VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

2017.12.17, sekmadienis

Savivaldybes administracija

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, tel. (8 342) 60 062, faks. (8 342) 60 066,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774441

  
 • Naujienos
 • Klausimai / atsakymai
 • Kontaktai
 •   
 • Rajonas
 • Herbas
  Istorija
  Garbės piliečiai
  Žemėlapis
 • Gyventojams
 • Priėmimas asmeniniais klausimais
  Konkursai į valstybės tarnybą
  Apie nemokamą teisinę pagalbą
  Savivaldybės būsto klausimai
  Socialinis draudimas
  Tvarkos, taisyklės
  Renginiai
  Asbesto šalinimo programa
  Informacija apie siūlymą pripažinti statinius, kurie neturi savininkų (ar kurie savininkai nežinomi), bešeimininkiais
  Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašai
  Nenaudojamo, apleisto bei neprižiūrimo nekilnojamojo turto, esančio Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, sąrašas
 • Verslininkams
 • Atmintinės licencijų įsigijimui
  Viešieji pirkimai
  Viešieji aukcionai
  Įvairi informacija verslo klausimais
  Verslo informacijos centras
  Socialinis draudimas
  Asbesto šalinimo programa
  Informacija apie siūlymą pripažinti statinius, kurie neturi savininkų (ar kurie savininkai nežinomi), bešeimininkiais
  Licencijų išdavimas
  Nenaudojamo, apleisto bei neprižiūrimo nekilnojamojo turto, esančio Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, sąrašas
 • Turistams
 • Turizmo informacijos centras
  Turistiniai maršrutai
  Jono Basanavičiaus gimtinė
    
 • Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
  Meras
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Sudėtis ir kontaktai
  Komitetai
  Komisijos
  Išmokos Tarybos nariams
  Tarybos veiklos reglamentas
  Informacijos, pareiškimai, paklausimai
  Administracija
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracijos struktūra
  Darbuotojų kontaktų paieškai
  Asmenų aptarnavimas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Darbuotojų kontaktai
  Veikla ir ataskaitos
  Savivaldybės įmonės ir įstaigos
  Savivaldybės kontroliuojamos įmonės
  Viešosios ir biudžetinės įstaigos
  Nevyriausybinės organizacijos ir bendruomenės
  Darbo grupės ir komisijos
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Mero potvarkiai
  Tarybos sprendimai
  Norminiai teises aktai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Publikuojami iš DVS teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tarybos sprendimų projektai
  Išvadų teikimas
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisės aktų paieška (Infolex)
  Tarybos posėdžių protokolai
 • Veikla
 • Nuostatai
  Administracijos nuostatai
  Struktūrinių padalinių nuostatai
  Tarybos veiklos reglamentas
  Administracijos veiklos reglamentas
  Planavimo dokumentai
  Strateginiai veiklos planai
  Veiklos ataskaitos
  Seniūnijų metiniai veiklos planai
  Veiklos sritys
  Aplinkos apsauga
  Civilinė metrikacija
  Civilinė sauga
  Investiciniai projektai
  Jaunimas
  Korupcijos prevencija
  Kultūra
  Kultūros paveldo objektų stebėsena
  Kūno kultūra ir sportas
  Socialinė apsauga
  Sveikatos priežiūra
  Švietimas
  Tarptautinis bendradarbiavimas
  Teisinė pagalba
  Teritorijų planavimas
  Vaiko teisių apsauga
  Valstybinė kalba
  Verslo klausimai
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Finansiniai įsipareigojimai
  Vadovų darbotvarkės
  Savivaldybės turto privatizavimas
  Tarnybinis transportas
  Karjera
  Skelbiami konkursai
  Laisvos darbo vietos
  Priėmimas į darbą
  Adresų suteikimas, keitimas ir panaikinimas
 • Paslaugos
 • Administracinės paslaugos
  Atmintinės
  Prašymai
  Elektroninės paslaugos
  Civilinė metrikacija
  E-demokratija
 • Nuorodos
 • Naujienų prenumerata
 • Klausimai ir atsakymai
 • Naujienos
 • Sporto renginiai
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Vilkaviškio rajono nevyriausybinių organizacijų taryba
 • Vilkaviškio rajono šeimų taryba
 • Vietos bendruomenių tarybos
 • Vilkaviškio rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisija
 • Nevyriausybinių organizacijų įgyvendinami projektai
 • Investicinė aplinka
 • Vilkaviškio miesto VVG
 • Vilkaviškio krašto VVG
 • 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų projektai
 • LR Seimo narys Kęstutis Smirnovas
 • Triukšmo valdymas
 • Eismo saugumo komisijos sprendimai
 • Lygių galimybių užtikrinimas
 • Vilkaviškio rajono nevyriausybinių organizacijų taryba

  VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBA:


  Renatas Gudaitis, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys;

  Vilija Gilienė, Vilkaviškio rajono viešosios bibliotekos direktorė;

  Daiva Riklienė, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja;

  Jurga Grigaliūnaitė, l. e. Savivaldybės administracijos Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriaus vedėjo pareigas;

  Danguolė Gudeliauskienė, Savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;

  Milda Vaičaitienė, Savivaldybės administracijos Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė;

  Meda Jurevičiūtė, LMS Vilkaviškio mokinių tarybos narė;

  Eimutis Inkrata, Vilkaviškio buriuotojų klubo „ŠKVALAS“ prezidentas;

  Vita Zmitrevičienė, Vilkaviškio rajono Neįgaliųjų Žmonių Sąjungos pirmininkė;

  Lina Kružinauskienė, Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė;

  Dalius Nešukaitis, Vilkaviškio miesto bendruomenės pirmininkas;

  Gintaras Brokevičius, Vilkaviškio LIONS klubo atstovas.

   

      

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

   

  NVO BŪKLĖS VILKAVIŠKIO RAJONE IR VILKAVIŠKIO NVO TARYBOS KADENCIJOS VEIKLOS ATASKAITA


  2015 metų paraiškų, finansuojamų iš valstybės ir savivaldybės biudžeto, teikimo grafikas

   

  VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS  2015–2016 M. VEIKSMŲ PLANAS

   


   

  DĖMESIO!

  Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba vykdo nevyriausybinių organizacijų apklausą.

   

  Užpildytus klausimynus pateikite el. paštu iki 2017 m. kovo 13 d. el. paštu nvotaryba@vilkaviskis.lt.

  Klausimynas I

  Klausimynas II

  2016 metų bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo atrankos konkursas


  Socialinės apsaugos ir darbo ministerija įgyvendindama Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros 2014–2016 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. A1-179 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros 2014–2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“, priedo 2.4 papunktį, skelbia 2016 metų bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo atrankos konkursą.


  Galimi pareiškėjai – Lietuvoje registruotos bendruomeninės organizacijos kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymas.


  Didžiausia vienam projektui galima skirti suma – 12 000,00 Eur (dvylika tūkstančių eurų).


  Bendruomeninės organizacijos gali teikti paraiškas ir gauti finansavimą veiklai, skirtai bendruomenės narių solidarumui skatinti, socialinei veiklai vykdyti, stiprinti bendruomenių sutelktumą, skatinti gyventojų užimtumą ir saviugdą, gerinti viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei, palankios aplinkos bendruomenių veiklai kūrimui bendradarbiaujant su viešuoju ir privačiuoju sektoriais, bendruomenių instituciniam stiprinimui. Galutinis paraiškų priėmimo terminas – 2016 m. sausio 29 d. Paraiškos gali būti siunčiamos registruotu paštu, per pašto kurjerį arba pristatomi tiesiogiai į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją adresu:


  Vilnius, A. Vivulskio g. 11. 105 kab., 03610 Vilnius


  Ant voko būtina užrašyti – 2016 metų bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo atrankos konkursui


  Informaciją apie paskelbtą konkursą rasite: http://www.socmin.lt/lt/konkursai/projektu-konkursai/2016-metu-bendruomenines-r5t6.html.

