2017.04.25, antradienis
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys
Į pradžią VILKAVIŠKIO
RAJONO
SAVIVALDYBĖ
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Biudžetinė įstaiga,
S. Nėries g. 1,
70147 Vilkaviškis,
tel. (8 342) 60 062,
faks. (8 342) 60 066,
el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt
Juridinių asmenų registras,
kodas 188774441
Teisinė informacija Veikla Paslaugos Renginiai
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a
a
a

a
aa
a
a
a
 
a

 

 

VARTOTOJŲ PRISIJUNGIMAS
Naujienos ir aktualijos
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija skelbia automobilių stovėjimo aikštelės, esančios Vilkaviškyje, Šiaurės gatvėje, bendras plotas – 3978 kv. m., viešąjį nuomos konkursą.

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija skelbia automobilių stovėjimo aikštelės, esančios Vilkaviškyje, Šiaurės gatvėje, bendras plotas – 3978 kv. m., viešąjį nuomos konkursą.

 

VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS:

 

1. Savivaldybės turto valdytojo pavadinimas, adresas, juridinio asmens kodas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, kodas 188774441, S. Nėries g. 1, 70147, Vilkaviškis.

2. Informacija apie nuomojamą turtą

Automobilių stovėjimo aikštelė, esanti Vilkaviškyje, Šiaurės gatvėje, bendras plotas – 3 978 kv. m.

3. Turto naudojimo paskirtis ir ypatumai  

Turto naudojimo paskirtis –  vairavimo mokyklų veiklai, sandėliavimo ir saugojimo veiklai, automobilių stovėjimo aikštelių eksploatavimo veiklai.

4. Pradinis nuompinigių dydis

Pradinis nuompinigių dydis – 169,29 eurai (su PVM) per mėnesį.

5. Nuompinigių mokėjimo tvarka

Nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį prieš prasidedant mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos (jeigu tai nedarbo diena – iki kitos po jos einančios darbo dienos) pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą.

6. Informacija apie delspinigius

Nuomininkas, per Sutartyje  nustatytus terminus nesumokėjęs nuompinigių ir (ar) kitų mokesčių ir įmokų, privalo mokėti nuomotojui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

7. Turto nuomos terminas

Nuomos terminas – 5 (penki) metai nuo turto perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

8. Konkurso dalyvių registravimo vieta, laikas ir dokumentų pateikimo tvarka

Konkurso dalyviai Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriui Vilkaviškyje, S. Nėries g. 1, 226 kab., ne vėliau kaip iki 2017 m. kovo 17 d. 10.00 val. pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas.

Voke turi būti pateikti šie dokumentai:

 

1. Paraiška, kurioje  nurodomas konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas, siūlomas konkretus nuompinigių dydis;

 

2. nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo;

 

3. kai išnuomojami pastatai ar patalpos, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka taikomos specialiosios charakteristikos, įskaitant leidimų sistemą, – informacija apie konkurso dalyvio atitiktį konkurso sąlygose nustatytoms išnuomojamo turto specialiosioms charakteristikoms;

 

4. konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai;

 

5. paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą.

 

Pasiūlymai, kuriuose pateikti ne visi nurodyti dokumentai ir kurių įforminimo trūkumai negali būti ištaisomi posėdžio metu, nenagrinėjami.

 

Už dalyvių registravimą atsakingas asmuo – Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė Danutė Joana Mozūraitytė, tel. (8 342) 600 54, el. p. danute.mozuraityte@vilkaviskis.lt.

9. Konkurso dalyvio pradinio įnašo dydis, jo sumokėjimo terminas ir turto valdytojo banko sąskaitos, į kurią turi būti sumokėtas pradinis įnašas, rekvizitai

Pradinis įnašas – 507,87 Eur, kuris turi būti pervestas į Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT414010040100020127. Pradinis įnašas grąžinamas konkurso nelaimėjusiems dalyviams per 5 darbo dienas po komisijos protokolo pasirašymo dienos.

Jeigu konkurso dalyvis, pripažintas konkurso laimėtoju, atsisako sudaryti nuomos sutartį (pavyzdinė Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties forma pateikta interneto svetainėje www.vilkaviskis.lt (teisinė informacija > teisės aktai > tarybos sprendimai) arba nepranešęs, kad negali nurodytu laiku atvykti pasirašyti nuomos sutarties, neatvyksta pasirašyti nuomos sutarties, pradinis įnašas jam negrąžinamas.

10. Turto apžiūros sąlygos

Turtą galima apžiūrėti susisiekus su Vilkaviškio miesto  seniūnu Remigijumi Kurausku tel.  (8 342) 66 045 arba mob. tel. 8 686 73 918.

11. Komisijos posėdžio vieta, data ir tikslus laikas

Komisijos posėdis įvyks 2017 m. kovo 17 d. 14.00 val.   Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijoje Vilkaviškyje, S. Nėries g. 1, 226 kabinete.

12. Kitos konkurso sąlygos

Konkurso laimėtoju pripažįstamas konkurso dalyvis, pasiūlęs didžiausią Savivaldybės turto nuompinigių dydį. Jeigu tokį pat (didžiausią) dydį pasiūlo keli konkurso dalyviai, konkurso dalyviu pripažįstamas dalyvis, anksčiau įregistruotas pažymoje.

Nuomos konkursų organizavimo tvarką reglamentuoja Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. B-TS-1207 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos“ patvirtintas Vilkaviškio rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašas, kurį galima rasti interneto svetainėje www.vilkaviskis.lt (teisinė informacija > teisės aktai > tarybos sprendimai). “

 

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui Archyvas


ALGIRDAS NEIBERKA
Vilkaviškio r. savivaldybės
meras


 Gyvenimo aprašymas
Priėmimo valandos
 Mero pavaduotojas
 Veiklos ataskaitos
 
Prisijungimas gyventojams
POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
Posėdžio transliacija
SAVAITĖS
KLAUSIMAS
Renkame Salomėjos Nėries vardo literatūrinės premijos 2017 m. laureatą
Benediktą Januševičių už eilėraščių knygą „Žodžiai“
Aivarą Veiknį už poemą „Laumių vaikas“
RENGINIŲ
KALENDORIUS
NAUJIENŲ
PRENUMERATA
 Įveskite savo el.paštą
 
 
© Vilkaviškio rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas. Naudojama SmartWeb sistema.