Meniu
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą Nr. 04.5.1-TID-R-516-41-0002 „Pėsčiųjų tako įrengimas teritorijoje tarp Radastų ir Lauko g. Vilkaviškio mieste“


Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą Nr. 04.5.1-TID-R-516-41-0002 „Pėsčiųjų tako įrengimas teritorijoje tarp Radastų ir Lauko g. Vilkaviškio mieste“.

Neefektyvi, nebeatitinkanti šiuolaikinių gyventojų poreikių Vilkaviškio miesto viešojo transporto sistema lemia mažą viešojo transporto patrauklumą. Tai lėmė aplinkosaugines pasekmes: išaugo automobilizacijos lygis; mieste išaugo automobilių spūstys, aplinkos tarša ir triukšmas. Kompaktiškas Vilkaviškio miesto užstatymas ir tai, kad visuomeninės paskirties objektai, prekybos įmonės yra išsidėstę Vilkaviškio miesto centre skatina gyventojus keliauti pėsčiomis arba dviračiais. Nors reljefo sąlygos yra palankios, visgi, pėsčiųjų ir dviračių takų tankumas mieste yra mažas, dėl to pėsčiųjų ir dviratininkų susisiekimo sąlygos ir gyventojų mobilumas yra mažas, nesudarytos sąlygos prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo. Siekiant spręsti šią problemą, būtina pagerinti pėsčiųjų ir dviratininkų susisiekimo sąlygas. Projekto tikslas – sukurti darnią, aplinkai nekenksmingą Vilkaviškio miesto viešąją infrastruktūrą, taip prisidedant prie gyvenamosios vietovės ekonominės, socialinės, aplinkosauginės plėtros ir užtikrinant kokybišką, efektyvų, darnų visuomenės narių judumą. Projekto uždavinys – įrengti pėsčiųjų taką nuo Lauko gatvės iki Radastų gatvės Vilkaviškio mieste, taip skatinant pėsčiųjų infrastruktūros plėtrą mieste ir siekti, kad pėsčiųjų infrastruktūros plėtra būtų patraukli ir saugi jos naudotojui. Projekto veikla – pėsčiųjų tako nuo Lauko gatvės iki Radastų gatvės Vilkaviškio mieste įrengimo darbai. Įgyvendinus projektą bus įrengtas pėsčiųjų takas nuo Lauko g. iki Radastų g., Vilkaviškyje.

Bendra projekto vertė 130 739,70 Eur, iš jų ES lėšos sudaro 111 128,74 Eur, Vilkaviškio rajono savivaldybės dalis – 19 610,96 Eur. Projekto įgyvendinimo laikotarpis iki 2019 m. kovo mėn.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“.