Meniu
Vilkaviškio rajone ypatingai paminėtos 100-osios Lietuvos valstybės atkūrimo metinės

Nuvilnijo šventinis savaitgalis, kai visoje Lietuvoje buvo švenčiama ypatinga proga – 100-osios Lietuvos valstybės atkūrimo metinės. Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojai taip pat parodė, kaip išradingai moka švęsti savo šalies gimtadienį, džiaugtis ir didžiuotis, kad gyvena laisvoje, nuo nieko nepriklausomoje, modernioje Valstybėje.

Vasario 16-ąją minėtas atgimusios valstybės, demokratinės respublikos šimtmetis visoje šalyje buvo labai didelis įvykis. Ši diena ypatingai paminėta ir Vilkaviškio rajone: gyventojai jungėsi į organizuojamas akcijas, dalyvavo visose rajono seniūnijoje ir bendruomenėse vykusiuose Vasario 16-osios dienos minėjimuose, bažnyčių varpai susijungė skambant vieningajai „Gloria Lietuvai“, į dangų kilo salvės už Lietuvą, už jos gyventojus, už vieningą Suvalkijos žemę, garbingai vėjyje plevėsavo prie gyventojų namų iškeltos Lietuvos trispalvės, šventiniame renginyje Savivaldybės mero padėkos raštais pagerbti rajonui nusipelnę asmenys ir išdalintos tradicinės Vilkaviškio krašto laikraščio „Santaka“ nominacijos. 

100-ąjį Lietuvos valstybės gimtadienį vilkaviškiečiai pradėjo švęsti jo išvakarėse – vasario 15 dieną.  Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba ir Švietimo bendruomenė kvietė Lietuvos 100-metį švęsti išradingai, dalyvaujant akcijoje „Gyva trispalvė Lietuvai, dr. Jonui Basanavičiui ir dr. Vincui Kudirkai“. Į šią akciją įsijungė daugybė žmonių: mokyklų ir darželių-lopšelių bendruomenės, daugelio rajone veikiančių įstaigų ir organizacijų atstovai, visuomeninių judėjimų ir įvairių kolektyvų nariai, verslo atstovai, pavieniai gyventojai.

Akcija prasidėjo Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos bendruomenės atnešama įspūdinga 100 metrų Lietuvos trispalve vėliava, kuri apjuosė dr. Jono Basanavičiaus paminklą. Vėliau gyvai skambant Vilkaviškio muzikos mokyklos auklėtinių atliekamai K. Mašanausko dainai „Kokia nuostabi, Lietuva, esi“ akcijos dalyviai, su Lietuvos vėliavėlėmis rankoje, sustojo į simbolinį skaičių „100“. Mažieji rajono darželių-lopšelių auklėtiniai padovanojo 400 trispalvių žiedų Lietuvai, o Vilkaviškio „Aušros“ gimnazistai  ̶ 24 trispalve nudažytus paukščius. Kai kurie iš šių paukščių „nutūpė“ Šimtmečio ąžuole, dar labiau papuošdami šventinę dr. J. Basanavičiaus aikštę.

Susirinkusius akcijos dalyvius pasveikino Vilkaviškio rajono savivaldybės Meras Algirdas Neiberka. Vėliau jis pradėjo vesti rankomis susikibusius gyventojus link dr. Vinco Kudirkos paminklo, taip gyva žmonių apglėbiant paminklus dr. Jonui Basanavičiui ir dr. Vincui Kudirkai ir susijungdami į bendrą vėrinį. Visos akcijos akimirkos įamžintos fotografuojant iš oro, sukurti video klipai.

Šventinę dieną Vilkaviškio gyventojai ir miesto svečiai buvo kviečiami susirinkti į dr. Jono Basanavičiaus aikštę ir visiems drauge pajusti tą ypatingą džiaugsmo akimirką, žmonių vienybę, patriotiškumą bei didelę meilę savo šaliai. Ši iškili Lietuvos istorijai diena ne veltui pradėta švęsti šioje aikštėje, nes būtent Vilkaviškio krašte gimęs ir augęs Jonas Basanavičius vadovavo Lietuvos Tarybai, kai ši prieš 99 metus pasirašė Lietuvos nepriklausomybės aktą. Čia vyko iškilminga Lietuvos valstybės, Vilkaviškio rajono savivaldybės ir Europos Sąjungos vėliavų pakėlimo ceremonija. Po Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos 1-osios rinktinės 106-osios (Vilkaviškio) pėstininkų kuopos karių iškeltų vėliavų, pagerbimo ceremoniją vainikavo trys į dangų kilusios patrankos salvės: už Lietuvą, už jos gyventojus ir nepriklausomybės lopšį – Sūduvos žemę. Už garbės salves buvo dėkojama ceremonijoje dalyvavusiems Karybos paveldo klubo „Kauno pavieto laisvieji šauliai” karininkams. Aikštėje sveikinimo žodį tarė Vilkaviškio seniūnijos seniūnas Remigijus Kurauskas, kuris įteikė Lietuvos trispalvę UAB „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ direktoriui Valentinui Gražuliui, dėkodamas jam už šventiškai papuoštą Vilkaviškio miestą. Vėliau Vilkaviškio Katedros varpai ir susirinkę gyventojai, su atsineštais varpeliais rankose, įsijungė į vieningą Lietuvos bažnyčių varpų sąšauką „Gloria Lietuvai“. Nuostabus sveikinimas Lietuvai skambėjo toli toli...

