Vilkaviškio rajono savivaldybė - Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupė

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

2018.01.17, trečiadienis

Savivaldybes administracija

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, tel. (8 342) 60 062, faks. (8 342) 60 066,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774441

  
 • Gyventojams
 • Verslininkams
 • Turistams
 • Apklausa
 • Renginiai
 • Posėdžių transliacija
 •   
 • Sportas
 • Švietimas
 • Kultūra
 • Jaunimas
 • Žemės ūkis
 • Aplinkos apsauga
 • Investicijos
 • Renovacija
 • Civilinė metrikacija
 • Civilinė sauga
 • Socialinė apsauga
 • Sveikatos priežiūra
 • Vaiko teisių apsauga
 • Viešieji pirkimai
 • Kultūros paveldas
 • Teritorijų planavimas
 • Korupcijos prevencija
 • Klausimai ir atsakymai
 • Triukšmo valdymas
 • Nuorodos
 • LR Seimo narys
 • Visuomeninės organizacijos, bendruomenės
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Lygių galimybių užtikrinimas
 •   
 • Apie rajoną
 • Herbas
  Istorija
  Garbės piliečiai
  Seniūnijos
  Žemėlapis
 • Meras
 • Gyvenimo aprašymas
  Priėmimo valandos
  Mero pavaduotojas
  Veiklos ataskaitos
  Mero potvarkiai
 • Taryba
 • Sudėtis ir kontaktai
  Komitetai
  Komisijos
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Išmokos Tarybos nariams
  Tarybos veiklos reglamentas
  Tarybos sprendimai
  Tarybos sprendimų projektai
 • Administracija
 • Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Struktūra ir kontaktai
  Teisinė informacija
  Paslaugos
  Veikla
  Asmenų aptarnavimas
  Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupė


  VILKAVIŠKIO KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

   

  Vilkaviškio krašto VVG  pirmininkė
  Lina Kružinauskienė


  Tel:. 867991049
  El. paštas:. l.kruzinauskiene@vilkaviskis.lt
  Bendras el. paštas: vilkaviskiovvg@gmail.com

  http://www.vilkaviskiovvg.lt/  Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės

  NARIŲ SĄRAŠAS

  2016 m.

   

   

  Eil.

  Nr.

  Narys

  Atstovaujantis asmuo, pareigos

  BARTNINKŲ SENIŪNIJA

  1.

  Bartninkų bendruomenė „Aista“

  Pirmininkas Valdas Šuliauskas

  2.

  Geisteriškių kaimo bendruomenė

  Pirmininkė Vilma Čėsnienė

  3.

  Lakštučių kaimo bendruomenė

  Pirmininkė Elena Zorubienė

  4.

  Pašeimenių kaimo bendruomenė

  Pirmininkas Alius Saukaitis

  5.

  Piliakalnių kaimo bendruomenė

  Pirmininkė Almina Jankauskienė

  6.

  Vilkaviškio rajono vartų kaimo bendruomenė

  Pirmininkė Aušra Maižvilienė

  7.

  UAB „Astiva“

  Direktorė Asta Ivanauskienė

  GIŽŲ SENIŪNIJA

  8.

  Gižų kaimo bendruomenė

  Pirmininkas Algirdas Bagušinskas

  9.

  Kaimo bendruomenė „Senieji Antupiai“

  Pirmininkė Irma Žvingilienė

  10.

  UAB „Hidrotechnika“

  Direktorius Darius Gudeliauskas

  GRAŽIŠKIŲ SENIŪNIJA

  11.

  Gražiškių seniūnijos kaimo bendruomenė

  Pirmininkė Irma Kalvaitytė-Lisauskienė

  12.

  Ūkininkė

  Reda Stanevičienė

  KETURVALAKIŲ SENIŪNIJA

  13.

  Antupių bendruomenė

  Pirmininkė Regina Dženkauskienė

  14.

  Vilkaviškio rajono Degučių kaimo bendruomenė

  Pirmininkė Jolanta Žiurinskienė

  15.

  Karklinių kaimo bendruomenė

  Pirmininkė Jolita Tekorienė

  16.

  Keturvalakių bendruomenė

  Pirmininkė Jolita Puskunigienė

  17.

  Patilčių kaimo bendruomenė

  Pirmininkė Jolita Špakauskienė

  18.

  UAB „Sūduvos kalva“

  Direktorė Asta Venskaitytė

  KYBARTŲ SENIŪNIJA

  19.

  Bajorų kaimo bendruomenė

  Pirmininkė Aldona Gencevičienė

  20.

  Gudkaimio kaimo bendruomenė

  Pirmininkas Ramūnas Žemaitis

  21.

  Keturkaimio kaimo bendruomenė

  Pirmininkė Irena Apanavičienė

  22.

  Kybeikių kaimo bendruomenė

  Pirmininkas Darius Račkauskas

  23.

  Matlaukio kaimo bendruomenė

  Pirmininkė Ramutė Raulušonienė

  24.

  Šiaudiniškių kaimo bendruomenė

  Pirmininkė Irena Senkuvienė

  25.

  Šūklių kaimo bendruomenė

  Pirmininkas Vytautas Lekešius

  26.

  Vilkupių kaimo bendruomenė

  Pirmininkas Linas Aidukonis

  27.

  UAB „Damsa“

  Direktorė Auksė Vaičaitienė

  KLAUSUČIŲ SENIŪNIJA

  28.

  Daržininkų kaimo bendruomenė

  Pirmininkė Roma Kružikienė

  29.

  Giedrių kaimo bendruomenė

  Pirmininkė Irena Naujokienė

  30.

  Kataučiznos kaimo bendruomenė

  Pirmininkė Roma Kriaučeliūnienė

  31.

  Klausučių kaimo bendruomenė

  Pirmininkas Ramūnas Puodžiūnas

  32.

  Slabadų bendruomenė

  Pirmininkė Virginija Kerutienė

  33.

  Sūdavos kaimo bendruomenė

  Pirmininkė Rita Brazaitienė

  34.

  Sūdaviečių etnokultūros asociacija

  Pirmininkė Virginija Denutienė

  35.

  Teiberių ir Mažųjų Šelvių kaimo bendruomenė

  Pirmininkė Rasa Brazaitienė

  36.

  Žaliosios kaimo bendruomenė

  Pirmininkė Janina Nikliauzienė

  37.

  UAB „Gintvila“

  Direktorė Giedrė Kriščiūnienė

  38.

  Kaimo bendruomenė „Zanyla“

  Pirmininkas Albinas Savickas

  39.

  Karalkrėslio kaimo bendruomenė

  Pirmininkė Rasa Bulvičienė

  40.

  Pajevonio kaimo bendruomenė „Jevonio versmė“

  Pirmininkė Danutė Želvienė

  41.

  Laimos Lukoševičienės IĮ „Krupas“

  Savininkė Laima Lukoševičienė

  PILVIŠKIŲ SENIŪNIJA

  42.

  Alksnėnų kaimo bendruomenė

  Pirmininkė Regina Petkevičienė

  43.

  Bebrininkų kaimo bendruomenė

  Pirmininkė Roma Čižauskienė

  44.

  Paežerių kaimo bendruomenė

  Pirmininkė Rasutė Mockeliūnienė

  45.

  Paežerių kaimo bendruomenė „Gulbinėlis“

  Pirmininkė Justina Kiverienė

  46.

  Pilviškių miestelio bendruomenė

  Pirmininkė Loreta Bieliukienė

  47.

  Ramoniškių kaimo bendruomenė

  Pirmininkė Neringa Budrevičienė

  48.

  Ūkininkė

  Neringa Budrevičienė

  ŠEIMENOS SENIŪNIJA

  49.

  Alvito kaimo bendruomenė

  Pirmininkė Angelė Blažaitienė

  50.

  Čyčkų kaimo bendruomenė

  Pirmininkė Vaida Ližaitienė

  51.

  Didžiųjų Šelvių kaimo bendruomenė

  Pirmininkė Lina Bakaitienė

  52.

  Kaimo bendruomenė „Giedruva“

  Pirmininkas Adas Penkaitis

  53.

  Gudelių kaimo bendruomenė

  Pirmininkė Daiva Bliūdžiuvienė

  54.

  Karalių kaimo bendruomenė

  Pirmininkas Žydrūnas Vasiliauskas

  55.

  Kisiniškių kaimo bendruomenė

  Pirmininkė Birutė Kerevičienė

  56.

  Klampučių kaimo bendruomenė

  Pirmininkė Laimutė Ivanauskienė

  57.

  Mažųjų Būdežerių bendruomenė

  Pirmininkė Zita Astrauskienė

  58.

  Paežerių bendruomenė „Aukso ragas“

  Pirmininkas Algirdas Araminas

  59.

  Patunkiškių kaimo bendruomenė

  Pirmininkė Lina Kružinauskienė

  60.

