama kiekvienais metais per įsipareigojimų laikotarpį ir skiriama už:

  • javus – 218 Eur už 1 ha;
  • javus pašarams ‒ 232 Eur už 1ha;
  • javus, daugiametes žoles sėklai – 273 Eur už 1ha;
  • daugiamečių žolių įsėlį ‒ 59 Eur už 1ha;
  • daugiametes žoles – 176 Eur už 1 ha;
  • daržoves, bulves – 525 Eur už 1 ha;
  • vaistažoles, aromatinius ir prieskoninius augalus – 487 Eur už 1 ha;
  • uogynus ir sodus – 518 Eur už 1 ha.

   

  Už laukus, kuriuose įgyvendinama veikla „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“, kompensacinė išmoka mokama kiekvienais metais per įsipareigojimų laikotarpį ir skiriama už:

   

  • javus – 238 Eur už 1 ha;
  • javus pašarams ‒ 247 Eur už 1 ha;
  • javus, daugiametes žoles sėklai – 298 Eur už 1 ha;
  • daugiamečių žolių įsėlį ‒ 59 Eur už 1 ha;
  • daugiametes žoles – 182 Eur už 1 ha;
  • daržoves, bulves – 525 Eur už 1 ha;
  • vaistažoles, aromatinius ir prieskoninius augalus – 516 Eur už 1 ha;
  • uogynus ir sodus – 534 Eur už 1 ha.
   

   

  PASĖLIŲ DRAUDIMO ĮMOKŲ KOMPENSAVIMAS:


  Ūkininkai turi galimybę savo pasėlius drausti  nuo krušų, audrų, liūčių bei iššalimų. Prie draudimo populiarėjimo prisideda ir Lietuvos Respublika su Europos sąjunga, kompensuodamos draudimo įmokų dalį.

  Pasėlių draudimo įmokos dydis priklauso nuo draudžiamo augalo, laukų dydžio ir vietovės, draudžiamų rizikų bei pasirinktos pasėlių vertės. Įmokos, ūkininkų patogumui, išskirstomos metų eigoje.

   

  www.paseliudraudimas.lt

  Pasėlių, ir augalų draudimo įmokų kompensavimo taisyklės (ES)

  Pasėlių, ir augalų draudimo įmokų kompensavimo taisyklės (LT)

   


   

  GYVŪNŲ DRAUDIMO ĮMOKŲ KOMPENSAVIMAS:


  Ūkinių gyvūnų laikytojai  apdraudę  savo gyvulius  nuo  užkrečiamųjų ligų, patvirtintų  Pasaulinio gyvūnų sveikatos organizacijos gyvūnų ligų sąraše, dėl kurių turi būti išnaikinti visi (100 proc.) į rizikos grupę susirgti šia liga patenkantys ūkyje esantys ūkiniai gyvūnai ir kurių protrūkio  faktą oficialiai pripažįsta  Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

   

  Sumokėtos draudimo įmokos sumos numatoma  kompensuoti iki 65 proc. , neviršijant taisyklėse nustatyta tvarka apskaičiuotos maksimalios kompensuotinos sumos.

   

  Ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimo taisyklės

   


   

  MELIORACIJA

   


   

  DOKUMENTŲ FORMOS:  Prašymas  melioracijos statinių remontui

  Prašymas kūdros kasimui

  Traktoriaus, savaeigės žemės ūkio mašinos, savaeigės mašinos ar priekabos pirkimo–pardavimo sutartis


   

   

   
  Paskutinis atnaujinimas: 2018-01-17 10:38:51
  Naujienos ir aktualijos
  Skelbimai

  © Vilkaviškio rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas. Naudojama SmartWeb