VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

2017.12.17, sekmadienis

Savivaldybes administracija

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, tel. (8 342) 60 062, faks. (8 342) 60 066,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774441

  
 • Naujienos
 • Klausimai / atsakymai
 • Kontaktai
 •   
 • Rajonas
 • Herbas
  Istorija
  Garbės piliečiai
  Žemėlapis
 • Gyventojams
 • Priėmimas asmeniniais klausimais
  Konkursai į valstybės tarnybą
  Apie nemokamą teisinę pagalbą
  Savivaldybės būsto klausimai
  Socialinis draudimas
  Tvarkos, taisyklės
  Renginiai
  Asbesto šalinimo programa
  Informacija apie siūlymą pripažinti statinius, kurie neturi savininkų (ar kurie savininkai nežinomi), bešeimininkiais
  Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašai
  Nenaudojamo, apleisto bei neprižiūrimo nekilnojamojo turto, esančio Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, sąrašas
 • Verslininkams
 • Atmintinės licencijų įsigijimui
  Viešieji pirkimai
  Viešieji aukcionai
  Įvairi informacija verslo klausimais
  Verslo informacijos centras
  Socialinis draudimas
  Asbesto šalinimo programa
  Informacija apie siūlymą pripažinti statinius, kurie neturi savininkų (ar kurie savininkai nežinomi), bešeimininkiais
  Licencijų išdavimas
  Nenaudojamo, apleisto bei neprižiūrimo nekilnojamojo turto, esančio Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, sąrašas
 • Turistams
 • Turizmo informacijos centras
  Turistiniai maršrutai
  Jono Basanavičiaus gimtinė
    
 • Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
  Meras
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Sudėtis ir kontaktai
  Komitetai
  Komisijos
  Išmokos Tarybos nariams
  Tarybos veiklos reglamentas
  Informacijos, pareiškimai, paklausimai
  Administracija
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracijos struktūra
  Darbuotojų kontaktų paieškai
  Asmenų aptarnavimas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Darbuotojų kontaktai
  Veikla ir ataskaitos
  Savivaldybės įmonės ir įstaigos
  Savivaldybės kontroliuojamos įmonės
  Viešosios ir biudžetinės įstaigos
  Nevyriausybinės organizacijos ir bendruomenės
  Darbo grupės ir komisijos
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Mero potvarkiai
  Tarybos sprendimai
  Norminiai teises aktai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Publikuojami iš DVS teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tarybos sprendimų projektai
  Išvadų teikimas
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisės aktų paieška (Infolex)
  Tarybos posėdžių protokolai
 • Veikla
 • Nuostatai
  Administracijos nuostatai
  Struktūrinių padalinių nuostatai
  Tarybos veiklos reglamentas
  Administracijos veiklos reglamentas
  Planavimo dokumentai
  Strateginiai veiklos planai
  Veiklos ataskaitos
  Seniūnijų metiniai veiklos planai
  Veiklos sritys
  Aplinkos apsauga
  Civilinė metrikacija
  Civilinė sauga
  Investiciniai projektai
  Jaunimas
  Korupcijos prevencija
  Kultūra
  Kultūros paveldo objektų stebėsena
  Kūno kultūra ir sportas
  Socialinė apsauga
  Sveikatos priežiūra
  Švietimas
  Tarptautinis bendradarbiavimas
  Teisinė pagalba
  Teritorijų planavimas
  Vaiko teisių apsauga
  Valstybinė kalba
  Verslo klausimai
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Finansiniai įsipareigojimai
  Vadovų darbotvarkės
  Savivaldybės turto privatizavimas
  Tarnybinis transportas
  Karjera
  Skelbiami konkursai
  Laisvos darbo vietos
  Priėmimas į darbą
  Adresų suteikimas, keitimas ir panaikinimas
 • Paslaugos
 • Administracinės paslaugos
  Atmintinės
  Prašymai
  Elektroninės paslaugos
  Civilinė metrikacija
  E-demokratija
 • Nuorodos
 • Naujienų prenumerata
 • Klausimai ir atsakymai
 • Naujienos
 • Sporto renginiai
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Vilkaviškio rajono nevyriausybinių organizacijų taryba
 • Vilkaviškio rajono šeimų taryba
 • Vietos bendruomenių tarybos
 • Vilkaviškio rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisija
 • Nevyriausybinių organizacijų įgyvendinami projektai
 • Investicinė aplinka
 • Vilkaviškio miesto VVG
 • Vilkaviškio krašto VVG
 • 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų projektai
 • LR Seimo narys Kęstutis Smirnovas
 • Triukšmo valdymas
 • Eismo saugumo komisijos sprendimai
 • Lygių galimybių užtikrinimas
 • Verslo klausimai

