Meniu
Visuomenės atstovai kviečiami dalyvauti Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos peticijų komisijų veikloje

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos reglamentas nustato, kad Savivaldybės tarybos sudaromų Komisijų nariais gali būti Savivaldybės tarybos nariai, valstybės tarnautojai, ekspertai, gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai – seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, visuomenės atstovai (Lietuvos Respublikoje įregistruotų viešųjų juridinių asmenų, išskyrus valstybės ar Savivaldybės institucijas ar įstaigas, įgalioti atstovai), bendruomeninių organizacijų atstovai, kiti Savivaldybės gyventojai.

Į Savivaldybės tarybai pavaldžių įstaigų, organizacijų sudaromų priežiūros organų sudėtis visuomenė siūlo savo atstovus, iš kurių Mero pasirinktas kandidatas teikiamas tvirtinti Savivaldybės tarybai.

Vilkaviškio rajono savivaldybė kviečia deleguoti / siūlyti visuomenės atstovą į Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos peticijų komisiją.

Prašyme-siūlyme, adresuotame Savivaldybės merui, prašome nurodyti vardą, pavardę, gyvenamą vietą, tel. el. pašto adresą bei pateikti bendrą informaciją apie save ar deleguojamą asmenį ir nurodyti motyvą dėl ko norite ar siūlote asmenį tapti  Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos peticijos komisijos nariu.

Prašymus galima teikti Savivaldybės merui raštu arba el. paštu savivaldybe@vilkaviskis.lt  iki 2019 m. rugpjūčio 2 d.


Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija