Meniu
VIPA atstovės pristatė Savivaldybei naudingas finansines priemones

Lapkričio 7 d. Savivaldybėje lankėsi Viešųjų investicijų plėtros agentūros (VIPA) Finansinės partnerystės skyriaus vadovė Inga Kaliakinaitė ir Finansavimo programų vadovė Justina Balčiūtė, kurios pristatė Savivaldybės vadovams, administracijos specialistams ir Savivaldybės įstaigų bei įmonių vadovams VIPA siūlomas finansines priemones, kuriomis galėtų pasinaudoti Savivaldybė, įgyvendindama investicinius projektus.

VIPA įgyvendina įvairias finansines priemones, skirtas modernizuoti ir gerinti viešąją infrastruktūrą. Tiesiogiai su investicijomis dirbančių Savivaldybės skyrių specialistams VIPA atstovės išsamiai pristatė tas priemones, kuriomis šiuo metu galėtų pasinaudoti Vilkaviškio rajono savivaldybė arba jos pavaldume esančios įstaigos ar įmonės. Tai – Garantijos gatvių apšvietimui, Savivaldybių pastatų fondas (SPF), Kultūros paveldo fondas (KPF) ir kitos priemonės. Pagal šias priemones teikiamos paskolos, garantijos už grąžinamąsias investicijas, arba įgyvendinamos panašios priemonės. Jos finansuojamos nacionalinėmis, Europos Sąjungos ir kitos finansinės paramos programų, ar finansavimo šaltinių lėšomis (pvz., Europos investicijų banko ar kitų tarptautinių finansinių institucijų).

VIPA atstovės išsamiai kiekvieną jų pristatė, papasakojo apie sąlygas ir pagrindinius reikalavimus norint gauti finansavimą, atsakė į specialistams iškilusius klausimus.

Pirmoji pristatyta finansinė priemonė – Garantijos gatvių apšvietimui. Kaip pasakojo VIPA atstovės, šia priemone gali pasinaudoti savivaldybės ar jų įmonės, įgyvendinančios miestų gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo projektus. Svarbiausias reikalavimas, kad šie projektai pasiektų ne mažesnį kaip 40 proc. elektros energijos sutaupymą. Savivaldybės, norinčios pasinaudoti garantija, projektus gali įgyvendinti tiek pačios, tiek pasitelkdamos energijos taupymo paslaugų teikėjus (ETPT, angl. ESCO). VIPA, suteikdama garantiją, įsipareigoja padengti kreditoriui ir / ar finansuotojui už skolininko neįvykdytus įsipareigojimus pagal paskolos sutartį, suteiktą miestų gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo projektui finansuoti.

Kita finansinė priemonė, kuria galėtų pasinaudoti Savivaldybė – „Savivaldybių pastatų fondas“. Pagal šią priemonę savivaldybėms palankiomis sąlygomis teikiamos lengvatinės paskolos viešųjų pastatų atnaujinimui. Kaip pabrėžė VIPA atstovės, šia priemone siekiama skatinti savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimą, didinant energijos vartojimo efektyvumą, nes atnaujinant viešuosius savivaldybių pastatus jie taps energiškai efektyvesni ir patogesni darbuotojams. Šia priemone gali pasinaudoti tiek savivaldybių, kurios gali skolintis pačios, tiek ir įmonės, kurios norėtų projektus įgyvendinti pagal Energijos taupymo paslaugų teikimo (ETPT) modelį. Šią finansinę priemonę VIPA vykdo kartu su atrinktu finansinės priemonės valdytoju AB Šiaulių bankas. Viena svarbiausių sąlygų, kad renovavus pastatą būtų pasiekta ne žemesnė nei C energinio naudingumo klasė.

Trečioji VIPA atstovių pristatyta finansinė priemonė skirta kultūros paveldo objektams. Teikiamos lengvatinės paskolos bus skirtos kultūros paveldo pastatų įveiklinimui ir aktualizavimui. Kaip akcentavo J. Balčiūtė, šia priemone siekiama išsaugoti bei atskleisti vertingąsias paveldo objektų savybes, pritaikyti juos įvairioms reikmėms. Be to, manoma, kad priemonė padės pagerinti Lietuvos, kaip patrauklios turizmui šalies, įvaizdį Lietuvos ir užsienio šalių rinkose. Pasinaudojus siūloma priemone, svarbiausia, kad būtų užtikrintas objekto prieinamumas, atvirumas visuomenei ir lankytojams.

Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA) – finansų įstaiga, atsakinga už finansinių priemonių, skirtų miestų plėtrai, viešosios infrastruktūros optimizavimui bei energijos vartojimo efektyvumo didinimui, įgyvendinimą. VIPA įsteigta 2012 m. lapkričio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1428. Savo veiklą pradėjo 2013 m. balandžio mėnesį.