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija

   

     2016 metų nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimo projektų finansavimo atrankos konkursas

   

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, įgyvendindama Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros 2014–2016 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. A1-179 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros 2014–2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“, priedo 2.2 papunktį, skelbia 2016 metų nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimo projektų finansavimo atrankos konkursą.

  Galimi pareiškėjai – nevyriausybinės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas (išskyrus neįgaliųjų ir tik su neįgaliaisiais dirbančios organizacijos; jaunimo ir tik su jaunimu dirbančios organizacijos; viešosios įstaigos, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė ir (ar) savivaldybė; vietos veiklos grupės ir jas vienijančios asociacijos; bendruomeninės organizacijos).

   

  Nevyriausybinės organizacijos gali teikti paraiškas ir gauti finansavimą veiklai, skirtai pareiškėjo finansinio savarankiškumo stiprinimo veiklų planavimui ir įgyvendinimui; pareiškėjo ekonominės veiklos planavimas ir įgyvendinimas, naujų paslaugų ir produktų kūrimui, bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis mechanizmų kūrimui ir stiprinimui, Pareiškėjo darbuotojų kompetencijų tobulinimui, Pareiškėjo veiklos ir teikiamų paslaugų sklaidai, pareiškėjo veiklos plėtros ir socialinių paslaugų teikimo galimybių studijoms. Galutinis paraiškų priėmimo terminas – 2016 m. sausio 29 d.

   

  Didžiausia vienam projektui galima skirti suma – 6 000,00 Eur (šeši tūkstančiai eurų).

   

  Paraiškos gali būti siunčiamos registruotu paštu, per pašto kurjerį arba pristatomi tiesiogiai į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją adresu:

  Vilnius, A. Vivulskio g. 11. 105 kab., 03610 Vilnius

   

  Ant voko būtina užrašyti – 2016 metų nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimo projektų finansavimo atrankos konkursui

   

  Informaciją apie paskelbtą konkursą rasite: http://www.socmin.lt/lt/konkursai/projektu-konkursai/2016-metu-nevyriausybiniu-8jvb.html

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija  Kvietimas teikti paraiškas kūno kultūros ir sporto projektų finansavimo konkursui „Sportuojanti bendruomenė“

   

  Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbia Kūno kultūros ir sporto projektų finansavimo konkursą „Sportuojanti bendruomenė“ ir kviečia dalyvauti teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas bendruomenines organizacijas, kurių steigimo dokumentuose nurodyta, kad jos plėtoja (vienokia ar kitokia forma) kūno kultūrą ir sportą, sveiką gyvenseną, poilsio, turizmo bei rekreacinę veiklą ir kurios, paraiškos teikimo metais, iš departamentui skirtų valstybės biudžeto asignavimų nėra gavę lėšų to paties pobūdžio veiklai.


  Konkurso tikslas – sudaryti sąlygas gyvenamųjų vietovių bendruomenėms tapti fiziškai aktyvesnėms, sveikesnėms ir stiprinti bendruomeniškumą.


  Paraiškos dėl dalyvavimo konkurse gali būti teikiamos nuo 2016 m. vasario 1 iki kovo 1 d.


  Konkursas vykdomas pagal Kūno kultūros ir sporto projektų „Sportuojanti bendruomenė“ finansavimo tvarkos aprašą. Projektai turi būti orientuoti į Kūno kultūros ir sporto srities „Sveikos gyvensenos per fizinį aktyvumą skatinimas“ kryptį „Bendruomenės narių fizinio aktyvumo skatinimas“. Patenkinus paraišką ir skyrus valstybės biudžeto lėšų projekto įgyvendinimui, pareiškėjai turės užtikrinti valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartyje nurodytą minimalų užsiėmimo dalyvių skaičių.


  Užpildyta paraiškos forma su priedais, turi būti pateikta departamentui iki 2016 m. kovo 1 d. Daugiau informacijos www.kksd.lt  skyrelyje kūno kultūra→finansavimo konkursai.


   Kūno kultūros ir sporto departamento informacija   

   

   
  Paskutinis atnaujinimas: 2017-12-04 16:54:37

  © Vilkaviškio rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas. Naudojama SmartWeb