Meniu
Kalbos specialisto informacija

 

 

 

VALSTYBINĖS KALBOS EGZAMINAS

 

Trumpai apie žodį dėka

Ką reikia žinoti apie simbolinius pavadinimus?

Svarbiausi patarimai oficialių raštų rengėjams

2016 m. ir 2017 m. I pusmetį Vilkaviškio rajono viešuosiuose renginiuose ir Savivaldybės tarybos posėdžiuose užfiksuotų klaidų apžvalga

Mokyklų stendų kalba – ko vengti ir ką puoselėti?

Šalutinių sakinių skyryba

Kontaktinių duomenų rašymas. Nacionalinių ir tarptautinių telefono ryšio numerių rašymo ir išdėstymo tvarka. Adreso rašymas

Datos rašymas ir laiko žymėjimas

Pavardžių linksniavimas ir rašyba. Apie lietuvių kalbos vardus ir pavardes

Kalbos patarimai kuriantiems reklaminį pranešimą

Dar kartą apie eurą

Kur rasti patarimų kalbos klausimais?

Trumpai apie pensiją

Ką verta žinoti apie pareigas?

Apie moterų pavardžių kirčiavimą
Giminystę nurodančių žodžių vartojimas
Svetainė, tinklalapis, tinklavietė, žiniatinklis, saitynas, portalas, interneto vartai
Trumpai apie vaistus, jų pavadinimus ir vartotinus junginius
Apie euro pavadinimą
Trumpai apie rinkimų kalbos klaidas
Kur rašyti tašką, o kur jo nereikia
Apie priedėlius ir jų skyrybą
Skelbimų, lankstinukų, informacinių pranešimų ir kitų neperiodinės spaudos leidinių kalbos klaidos
Dokumentų kalbos mandagumo raiška
Pareigų, profesijų, mokslo laipsnių pavadinimai
Adreso rašymo taisyklės
Kaip taisyklingai rašyti pavadinimus
Tarpai tarp žodžių, skaičių ir ženklų
Pašto siuntų adresavimas
Brūkšnio ir brūkšnelio vartojimas
Telefono ryšio numerio rašymo rekomendacijos
Tarybos posėdžiuose dažniausiai daromos kalbos klaidos ir patarimai, kaip jas taisyti
Apie atostogas kalbos taisyklingumo požiūriu
Sutrumpinimai
Kirčiavimas
Vilkaviškio rajone veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų interneto svetainių kalbos klaidos
Vilkaviškio miesto viešųjų užrašų klaidos
Apie ką kalba vitrinų užrašai?
Kalbos patarimai
Vilkaviškio rajono mokyklų interneto svetainių kalba
Apie prekių etiketes
Apie valgiaraščių kalbą
Bendrosios prielinksnių vartojimo klaidos
Dalelytės
Didžiosios linksnių vartojimo klaidos
Dokumentų pavadinimai
Neteiktini kompiuterijos terminai
Raštinės reikmenų pavadinimai
Sveikinimų raiška
Švenčių pavadinimai

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos

Bendrojo skyriaus vyriausioji kalbos specialistė Ilona VITKAUSKAITĖ

Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE
 
Paskutinis atnaujinimas: 2017-10-10 09:01:01