Vilkaviškio rajono savivaldybė - straipsniai :Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija sėkmingai baigė įgyvendinti projektą „Vilkaviškio rajono dalies melioracijos sistemų rekonstravimas“
Meniu
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija sėkmingai baigė įgyvendinti projektą „Vilkaviškio rajono dalies melioracijos sistemų rekonstravimas“

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija sėkmingai baigė įgyvendinti projektą „Vilkaviškio rajono dalies melioracijos sistemų rekonstravimas“ Nr. 17VD-KM-15-1-06694-PR001 . Bendra projekto vertė – 374 975,00 Eur. Projektui įgyvendinti skirta: 251 795,50 Eur  finansinė parama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros, 44 434,50 Eur iš Lietuvos valstybės biudžeto  ir 78 745,00 Eur iš Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Projekto įgyvendinimo metu buvo atlikta melioracijos statinių rekonstrukcija Vilkaviškio rajono, Pilviškių seniūnijos, Pilviškių ir Paežerių kadastrinėse vietovėse (Ramoniškių, Gabriškės, Meistiškės, Vaitų, Beržnavienės, Bebrininkų, Strielčiškių, Jurgelių, Sausbalių, Piliūnų, Parausių, Dugnų, Balčiūnų, Būdviečių, Omentiškių, Opšrūtų kaimuose, Vilkaviškio r. sav.).

Projekto įgyvendinimo metu rekonstruota 13,46 km drenažo griovių, požeminių rinktuvų sausintuvų – 4,764 km, žemės plotas, kuriame pagerintos viešojo naudojimo melioracijos sistemos – 1 231 ha, rekonstruotų hidrotechninių statinių – 4 vnt.

Projektas finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos 4 priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ 4.3 veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio ir miškininkystės infrastruktūros plėtrą ir pritaikymą“ 4.3.2 veiklos sritį „Parama žemės ūkio vandentvarkai“.