Meniu
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija skelbia atranką pakaitinio valstybės tarnautojo – Virbalio seniūnijos seniūno pavaduotojo B lygio, 9 kategorijos pareigybei užimti.

Specialieji reikalavimai: turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą; turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį; būti susipažinusiam su  Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos  įstatymais, Lietuvos  Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą; mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analitiškai vertinti informaciją, rengti išvadas, išmanyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles; mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

Pretendentai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki 2017 m. gegužės 22 d. privalo pateikti:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodomas pretendento asmens kodas, sutikimas tvarkyti pretendento asmens duomenis, kurie naudojami nustatyti pretendento tapatybei Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje, ir elektroninio pašto adresas;

2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. Užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!

Informacija apie atranką teikiama Personalo skyriuje, 321 kab., S. Nėries g. 1, Vilkaviškyje, tel. (8 342) 60 067, el. p. ausra.sinkeviciene@vilkaviskis.lt .

 

                                                                                                Vitas Gavėnas,

                                                                                                            Savivaldybės administracijos direktorius