Meniu
Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinėje mokykloje vyko vienos dienos prevencinė stovykla „Snaigė“

Vasario 22 dieną Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinėje mokykloje vyko vienos dienos prevencinė stovykla „Snaigė“. Renginį-stovyklą inicijavo mokyklos lyderių klubo nariai.

Veiklas organizavo socialinės pedagogės V. Aleknavičienės pakviesti Marijampolės jaunimo programos „Sniego gniūžtė“ komandos nariai. Jaunuoliai puikiai organizavo veiklas, stengėsi pažinti savo grupelėse esančius narius, perteikti jiems kuo daugiai žinių ir įgūdžių. Mokiniai dalyvavo grupiniuose užsiėmimuose, atliko fizines, intelektines, gyvenimo įgūdžių ugdymo užduotis.

Renginys sulaukė didelio pasisekimo. Tai, pasak mokinių, pirmoji jiems žinoma įdomi veikla, kuri formuoja esminius gyvenimo įgūdžius: gebėjimą priimti teisingus sprendimus, bendravimą ir bendradarbiavimą, savitarpio supratimą, pagalbą, savanorystę. Įdomu tai, kad veiklas vedė ir mokė ne mokytojai, bet vyresni mokiniai.

Renginiui baigiantis namo mokiniai skirstėsi nenoriai, vildamiesi, kad tokių renginių mokykloje bus organizuojama daugiau.


Paulina Kružinauskaitė ir Austėja Navickaitė