Vilkaviškio rajono savivaldybė - Žemės ūkis

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

2018.07.20, penktadienis

Savivaldybes administracija

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, tel. (8 342) 60 062, faks. (8 342) 60 066,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774441

  
 • Gyventojams
 • Verslininkams
 • Turistams
 • Parama verslui
 • Renginiai
 • Posėdžių transliacija
 • Klausiame Jūsų nuomonės
 •   
 • Sportas
 • Švietimas
 • Kultūra
 • Jaunimas
 • Žemės ūkis
 • REGIA
 • Aplinkos apsauga
 • Investicijos
 • Renovacija
 • Klausimai ir atsakymai
 • Civilinė metrikacija
 • Civilinė sauga
 • Socialinė apsauga
 • Sveikatos priežiūra
 • Vaiko teisių apsauga
 • Viešieji pirkimai
 • Kultūros paveldas
 • Teritorijų planavimas
 • Korupcijos prevencija
 • Triukšmo valdymas
 • Nuorodos
 • LR Seimo narys
 • Visuomeninės organizacijos, bendruomenės
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Lygių galimybių užtikrinimas
 • Savivaldybės kontroliuojamos įmonės
 • Viešosios ir biudžetinės įstaigos
 • Savivaldybės administracijos darbo taryba
 • Eismo saugumas
 • Koordinuota pagalba
 • Valstybinė kalba
 •   
 • Apie rajoną
 • Herbas
  Istorija
  Garbės piliečiai
  Seniūnijos
  Žemėlapis
 • Meras
 • Gyvenimo aprašymas
  Priėmimo valandos
  Mero pavaduotojas
  Veiklos ataskaitos
  Mero potvarkiai
 • Taryba
 • Sudėtis ir kontaktai
  Komitetai
  Komisijos
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Išmokos Tarybos nariams
  Tarybos veiklos reglamentas
  Tarybos sprendimai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos narių nusišalinimas
 • Administracija
 • Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Struktūra ir kontaktai
  Teisinė informacija
  Paslaugos
  Veikla
  Asmenų aptarnavimas
  Žemės ūkis

   

   

  AKTUALI INFORMACIJA

  Aktualūs įsipareigojimų terminai liepą

  Dėl įsipareigojimų vykdymo esant sausrai 

  Neatitikimus paraiškose verta ištaisyti kuo greičiau

  Priminimas laikantiems kiaules – gyvūnų ženklinimas ir registracija privalomi

  Apie įsipareigojimus auginant nykstančius naminius gyvūnus

  2018 metais renkamos paraiškos   

  ŪKININKŲ ŪKIO, ŽEMĖS ŪKIO VALDŲ REGISTRAVIMAS

   

  Lietuvos Respublikos  Ūkininko ūkio įstatymas

  Ūkininkų ūkių registro nuostatai

  Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ir kaimo verslo registro nuostatai

  Prašymas įregistruoti ūkininko ūkį

   

  Ūkininkų ūkio registravimo, pažymėjimų išdavimo valstybinė rinkliava – 5,70 Eur.


  Mokėjimo rekvizitai:

  Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM

  Įmokos kodas – 53039

  Įmokos paskirtis –  už ūkininkų ūkio registravimą

      ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ IR PASĖLIŲ DEKLARAVIMAS

   

  Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo taisyklės 2018 metams patvirtintos 2017m. lapkričio 29 d. Kada tiksliai prasidės šių metų paraiškų rinkimas, bus nustatyta atskiru žemės ūkio ministro įsakymu. Tuo tarpu deklaravimo pabaigos data numatyta taisyklėse ­– einamųjų metų birželio 6 d. O pavėluotos deklaravimo paraiškos bendra tvarka bus priimamos iki liepos 1 d. už kiekvieną pavėluotą dieną išmokos sumą mažinant 1 proc.

  Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016 – 2020 metų  tiesioginių išmokų administravimo  bei kontrolės taisyklės.


