Meniu
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija priima paraiškas dėl medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimo projektų įgyvendinimo

Vadovaudamasi Prevencinių priemonių, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, diegimo Vilkaviškio rajono teritorijoje finansavimo tvarkos aprašu,  Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija iki 2018 m. kovo 9 d. priima paraiškas suteikti finansinę paramą dėl medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimo projektų įgyvendinimo.

Paraiškas gali teikti žemės sklypų, kuriuose neuždrausta medžioklė, savininkai, valdytojai ir naudotojai (išskyrus medžiotojų būrelius, kurie nėra žemės sklypų savininkai, valdytojai ar naudotojai), įgyvendinantys medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencines priemones, kurios atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos rekomendacijose nurodytas priemonių grupes.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos ekologą (vyriausiąjį specialistą) 113 kabinetas, tel.: (8 342) 60073.