Meniu
VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019-2027 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO RENGIMO TARPINIAI REZULTATAI

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija kartu su VšĮ Mokslinių ir taikomųjų projektų centru rengia Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019-2027 metų strateginį plėtros planą (toliau – Planą). Plane apibūdinama savivaldybės socialinė ir ekonominė būklė, pateikiama plėtros vizija, numatytos plėtros prioritetinės sritys, nustatyti tikslai, uždaviniai ir jų įgyvendinimo priemonės.

Žemiau pateiktas Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019-2027 metų strateginio plėtros plano rengimo tarpinių rezultatų (socialinės ir ekonominės būklės, plėtros vizijos, plėtros prioritetinių sričių, tikslų, uždavinių ir priemonių projekto) dokumentas. Kviečiame iki 2018-07-05 d. 17.00 val. teikti pasiūlymus dėl šiame dokumente pateiktų rezultatų (socialinės ir ekonominės būklės, plėtros vizijos, plėtros prioritetinių sričių, tikslų, uždavinių ir priemonių projekto) papildymo ir (arba) pataisymo.

Asmuo ryšiams ir pasiūlymams surinkti – Valda Kilikevičiūtė valda.kilikeviciute@vilkaviskis.lt


Pridedama:

Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019-2027 metų strateginio plėtros plano rengimo tarpiniai rezultatai