  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos paruoštos tiesioginių išmokų įsipareigojimų įgyvendinimo 2018 m. gairės, kuriose išdėstytos aktualiausios naujovės, svarbiausi įsipareigojimai, terminai bei datos siekiant sėkmingai įgyvendinti tiesioginių išmokų reikalavimus.

  Tiesioginių išmokų įsipareigojimų įgyvendinimo 2018m. gairės.   

  TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ DYDŽIAI:

   

  Tiesioginės išmokos už žemės ūkio naudmenų pasėlius Eur/ha

   

  62,78

  pagrindinė išmoka

  56,25

  išmoka už pirmuosius hektarus, kuri mokama už pirmuosius 30 ha

  49,22

  žalinimo išmoka

  41,99

  susietoji išmoka už baltyminių augalų plotus

  45,82

  išmoka jaunajam ūkininkui, kuri mokama už pirmuosius 90 ha

  17,86

  susietoji  išmoka už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus

  81,17

  susietoji išmoka už plotus, kuriuose auginami cukriniai runkeliai

  23,40

  atsietoji išmoka už baltyminius augalus

  208,67

  susietoji išmoka už daržoves, auginamas uždarajame grunte (šildomuose šiltnamiuose)

  381,80

  susietoji išmoka už daržoves, auginamas atvirajame grunte

  225,55

  susietoji išmoka už vaisius ir uogas

   

  Tiesioginės išmokos už gyvulius  Eur/vnt.


  212,00

  Atsietoji specialioji išmoka už bulius

  111,00

  Atsietoji išmoka už karves žindenes

  3,15

  Susietoji išmoka už ėriavedes

  101,94

  Už pieninę karvę

  15,30

  Nacionalinė parama už pieną

  5,79

  Už bičių maitinimą 1/šeimai

  11,58

  Už bičių maitinimą 1/šeimai ekologinės gamybos ūkiuose

   

  91,28

  Susietoji išmoka už mėsinį galviją

  10,45

  Susietoji išmoka už mėsinę avį

  78,91

  Susietoji išmoka už pieninės veislės bulių

  23,39

  Susietoji išmoka už pieninę ožką


   

  Jei pareiškėjui bendra priskaičiuota pagrindinės išmokos, išmokos už pirmuosius hektarus, išmokos jaunajam ūkininkui, žalinimo, susietosios paramos už gyvulius ir plotus suma viršija 2 000 eurų, yra taikomas 1,388149  proc. sumažinimas, t. y. bendros. priskaičiuotos sumos dalis, kuri viršija 2 000 eurų ribą, mažinama 1,388149  proc

   

  2017 metų susietosios paramos išmokų už mėsinį galviją, mėsinę avį, pieninės veislės bulių, pieninę ožką dydžiai

  Tiesioginių išmokų ir susietos paramos už deklaruotus plotus 2017m. dydžiai


  Atsietos nuo gamybos išmokos už bulius

  Atsietos nuo gamybos išmokos už karves žindenes

  Susietoji parama už ėriavedes

  Papildomas bičių maitinimas

  Išmokų dydžiai 2017 metams

  Pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama už pieną 

   


   

  EKOLOGINĖ GAMYBA

  Ekologinis ūkininkavimas

  Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės “Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklės

  Ekologinės gamybos veiklos žurnalas

  Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemonės „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ įgyvendinimo taisyklės


  Paramos dydis:

   

  Už laukus, kuriuose įgyvendinama veikla „Parama ekologiniam ūkininkavimui“, kompensacinė išmoka mokama kiekvienais metais per įsipareigojimų laikotarpį ir skiriama už:

  • javus – 218 Eur už 1 ha;
  • javus pašarams ‒ 232 Eur už 1ha;
  • javus, daugiametes žoles sėklai – 273 Eur už 1ha;
  • daugiamečių žolių įsėlį ‒ 59 Eur už 1ha;
  • daugiametes žoles – 176 Eur už 1 ha;
  • daržoves, bulves – 525 Eur už 1 ha;
  • vaistažoles, aromatinius ir prieskoninius augalus – 487 Eur už 1 ha;
  • uogynus ir sodus – 518 Eur už 1 ha.