Po Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo katedroje Dekano prel. kan. Vytauto Gustaičio laikytų šv. Mišių už Lietuvos valstybę visi buvo kviečiami rinktis į Vilkaviškio kultūros centrą, kur vyko šventinis renginys „Vienybė težydi“.

Lietuvos jubiliejaus minėjimo renginys prasidėjo Lietuvos Respublikos himno giedojimu. Vėliau buvo prisiminti per praėjusį šimtą metų Vilkaviškio kraštui savo darbais, pasiekimais, neeiliniais talentais ir atsidavimu savo gimtinei, jo vienybei nusipelnę asmenys. Sveikinimo kalbą tarė savivaldybės meras Algirdas Neiberka.

„Šiandien mums visiems čia susirinkus noriu pasidžiaugti, kad esame laisvi, galime kurti, dirbti, būti su savo artimaisiais. Svarbiausia, kad galime nevaržomai švęsti savo valstybės laisvę. Juk gimtasis kraštas, jame vykstantys pasikeitimai ir jame gyvenantys žmonės yra vieni svarbiausių, brangiausių ir artimiausių. Mūsų rajone gyvena tiek daug žmonių, kuriais galime džiaugtis, didžiuotis jų kilniais poelgiais, neeiliniais pasiekimais, įkvepiančiais darbais. Tai jie yra gražiausioji mūsų valstybės dalis. Tad švęsdami atkurtos Lietuvos valstybės 100-ąjį gimtadienį, vertinkime tai, ką jau esame pasiekę, kokie esame unikalūs, puoselėkime savo pilietiškumą ir perduokime šiuos jausmus ateities kartoms. Tegul ši diena suteikia visiems daug džiaugsmo, tikėjimo, ryžto ir stiprybės!“ – linkėjo Savivaldybės vadovas.

Meras sveikindamas visus Lietuvos valstybės gimtadienio proga taip pat įteikė Mero padėkos raštus rajonui nusipelniusiems mūsų kraštiečiams ir kartu padovanojo jiems po Lietuvos trispalvę – brangiausią mūsų laisvės ir nepriklausomybės simbolį.

Minėjimo iškilmėse Mero padėkomis apdovanoti: Kybartų orkestro vadovas Donatas Ziegoraitis, Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo parapijos dekanas prel. kan. Vytautas Gustaitis, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys, istorikas Antanas Žilinskas, Vištyčio kraštą Donatas Kazlaukas, Pajevonio seniūnijos Būdviečių kaimo seniūnaitis Gintautas Bendžiūnas, Pasaulio kybartiečių draugija, kurios pirmininkas Leonas Narbutis, Vilkaviškio kultūros centro Gižų padalinio kultūrinės veiklos vadybininkė Rūta Račkauskienė, Vilkaviškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesys gelbėtojas vidaus tarnybos jaunesnysis puskarininkis Povilas Penkaitis ir ilgametė Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro vidaus ligų gydytoja Aldona Julija Naruševičienė, kuri ne tik atsakingai ir nuoširdžiai dirba vardan pacientų gerovės, bet ir šią ypatingą dieną kartu su atgimusia Lietuvos valstybe šventė garbingą jubiliejų.

Vilkaviškio rajono gyventojus ypatingos šventės proga pasveikino Lietuvos Respublikos Seimo narys Kęstutis Smirnovas.

Tradiciškai Vasario 16-osios minėjimo renginyje pasveikinti Vilkaviškio krašto laikraščio „Santaka“ 2017 metų nominantai. Renginyje paskelbta 10 nominacijų, kuriomis prisiminta ir parodyta, kiek daug rajone turime žmonių, kuriais galime džiaugtis ir didžiuotis, kurie yra gražiausia ne tik mūsų rajono, bet ir visos Lietuvos dalis. Kiekvienoje nominacijoje apdovanotų asmenų nuopelnai ir veikla buvo pristatyta scenoje. Jiems įteikti simboliniai trispalviai obuoliai. Paskelbti nominaciją laimėjusiojo pavardę buvo kviečiami garbūs žmonės ir su nominantų veikla susiję asmenys.

Viso renginio metu susirinkusieji galėjo džiaugtis ne tik nominuotaisiais bet ir Raimondos Kurauskienės ir Eimantės Kurauskaitės atliekamomis dainomis, „Vyželės“ kolektyvo smagiais šokiais, vokalinės studijos „Akimirka“ atliekamais kūriniais, o renginio pabaigoje įspūdingą pasirodymą surengė Vilkaviškio muzikos mokyklos liaudies dainų ir šokių ansamblis „Siaustinis“.

Vakare kultūros centro salėje nemokamai buvo rodomas A. Juzėno istorinis filmas „Pelėdų kalnas“, kurį vilkaviškiečiams dovanojo rajono Savivaldybė.


Akimirkos iš akcijos „Gyva trispalvė Lietuvai, dr. Jonui Basanavičiui ir dr. Vincui Kudirkai“:


Akimirkos iš Vasario 16-osios dienos minėjimo Vilkaviškyje:

 

 

Vilkaviškio  „Ąžuolo“ progimnazija išradingai švenčia Lietuvos gimtadienį ir sveikina savo Valstybę su 100-mečiu:

 

Ieva Šlivinskienė

Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė