Meniu
Vaikų globa institucijose

Vaiko teisių apsaugos skyrius globos netekusius vaikus, kuriems nepavyko surasti globėjų (rūpintojų) šeimos ar įtėvių šeimos, apgyvendina vaikų globos namuose.

Lentelėje pateiktas vaikų, kuriems nustatyta globa (rūpyba) institucijoje, skaičius 2011 m. bei bendras globos įstaigose augančių vaikų skaičius.

Globos (rūpybos) vieta

Per laikotarpį nuo 2011-01-01 iki 2011-11-25

Globos įstaigose augančių vaikų skaičius laikotarpio pabaigai (2011-11-25)

Iš viso

Laikinoji globa (rūpyba)

Nuolatinė globa (rūpyba)

Iš viso

Laikinoji globa (rūpyba)

Nuolatinė globa (rūpyba)

1. Valstybiniuose vaikų globos namuose

1

1

-

12

2

10

2. Vaikų globos įstaigose vaikams su negalia

-

-

-

1

-

1

3. Savivaldybės vaikų globos namuose

26

26

-

54

22

32

4. Nevyriausybiniuose vaikų globos namuose

3

3

-

12

3

9

5. Iš viso globos (rūpybos) nustatymo vaikams atvejų

30

30

-

 

 

 

6. Iš viso vaikų, kuriems nustatyta globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje

30

30

-

79

27

52