Meniu
Viešųjų investicijų plėtros agentūros atstovas supažindino su finansinėmis priemonėmis

Šiandien savivaldybėje lankėsi Viešųjų investicijų plėtros agentūros (VIPA) atstovas Žilvinas Kačiuška, kuris pristatė Savivaldybės vadovams ir administracijos specialistams VIPA siūlomas finansines priemones, kuriomis galėtų pasinaudoti Savivaldybė, įgyvendindama investicinius projektus.

VIPA įgyvendina įvairias finansines priemones, skirtas modernizuoti ir gerinti viešąją infrastruktūrą. Tiesiogiai su investicijomis dirbančių Savivaldybės skyrių specialistams Ž. Kačiuška išsamiai pristatė tas priemones, kuriomis galėtų pasinaudoti Vilkaviškio rajono savivaldybė. Tai – Energijos efektyvumo fondas („ENEF“), Savivaldybių pastatų fondas (SPF), Daugiabučių namų modernizavimo fondas (DNMF), Savivaldybių dotacija, Kultūros paveldo fondas (KPF) ir kitos priemonės. Pagal šias priemones teikiamos paskolos, garantijos už grąžinamąsias investicijas, arba įgyvendinamos panašios priemonės. Jos finansuojamos nacionalinėmis, Europos Sąjungos ir kitos finansinės paramos programų, ar finansavimo šaltinių lėšomis (pvz., Europos investicijų banko ar kitų tarptautinių finansinių institucijų). VIPA atstovas išsamiai kiekvieną jų pristatė, papasakojo apie sąlygas ir pagrindinius reikalavimus norint gauti finansavimą, atsakė į specialistams iškilusius klausimus.

Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA) – finansų įstaiga, atsakinga už finansinių priemonių, skirtų miestų plėtrai, viešosios infrastruktūros optimizavimui bei energijos vartojimo efektyvumo didinimui, įgyvendinimą. VIPA – įsteigta 2012 m. lapkričio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1428. Savo veiklą pradėjo 2013 m. balandžio mėnesį.