Meniu
Vaikų dienos centrų veiklos projektų atrankos 2020–2021 m. konkursas

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, siekdama skatinti vaikų dienos centrų veiklą ir plėtrą, skelbia Vaikų dienos centrų veiklos projektų atrankos 2020–2021 m. konkursą. Konkurso tikslas – atrinkti projektus, kurie padės skatinti vaikų dienos centrų veiklą ir plėtrą.

Galimi pareiškėjai – viešieji juridiniai asmenys ar jų padaliniai (išskyrus ikimokyklinio ugdymo įstaigas, bendrojo ugdymo mokyklas, neįgaliųjų organizacijas ir organizacijas, teikiančias paslaugas tik neįgaliesiems, psichikos sveikatos centrus), teikiantys dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugas, išskyrus socialinių paslaugų įstaigas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Ministerija. Pareiškėjas privalo turėti ne mažiau kaip 10 procentų savo lėšų ar lėšų, gautų iš kitų teisėtų finansavimo šaltinių, nuo visos iš Ministerijos prašomos valstybės biudžeto lėšų sumos.

 

Paraiškų priėmimas

 

Paraiškų teikimo terminas – nuo 2019 m. rugsėjo 9 d. iki 2019 m. spalio 14 d. (imtinai).

Projektų įgyvendinimo trukmė – nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. Pratęsus finansavimą 2021 m. I ketvirčiui – nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. kovo 31 d., pratęsus finansavimą 2021 m. II–IV ketvirčiams – nuo 2021 balandžio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.

Paraiška su jos priedais pateikiama vienu elektroniniu laišku, kurio apimtis ne didesnė nei 15 MB, el. paštu Konkursas_VDC@socmin.lt. Jei paraiška su priedais, siunčiami vienu laišku, yra didesni nei 15 MB, tokia paraiška turi būti pateikta naudojant specialias didelės apimtiems byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete.

Pareiškėjai, rengdami projektus, darbo dienomis turi teisę gauti informaciją ir konsultacijas su konkursu susijusiais klausimais, kurias pagal kompetenciją teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Filipavičiūtė (tel. 8 706 68 265, el. p. dalia.filipaviciute@socmin.lt), jai nesant Aušrinė Garbačiauskienė (tel. 8 706 68 143, el. p. ausrine.garbaciauskiene@socmin.lt) iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos imtinai.

Daugiau informacijos: https://socmin.lrv.lt/lt/skelbimai/vaiku-dienos-centru-veiklos-projektu-atrankos-2020-2021-m-konkursas


Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija