Meniu
Žemės ūkis

 

 

AKTUALI INFORMACIJA:


 

2018 metais renkamos paraiškos

Nuo sausio 2 d. laukiamos bitininkų paraiškos

Žemės ūkio technikos registravimo valstybės rinkliavos dydžiai

Priimtas naujos redakcijos žemės ūkio paskirties įsigijimo  įstatymas


Pakeista ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimų blankų išdavimo tvarka

 

Valstybės parama – grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti

 


ŪKININKŲ ŪKIO, ŽEMĖS ŪKIO VALDŲ REGISTRAVIMAS


 

Lietuvos Respublikos  Ūkininko ūkio įstatymas

 

Ūkininkų ūkių registro nuostatai

 

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ir kaimo verslo registro nuostatai

 

Prašymas įregistruoti ūkininko ūkį

 

Ūkininkų ūkio registravimo, pažymėjimų išdavimo valstybinė rinkliava  5,70 Eur.

Mokėjimo rekvizitai:
Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM

Įmokos kodas – 53039

Įmokos paskirtis –  už ūkininkų ūkio registravimą

  ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ IR PASĖLIŲ DEKLARAVIMAS

 

Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo taisyklės 2018 metams patvirtintos 2017m. lapkričio 29 d. Kada tiksliai prasidės šių metų paraiškų rinkimas, bus nustatyta atskiru žemės ūkio ministro įsakymu. Tuo tarpu deklaravimo pabaigos data numatyta taisyklėse ­– einamųjų metų birželio 6 d. O pavėluotos deklaravimo paraiškos bendra tvarka bus priimamos iki liepos 1 d. už kiekvieną pavėluotą dieną išmokos sumą mažinant 1 proc.

Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016 – 2020 metų  tiesioginių išmokų administravimo  bei kontrolės taisyklės.


Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos paruoštos tiesioginių išmokų įsipareigojimų įgyvendinimo 2018 m. gairės, kuriose išdėstytos aktualiausios naujovės, svarbiausi įsipareigojimai, terminai bei datos siekiant sėkmingai įgyvendinti tiesioginių išmokų reikalavimus.

Tiesioginių išmokų įsipareigojimų įgyvendinimo 2018m. gairės.
 

TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ DYDŽIAI:

 

Tiesioginės išmokos už žemės ūkio naudmenų pasėlius Eur/ha

 

62,78

pagrindinė išmoka

56,25

išmoka už pirmuosius hektarus, kuri mokama už pirmuosius 30 ha

49,22

žalinimo išmoka

41,99

susietoji išmoka už baltyminių augalų plotus

45,82

išmoka jaunajam ūkininkui, kuri mokama už pirmuosius 90 ha

17,86

susietoji  išmoka už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus

81,17

susietoji išmoka už plotus, kuriuose auginami cukriniai runkeliai

41,99

atsietoji išmoka už baltyminius augalus

208,67

susietoji išmoka už daržoves, auginamas uždarajame grunte (šildomuose šiltnamiuose)

381,80

susietoji išmoka už daržoves, auginamas atvirajame grunte

225,55

susietoji išmoka už vaisius ir uogas

 

Tiesioginės išmokos už gyvulius  Eur/vnt.


212,00

Atsietoji specialioji išmoka už bulius

111,00

Atsietoji išmoka už karves žindenes

3,15

Susietoji išmoka už ėriavedes

3,15

Už pieninę karvę

15,30

Nacionalinė parama už pieną

5,79

Už bičių maitinimą 1/šeimai

11,58

Už bičių maitinimą 1/šeimai ekologinės gamybos ūkiuose


 

Jei pareiškėjui bendra priskaičiuota pagrindinės išmokos, išmokos už pirmuosius hektarus, išmokos jaunajam ūkininkui, žalinimo, susietosios paramos už gyvulius ir plotus suma viršija 2 000 eurų, yra taikomas 1,388149  proc. sumažinimas, t. y. bendros priskaičiuotos sumos dalis, kuri viršija 2 000 eurų ribą, mažinama 1,388149  proc.

 

 

Tiesioginių išmokų ir susietos paramos už deklaruotus plotus 2017m. dydžiai

 

Atsietos nuo gamybos išmokos už bulius

 

Atsietos nuo gamybos išmokos už karves žindenes

 

Susietoji parama už ėriavedes

 

Papildomas bičių maitinimas

 

Išmokų dydžiai 2017 metams

 

Pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama už pieną 

 

 


 

EKOLOGINĖ GAMYBA


Ekologinis ūkininkavimas

 

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės “Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklės

 

Ekologinės gamybos veiklos žurnalas

 

Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemonės „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ įgyvendinimo taisyklės

 

Paramos dydis:

 

Už laukus, kuriuose įgyvendinama veikla „Parama ekologiniam ūkininkavimui“, kompensacinė išmoka mokama kiekvienais metais per įsipareigojimų laikotarpį ir skiriama už:

 • javus – 218 Eur už 1 ha;
 • javus pašarams ‒ 232 Eur už 1ha;
 • javus, daugiametes žoles sėklai – 273 Eur už 1ha;
 • daugiamečių žolių įsėlį ‒ 59 Eur už 1ha;
 • daugiametes žoles – 176 Eur už 1 ha;
 • daržoves, bulves – 525 Eur už 1 ha;
 • vaistažoles, aromatinius ir prieskoninius augalus – 487 Eur už 1 ha;
 • uogynus ir sodus – 518 Eur už 1 ha.

 

Už laukus, kuriuose įgyvendinama veikla „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“, kompensacinė išmoka mokama kiekvienais metais per įsipareigojimų laikotarpį ir skiriama už:

 

 • javus – 238 Eur už 1 ha;
 • javus pašarams ‒ 247 Eur už 1 ha;
 • javus, daugiametes žoles sėklai – 298 Eur už 1 ha;
 • daugiamečių žolių įsėlį ‒ 59 Eur už 1 ha;
 • daugiametes žoles – 182 Eur už 1 ha;
 • daržoves, bulves – 525 Eur už 1 ha;
 • vaistažoles, aromatinius ir prieskoninius augalus – 516 Eur už 1 ha;
 • uogynus ir sodus – 534 Eur už 1 ha.
 

 

PASĖLIŲ DRAUDIMO ĮMOKŲ KOMPENSAVIMAS:


Ūkininkai turi galimybę savo pasėlius drausti  nuo krušų, audrų, liūčių bei iššalimų. Prie draudimo populiarėjimo prisideda ir Lietuvos Respublika su Europos sąjunga, kompensuodamos draudimo įmokų dalį.

Pasėlių draudimo įmokos dydis priklauso nuo draudžiamo augalo, laukų dydžio ir vietovės, draudžiamų rizikų bei pasirinktos pasėlių vertės. Įmokos, ūkininkų patogumui, išskirstomos metų eigoje.

 

www.paseliudraudimas.lt

 

Pasėlių, ir augalų draudimo įmokų kompensavimo taisyklės (ES)

 

Pasėlių, ir augalų draudimo įmokų kompensavimo taisyklės (LT)

 


 

GYVŪNŲ DRAUDIMO ĮMOKŲ KOMPENSAVIMAS:


Ūkinių gyvūnų laikytojai  apdraudę  savo gyvulius  nuo  užkrečiamųjų ligų, patvirtintų  Pasaulinio gyvūnų sveikatos organizacijos gyvūnų ligų sąraše, dėl kurių turi būti išnaikinti visi (100 proc.) į rizikos grupę susirgti šia liga patenkantys ūkyje esantys ūkiniai gyvūnai ir kurių protrūkio  faktą oficialiai pripažįsta  Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

 

Sumokėtos draudimo įmokos sumos numatoma  kompensuoti iki 65 proc. , neviršijant taisyklėse nustatyta tvarka apskaičiuotos maksimalios kompensuotinos sumos.

 

Ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimo taisyklės

 


 

MELIORACIJA

 


 

DOKUMENTŲ FORMOS:Prašymas  melioracijos statinių remontui


Prašymas kūdros kasimui


Traktoriaus, savaeigės žemės ūkio mašinos, savaeigės mašinos ar priekabos pirkimo–pardavimo sutartis


 

 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2018-01-16 15:23:11