Vilkaviškio rajono savivaldybė - Vyriausioji specialistė

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

2019.01.16, trečiadienis

Savivaldybes administracija

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, tel. (8 342) 60 062, faks. (8 342) 60 066,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774441

  
 • Gyventojams
 • Verslininkams
 • Turistams
 • Parama verslui
 • Renginiai
 • Posėdžių transliacija
 • Klausiame Jūsų nuomonės
 • Naujienlaiškiai
 •   
 • Sportas
 • Švietimas
 • Kultūra
 • Jaunimas
 • Žemės ūkis
 • REGIA
 • Aplinkos apsauga
 • Investicijos
 • Renovacija
 • Klausimai ir atsakymai
 • Civilinė metrikacija
 • Civilinė sauga
 • Socialinė apsauga
 • Sveikatos priežiūra
 • Vaiko teisių apsauga
 • Viešieji pirkimai
 • Kultūros paveldas
 • Teritorijų planavimas
 • Korupcijos prevencija
 • Triukšmo valdymas
 • LR Seimo narys
 • Visuomeninės organizacijos, bendruomenės
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Lygių galimybių užtikrinimas
 • Savivaldybės administracijos darbo taryba
 • Eismo saugumas
 • Koordinuota pagalba
 • Valstybinė kalba
 • Kompleksinės paslaugos šeimai
 • Atviri duomeys
 • VIEŠI IR PRIVATŪS INTERESAI
 •   
 • Apie rajoną
 • Herbas
  Istorija
  Garbės piliečiai
  Seniūnijos
  Žemėlapis
 • Meras
 • Gyvenimo aprašymas
  Priėmimo valandos
  Mero pavaduotojas
  Veiklos ataskaitos
  Mero potvarkiai
 • Taryba
 • Sudėtis ir kontaktai
  Komitetai
  Komisijos
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Išmokos Tarybos nariams
  Tarybos veiklos reglamentas
  Tarybos sprendimai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos narių nusišalinimas
  Istorija
 • Administracija
 • Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Struktūra ir kontaktai
  Teisinė informacija
  Administracinė informacija
  Paslaugos
  Veikla
  Asmenų aptarnavimas
  Nuorodos
  Asmens duomenų apsauga
  Vyriausioji specialistė

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO  FUNKCIJOS

   

  • Atlieka visus savivaldybės kontrolieriaus pavedimus, užduotis, įsakymus.
  • Savivaldybės kontrolieriaus pavedimu (įsakymu) atlieka audituojamų subjektų eilinius ir veiklos plane nenumatytus finansinius ir veiklos auditus. Auditus atlieka vadovaujantis valstybinio audito reikalavimais, Valstybės kontrolės parengtomis metodikomis, surašo teisingas ir pagrįstas audito ataskaitas, išvadas ir  pateikia jas  kontrolieriui.
  • Finansinio, veiklos ir programų audito metu nustatęs nusikalstamos veikos požymių, apie tai praneša savivaldybės kontrolieriui.
  • Tvarko kontrolės ir audito tarnybos archyvą.
  • Vykdo kontrolieriaus (tarnybos vadovo) pareigines funkcijas, esant jam atostogose, komandiruotėje arba sergant.

   

  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

   

  • Aukštasis universitetinis (finansinis, vadybinis, ekonominis ar teisinis) išsilavinimas ir ne mažesnė kaip 3 metų darbo patirtis ekonomikos, finansų, teisės, kontrolės ar viešojo administravimo srityje.
  • Geras Lietuvos Respublikos įstatymų, teisės ir norminių aktų reikalavimų, jų pakeitimų ar papildymų, valstybinio audito reikalavimų, Valstybės kontrolės parengtų metodikų, reikalingų tinkamai atlikti savo funkcijas bei įvertinti audituojamų subjektų veiklą,  žinojimas ir mokėjimas pritaikyti praktiniame darbe.
  • Remiantis teisės ir norminių aktų reikalavimais savarankiškai planuoti, organizuoti darbą, vykdant savivaldybės kontrolieriaus pavestas užduotis.
  • Mokėti kaupti, sisteminti, analitiškai vertinti ir apibendrinti surinktą informaciją, bei rengti išvadas apie atliktus auditus.
  • Žinoti biudžetinių įstaigų, viešųjų įstaigų, įmonių buhalterinę apskaitą bei savivaldybių biudžetų sudarymo ir biudžeto lėšų naudojimo tvarką.
  • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.
  • Mokėti dirbti  kompiuteriu.
  • Gerai mokėti valstybinę kalbą, pageidautina mokėti bent vieną užsienio kalbą.
  • Būti darbščiam, pareigingam, komunikabiliam, tvarkingam, gebėti tinkamai bendrauti, saugoti profesines paslaptis, sužinomas vykdant savo profesines funkcijas.
  • Savo veiklą grįsti nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir profesionalumo principais.
   
  Naujienos ir aktualijos
  Skelbimai

  © Vilkaviškio rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas. Naudojama SmartWeb