Meniu
Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupė

VILKAVIŠKIO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS PIRMININKAS

 

Daiva Riklienė

Tel. 861851718

El. paštas d.rikliene@gmail.com

Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės 2014 m. rugsėjo mėn. 5 d steigiamojo susirinkimo protokolas

VILKAVIŠKIO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBA

1.

Algirdas Neiberka

Vietos valdžios atstovas

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2015-01-30 sprendimas Nr. B-TS-1233

2.

Vitas Gavėnas

Vietos valdžios atstovas

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2015-05-29 sprendimas Nr. B-TS-80

3.

Danguolė Gudeliauskienė

Vietos valdžios atstovas

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2015-01-30 sprendimas Nr. B-TS-1233

4.

Gintaras Brokevičius

Verslo atstovas

UAB „Gintrėja“, 185264515, 2015-02-06 prašymas

5.

Aloyzas Beržanskas

Verslo atstovas

UAB „Vilkasta“, 185203779 2015-02-10 prašymas Nr. 42

6.

Teisutė Čiapienė

Verslo atstovas

UAB „Teivida“, 300593315, 2015-01-26 prašymas

7.

Linas Dubickas

Bendruomeninių organizacijų ir (ar) kitų nevyriausybinių organizacijų

Vilkaviškio rajono ROTARY klubas, 285469720, 2015-09-18 prašymas

8.

Reda Besasparienė

Bendruomeninių organizacijų ir (ar) kitų nevyriausybinių organizacijų

Vilkaviškio rajono turistų klubas „Vilkelis“, 185599830, 2015-02-02 prašymas

9.

Eglė Budrytė

Bendruomeninių organizacijų ir (ar) kitų nevyriausybinių organizacijų, jaunimo atstovas

Lietuvos skautija, 191907421, 2015-06-21 delegavimas

VILKAVIŠKIO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS PROJEKTO ADMINISTRACIJOS VADOVAS

 

Jurga Grigaliūnaitė

Tel. 867991076

El. paštas grijurga@gmail.com

Terminuota darbo sutartis

 

 NAUJIENOS

 

2016-01-31

Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupė įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Vilkaviškio miesto vietos  plėtros strategijos rengimas“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-909, kurio pagrindinis uždavinys parengti strategiją „Vilkaviškio miesto 2016-2023 m. plėtros strategija“. Vietos plėtros strategija rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 1V-36 patvirtintomis „Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklėmis”.

Vilkaviškio miesto vietos plėtros strategijos rengimo tikslas – parengti strategiją, kuri orientuota į bendruomenių socialinės integracijos didinimą, konkuruojančios aplinkos suformavimą, verslo skatinimą, naujų darbo vietų kūrimą ir operatyvaus, besišnekančio miesto suformavimą, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir valdžios ryšius.  Išanalizavus mieste veikiančių įstaigų ir organizacijų poreikius, atlikus  stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizę,  siekiama bendro veiksmų programos uždavinio - pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius. Pagrindinės kryptys į kurias privalėjo būti orientuota strategija - bendruomenės inicijuojamos veiklos, skirtos socialinei atskirčiai mažinti; užimtumo skatinimas, padedant bedarbiams ir neaktyviems asmenims įgyti naujų įgūdžių, įtraukiant juos į visuomeninę veiklą ir tarpininkaujant įdarbinant (bendradarbiaujant su teritorijoje veikiančiais verslais ir vietos valdžia); neformalios verslumą skatinančios iniciatyvos; bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų kūrimas.

 Pagrindinės strategijos „Vilkaviškio miesto 2016-2023 m. plėtros strategija“ veiklos kryptys – įvairiomis priemonėmis mažinti socialinę atskirtį Vilkaviškio mieste, bei skatinti verslumą ir didinti galimybes jaunimo, neaktyvių gyventojų užimtumui.

 

Rengiant strategiją buvo organizuojami įvairūs susitikimai, diskusijos su Vilkaviškio mieste veikiančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis, vietos valdžios institucijomis, verslo atstovais, bei buvo vykdomos tikslinių grupių, gyventojų apklausos.

 

Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupė kviečia visus gyventojus, nevyriausybinių, vietos valdžios organizacijų, verslo atstovus į strategijos „Vilkaviškio miesto 2016-2023 m. plėtros strategija“ pristatymą, kuris vyks 2016 m. vasario 12 d. 14 val. Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centre, J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis.

 

Jei turite klausimų, susisiekite tel. 8 612 72202 arba el. paštu d.rikliene@gmail.com arba grijurga@gmail.com  

 

Kviečiame aktyviai dalyvauti!