Meniu
Vilkaviškio rajono nevyriausybinių organizacijų taryba

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBA:


Daiva Černiuvienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys (-ė);

Mavliuda Melibajeva, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys (-ė);

Kęstas Kružinauskas, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys (-ė);

Vilija Gilienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė;

Daiva Riklienė, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja;

Danguolė Gudeliauskienė, Savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;

Vita Zmitrevičienė, Vilkaviškio rajono Neįgaliųjų Žmonių Sąjungos pirmininkė;

Dalius Nešukaitis, Vilkaviškio miesto bendruomenės pirmininkas;

Žilvinas Gelgota, Visuomeninio judėjimo ,,Už vieningą Vilkaviškio kraštą“ pirmininkas;

Neringa Bartelienė, Asociacijos ,,Aušriečiai“ vadovė;

Dana Akucevičienė, Vilkaviškio pagyvenusių žmonių klubo ,,Rudenėlis“ pirmininkė;

Rimvydas Palubinskas, Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjungos narys.

 

NVO Tarybos sekretorė Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Valda Kilikevičiūtė.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

NVO Tarybos naujienlaiškis Nr. 1

 

NVO BŪKLĖS VILKAVIŠKIO RAJONE IR VILKAVIŠKIO NVO TARYBOS KADENCIJOS VEIKLOS ATASKAITA


2015 metų paraiškų, finansuojamų iš valstybės ir savivaldybės biudžeto, teikimo grafikas

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS  2015–2016 M. VEIKSMŲ PLANAS

 


 

DĖMESIO!

Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba vykdo nevyriausybinių organizacijų apklausą.

 

Užpildytus klausimynus pateikite el. paštu iki 2017 m. kovo 13 d. el. paštu nvotaryba@vilkaviskis.lt.

Klausimynas I

Klausimynas II

2016 metų bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo atrankos konkursas


Socialinės apsaugos ir darbo ministerija įgyvendindama Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros 2014–2016 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. A1-179 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros 2014–2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“, priedo 2.4 papunktį, skelbia 2016 metų bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo atrankos konkursą.


Galimi pareiškėjai – Lietuvoje registruotos bendruomeninės organizacijos kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymas.


Didžiausia vienam projektui galima skirti suma – 12 000,00 Eur (dvylika tūkstančių eurų).


Bendruomeninės organizacijos gali teikti paraiškas ir gauti finansavimą veiklai, skirtai bendruomenės narių solidarumui skatinti, socialinei veiklai vykdyti, stiprinti bendruomenių sutelktumą, skatinti gyventojų užimtumą ir saviugdą, gerinti viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei, palankios aplinkos bendruomenių veiklai kūrimui bendradarbiaujant su viešuoju ir privačiuoju sektoriais, bendruomenių instituciniam stiprinimui. Galutinis paraiškų priėmimo terminas – 2016 m. sausio 29 d. Paraiškos gali būti siunčiamos registruotu paštu, per pašto kurjerį arba pristatomi tiesiogiai į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją adresu:


Vilnius, A. Vivulskio g. 11. 105 kab., 03610 Vilnius


Ant voko būtina užrašyti – 2016 metų bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo atrankos konkursui


Informaciją apie paskelbtą konkursą rasite: http://www.socmin.lt/lt/konkursai/projektu-konkursai/2016-metu-bendruomenines-r5t6.html.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija

 

 2016 metų nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimo projektų finansavimo atrankos konkursas

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, įgyvendindama Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros 2014–2016 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. A1-179 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros 2014–2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“, priedo 2.2 papunktį, skelbia 2016 metų nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimo projektų finansavimo atrankos konkursą.

Galimi pareiškėjai – nevyriausybinės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas (išskyrus neįgaliųjų ir tik su neįgaliaisiais dirbančios organizacijos; jaunimo ir tik su jaunimu dirbančios organizacijos; viešosios įstaigos, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė ir (ar) savivaldybė; vietos veiklos grupės ir jas vienijančios asociacijos; bendruomeninės organizacijos).

 

Nevyriausybinės organizacijos gali teikti paraiškas ir gauti finansavimą veiklai, skirtai pareiškėjo finansinio savarankiškumo stiprinimo veiklų planavimui ir įgyvendinimui; pareiškėjo ekonominės veiklos planavimas ir įgyvendinimas, naujų paslaugų ir produktų kūrimui, bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis mechanizmų kūrimui ir stiprinimui, Pareiškėjo darbuotojų kompetencijų tobulinimui, Pareiškėjo veiklos ir teikiamų paslaugų sklaidai, pareiškėjo veiklos plėtros ir socialinių paslaugų teikimo galimybių studijoms. Galutinis paraiškų priėmimo terminas – 2016 m. sausio 29 d.

 

Didžiausia vienam projektui galima skirti suma – 6 000,00 Eur (šeši tūkstančiai eurų).

 

Paraiškos gali būti siunčiamos registruotu paštu, per pašto kurjerį arba pristatomi tiesiogiai į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją adresu:

Vilnius, A. Vivulskio g. 11. 105 kab., 03610 Vilnius

 

Ant voko būtina užrašyti – 2016 metų nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimo projektų finansavimo atrankos konkursui

 

Informaciją apie paskelbtą konkursą rasite: http://www.socmin.lt/lt/konkursai/projektu-konkursai/2016-metu-nevyriausybiniu-8jvb.html

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacijaKvietimas teikti paraiškas kūno kultūros ir sporto projektų finansavimo konkursui „Sportuojanti bendruomenė“

 

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbia Kūno kultūros ir sporto projektų finansavimo konkursą „Sportuojanti bendruomenė“ ir kviečia dalyvauti teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas bendruomenines organizacijas, kurių steigimo dokumentuose nurodyta, kad jos plėtoja (vienokia ar kitokia forma) kūno kultūrą ir sportą, sveiką gyvenseną, poilsio, turizmo bei rekreacinę veiklą ir kurios, paraiškos teikimo metais, iš departamentui skirtų valstybės biudžeto asignavimų nėra gavę lėšų to paties pobūdžio veiklai.


Konkurso tikslas – sudaryti sąlygas gyvenamųjų vietovių bendruomenėms tapti fiziškai aktyvesnėms, sveikesnėms ir stiprinti bendruomeniškumą.


Paraiškos dėl dalyvavimo konkurse gali būti teikiamos nuo 2016 m. vasario 1 iki kovo 1 d.


Konkursas vykdomas pagal Kūno kultūros ir sporto projektų „Sportuojanti bendruomenė“ finansavimo tvarkos aprašą. Projektai turi būti orientuoti į Kūno kultūros ir sporto srities „Sveikos gyvensenos per fizinį aktyvumą skatinimas“ kryptį „Bendruomenės narių fizinio aktyvumo skatinimas“. Patenkinus paraišką ir skyrus valstybės biudžeto lėšų projekto įgyvendinimui, pareiškėjai turės užtikrinti valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartyje nurodytą minimalų užsiėmimo dalyvių skaičių.


Užpildyta paraiškos forma su priedais, turi būti pateikta departamentui iki 2016 m. kovo 1 d. Daugiau informacijos www.kksd.lt  skyrelyje kūno kultūra→finansavimo konkursai.


 Kūno kultūros ir sporto departamento informacija 

 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2018-12-03 11:03:55