   

  SMULKUS IR VIDUTINIS VERSLAS

  Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros finansavimo tvarkos aprašas
  Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos lėšų panaudojimas 2016 metais
  Paraiška dalinio kredito palūkanų dengimo paramai gauti

  Paraiška įmonės pradinio steigimosi išlaidų subsidijai gauti

  Paraiška verslo plano rengimo išlaidų kompensacijai gauti

  Paraiška dalyvavimo parodose ir mugėse išlaidų kompensacijai gauti

  Paraiška reklaminių lankstinukų leidimo išlaidų kompensacijai gauti

  Paraiška verslininkų konsultavimo (mokymo) išlaidų kompensacijai gauti

  Paraiška interneto svetainės kūrimo išlaidų kompensacijai gauti

  NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS

  Vilkaviškio rajono savivaldybės Nevyriausybinių organiuzacijų 2011-2018 metų rėmimo programa    
  Vilkaviškio rajono savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos įgyvendinimo nuostatai    
  Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos 2016 metų lėšų panaudojimo ataskaita  
  Kaimo rėmimo, plėtros ir melioracijos programos priemonės „Vilkaviškio rajono savivaldybės kaimo bendruomenių ir VVG rėmimas“ 2016 metų lėšų panaudojimo ataskaita  

  Religinių bendruomenių rėmimo 2016 metų lėšų panaudojimo ataskaita

     
  1 priedas - rėmimo programos konkurso paraiška    
  2 priedas - konkurso paraiškos vertinimo anketa    
  3 priedas - rėmimo programos sutartis    
  4 priedas - projekto įgyvendinimo ataskaita     
  5 priedas - projekto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita   

  NUOSTATAI, TAISYKLĖS, TVARKOS

  Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatai
  Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. B-TS-275 patvirtintų Vilkaviškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų 1 priedo pakeitimo    
  Atliekų susidarymo normos vietinės rinkliavos mokėtojams ir vietinės rinkliavos dydžiai priklausomai nuo vietinės rinkliavos mokėjimo objekto

  Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 30 d. sprendimo  Nr. B-TS-342 ,,Dėl tarifo už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą patvirtinimo" 1 punkto pakeitimo

     
  Vietinės rinkliavos už leidimą prekiauti ar teikti paslaugas Vilkaviškio rajono savivaldybės viešose vietose nuostatai    

  Rinkliavos už leidimą įrengti išorinę reklamą ant Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių ar valdytojo teise valdomų objektų nuostatai

     
  Vietinės rinkliavos už leidimą organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose nuostatai    

  Vietinės rinkliavos, nustatytos už leidimo atlikti  kasinėjimo darbus Vilkaviškio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą, nuostatai

     

  Vietinės rinkliavos, nustatytos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą, nuostatų priedas

     
  Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Vilkaviškio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašas    
  Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Vilkaviškio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašo pakeitimas
  Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo tvarkos aprašas
     
  Prekybos ir paslaugų teikimo Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklės    

  Renginių organizavimo Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklės

     

  Vilkaviškio rajono savivaldybės užimtumo didinimo programa

  Vilkaviškio rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijos nuostatai

   

  Vilkaviškio rajono savivaldybės 2017 m. užimtumo didinimo programos nuostatai

  Užimtumo didinimo programos vykdymo paraiška

  Užimtumo didinimo programoje nurodytų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutartis

   


   


   


     

  ĮVAIRI INFORMACIJA

  Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 25 d. sprendimas Nr. B-TS-579 „Dėl fiksuoto pajamų mokesčio dydžio 2017 metams nustatymo“    
  Sprendimo priedas - Fiksuoto dydžio pajamų mokestis  2017 metams, įsigyjant verslo liudijimą
     
  Išduotų licencijų verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu, dyzelinu, suskystintomis dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms, biodyzelinu, sąrašas
  Įmonių. kurioms išduoti leidimai verstis mažmenine suskystintų naftos dujų prekyba, sąrašas    
  Įmonių, kurioms išduoti leidimai verstis didmenine suskystintų nafftos dujų prekyba, sąrašas
  Atmintinės verslininkams dėl licencijų įsigijimo
   
  Paskutinis atnaujinimas: 2017-11-07 11:42:34

  © Vilkaviškio rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas. Naudojama SmartWeb