  Pūstapėdžių kaimo bendruomenė

  Pirmininkas Arvydas Šlivinskas

  61.

  Serdokų kaimo bendruomenė

  Pirmininkė Jurgita Brokienė

  62.

  Stirniškių kaimo bendruomenė

  Pirmininkė Vida Valaitienė

  63.

  Kooperatyvas „Margės ūkis“

  Pirmininkas Rimvydas Palubinskas

  64.

  Arvydo Šlivinsko veterinarinė įmonė

  Savininkas Arvydas Šlivinskas

  VIRBALIO SENIŪNIJA

  65.

  Bendruomenė „Dailučių švyturiai“

  Pirmininkė Irena Balanevičienė

  66.

  Bendruomenė „Virbalio vartai“

  Pirmininkas Stanislovas Lopeta

  67.

  Irenos Balanevičienės IĮ

  Savininkė Irena Balanevičienė

  VIŠTYČIO SENIŪNIJA

  68.

  Vištyčio seniūnijos kaimo bendruomenė

  Pirmininkė Vilma Menčinskienė

  69.

  Vištyčio seniūnijos Girėnų krašto bendruomenė

  Pirmininkas Vytas Klimauskas

  70.

  Vilmos Menčinskienė IĮ

  Savininkė Vilma Menčinskienė

  VILKAVIŠKIO SENIŪNIJA

  71.

  Vilkaviškio rajono savivaldybė

  Meras Algirdas Neiberka

  72.

  Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjunga

  Pirmininkė Lina Kružinauskienė

  73.

  „Aušriečių“ asociacija

  Valdybos pirmininkė Virginija Bartkuvienė

  74.

  Asociacija „Flora Vitalis“

  Vidmanta Kynienė


   


   

  VILKAVIŠKIO KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS ĮSTATAI
  „Leader“ metodo įgyvendinimas Vilkaviškio rajone

   

  Vilkaviškio krašto VVG įgyvendino projektą "Leader" metodo įgyvendinimas Vilkaviškio rajone pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės "LEADER" veiklos sritį "Parengiamoji parama".  Projekto pradžia - 2015 m. rugsėjo 1 d.

  Projekto pabaiga - 2015 m. gruodžio 31 d.

  Paramos sutartis pasirašyta 2015 m. liepos 13 d. Sutarties numeris 42PP-KM14-1-05367-PR001

  Paramos suma - 8179 Eur.

   

  Projekto veiklos:  I Etapas. Visų surinktų duomenų apdorojimas. Atlikta  VVG atstovaujamos teritorijos situacijos analizė, kuriai panaudota Vilkaviškio rajono savivaldybėje esančių seniūnijų pateikta informacija. Atlikta Gyventojų analizė pagal amžių, lytį, gvenamąją vietovę, užimtumą, socialinę padėtį. Kaimiškose gyvenvietėse gyvena 32245 gyventojai. Taip pat visose kaimiškose seniūnijose atlikta problemų, poreikių ir galimybių analizė. Surinkti poreikiai ir aprašyti. Kiekvienoje seniūnijoje pravesti informaciniai renginiai tema socialinio verslumo vystymas, naujų darbo vietų steigimo galimybės, geroji patirtis kitose VVG.

   

  II etapas. Rinkos analizė. Klausimyno parengimas. Atliktas teritorijos tyrimas. Parengtas klausimynas, atlikta apklausa, suvesti duomenys, kurie bus naudojami rengiamosios strategijos SSGG analizei, prioritetams ir priemonėms nustatyti.

   

  III etapas. Strategijos parengimas. Parengiamosios paramos laikotarpiu bus atlikta aplinkos situacijos analizė, SSGG analizė, išgryninti prioritetai, priemonės, jie parašyti, sudarytas finansinis planas, nustatyti rodikliai, veiksmų planas, stebėsenos rodikliai. Aprašyta infrastruktūra, verslo idėjos, socialinio verslo idėjos. Išgrynintas ir aprašytas lėšų poreikis iš kitų finansavimo šaltinių. Aprašyta sąsaja su kitais strateginiais dokumentais.

   

  IV etapas. Eksperto peržiūra.  V etapas. Strategijos gynimas. Strategija pateikiama vertinimui. Pagal poreikį pagrindžiama ir apginama.

   

  VI etapas. Parengiama paraiška strategijos įgyvendinimui.  VII etapas.  Paramos sutarties sudarymas


   
  Naujienos ir aktualijos
  Skelbimai

  © Vilkaviškio rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas. Naudojama SmartWeb