   

  Už laukus, kuriuose įgyvendinama veikla „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“, kompensacinė išmoka mokama kiekvienais metais per įsipareigojimų laikotarpį ir skiriama už:

   

  • javus – 238 Eur už 1 ha;
  • javus pašarams ‒ 247 Eur už 1 ha;
  • javus, daugiametes žoles sėklai – 298 Eur už 1 ha;
  • daugiamečių žolių įsėlį ‒ 59 Eur už 1 ha;
  • daugiametes žoles – 182 Eur už 1 ha;
  • daržoves, bulves – 525 Eur už 1 ha;
  • vaistažoles, aromatinius ir prieskoninius augalus – 516 Eur už 1 ha;
  • uogynus ir sodus – 534 Eur už 1 ha.
   

   

  PASĖLIŲ DRAUDIMO ĮMOKŲ KOMPENSAVIMAS:

  Ūkininkai turi galimybę savo pasėlius drausti  nuo krušų, audrų, liūčių bei iššalimų. Prie draudimo populiarėjimo prisideda ir Lietuvos Respublika su Europos sąjunga, kompensuodamos draudimo įmokų dalį.

  Pasėlių draudimo įmokos dydis priklauso nuo draudžiamo augalo, laukų dydžio ir vietovės, draudžiamų rizikų bei pasirinktos pasėlių vertės. Įmokos, ūkininkų patogumui, išskirstomos metų eigoje.

   

  www.paseliudraudimas.lt

  Lietuvos kaimo Plėtros 2014 – 2020 m. programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su pasėlių  ir augalų draudimo įmokų kompensavimu , įgyvendinimo taisyklės

  Draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisyklės 


   

  GYVŪNŲ DRAUDIMO ĮMOKŲ KOMPENSAVIMAS:


  Ūkinių gyvūnų laikytojai  apdraudę  savo gyvulius  nuo  užkrečiamųjų ligų, patvirtintų  Pasaulinio gyvūnų sveikatos organizacijos gyvūnų ligų sąraše, dėl kurių turi būti išnaikinti visi (100 proc.) į rizikos grupę susirgti šia liga patenkantys ūkyje esantys ūkiniai gyvūnai ir kurių protrūkio  faktą oficialiai pripažįsta  Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

   

  Sumokėtos draudimo įmokos sumos numatoma  kompensuoti iki 65 proc. , neviršijant taisyklėse nustatyta tvarka apskaičiuotos maksimalios kompensuotinos sumos.

  Lietuvos kaimo Plėtros 2014 – 2020 m. programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu , įgyvendinimo taisyklės 

   


   

  NUOSTOLIŲ DĖL UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ – GALVIJŲ TUBERKULIOZĖS, GALVIJŲ BRUCELIOZĖS, ENZOOTINĖS GALVIJŲ LEUKOZĖS – ŽIDINIO GALVIJŲ BANDOJE SUNAIKINIMO ĮVERTINIMAS IR ATLYGINIMAS


  Priemonė skirta suteikti valstybės pagalbą gyvūnų savininkams, patyrusiems nuostolius, už priverstinai dėl užkrečiamųjų ligų paskerstus galvijus, prarastas pajamas dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) taikytų apribojimų ir draudimų, sunkumų, įsigyjant naujų galvijų

  Paramos gali kreiptis juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie turi nuosavybės teisę į galvijus, priverstinai paskerstus naikinant užkrečiamąsias ligas ir kurie verčiasi pirmine žemės ūkio gamyba. Juridiniai asmenys turi atitikti reikalavimus, keliamus mažoms ir vidutinėms įmonėms.

  Teikiamos paramos dydis. Galvijų savininkui 100 procentų atlyginami nuostoliai, jei galvijų savininkas, vykdydamas VMVT nurodymus, ėmėsi priemonių, kad užkrečiamosios ligos – galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės, enzootinės galvijų leukozės – židinys jam nuosavybės teise priklausančioje galvijų bandoje būtų sunaikintas, ši užkrečiamoji liga neišplistų, ir įvykdė VMVT nurodymą paskersti galvijus. Nuostolių atlyginimo dydis gali būti sumažintas žemės ūkio ministro įsakymu, atsižvelgiant į einamaisiais metais valstybės pagalbai pagal šias taisykles skirtas lėšas.


  Taisyklės.

  Prašymas atlyginti nuostolius

  Duomenų patvirtinimo deklaracija valstybės pagalbai gauti už nuostolius dėl užkrečiamųjų ligų – galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės, enzootinės galvijų leukozės – galvijų bandoje sunaikinimo
   

  VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ ĮTRAUKTA Į AFRIKINIO KIAULIŲ MARO BUFERINĘ ZONĄ

    

  2018-03-13 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) direktoriaus įsakymu išplėsta AKM buferinė zona į kurią patenka Vilkaviškio rajono savivaldybė. Tai daroma siekiant apsaugoti kiaulių laikytojus nuo galimų nuostolių, kuriuos jie patirtų nustačius ligą ūkiuose.

   

  Kiaules savo reikmėms galima skersti laikymo vietose, ar su teritorinės VMVT leidimu išvežti į VMVT patvirtintas skerdyklas. Jei kiaulės netinkamos skersti dėl amžiaus, galima jas nugaišinti ir gaišenas perduoti šalutinių gyvūninių produktų tvarkytojams. Visais atvejais turi būti paimti kiaulių kraujo ir organų mėginiai AKM tyrimams ir tik diagnozei nepasitvirtinus, paskerstų kiaulių mėsą bus leidžiama vartoti savo reikmėms be jokių apribojimų.

   

  Į buferinės zonos teritoriją papuolantys kiaulių laikytojai, paskerdę laikomas kiaules iki nurodyto termino, galės pretenduoti į valstybės išmokas už ankstyvą kiaulių paskerdimą, tačiau, pasinaudoję valstybės parama, privalės įsipareigoti dar metus laiko nelaikyti kiaulių. Privalomas VMVT nurodymas iki 2018 m. gegužės 1 d. paskersti kiaules bus taikomas tik tiems, kurie neįgyvendina ar mano, kad nesugebės įgyvendinti reikalavimų ir nori atsisakyti kiaulininkystės veiklos.

   

  Nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir dėl šių ligų taikomas veterinarinės sanitarijos priemones, kompensavimo tvarkos aprašas

   

  Nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai vykdydami gyvūnų  užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir šių ligų prevencijos priemones,  apskaičiavimo metodika

   

  Paraiška atlyginti nuostolius, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir dėl šių ligų taikomas veterinarinės sanitarijos priemones

     TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ IR ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ IR JŲ PRIEKABŲ REGISTRAVIMAS:

  Savivaldybės administracijoje registruojama traktoriai, savaeigės žemės ūkio ir kitos savaeigės mašinos, kurių variklio galia viršija 8 kW, taip pat jų priekabos ir puspriekabės.

  Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklės

  Žemės ūkio technikos registravimo valstybės rinkliavos dydžiai

  Traktoriaus, savaeigės žemės ūkio mašinos, savaeigės mašinos ar priekabos pirkimo–pardavimo sutartis

     MELIORACIJA

  Prašymas  melioracijos statinių remontui

  Prašymas kūdros kasimui

   

   

   
   
  Paskutinis atnaujinimas: 2018-07-18 16:07:05
  Naujienos ir aktualijos
  Skelbimai

  © Vilkaviškio rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas. Naudojama SmartWeb