Meniu
Vaiko laikinosios globos (rūpybos) vaikams nustatymo tėvų prašymu analizė

Įstatymas dėl laikinosios vaiko globos (rūpybos) nustatymo tėvų prašymu priimtas neseniai.

Atlikus trejų metų laikinosios globos (rūpybos) vaikams nustatymo tėvų prašymu    analizę galima daryti išvadą, kad 2011 metais sumažėjo tėvų prašymų nustatyti jų vaikams laikinąją globą (rūpybą), jiems išvykus į užsienį (žr. lentelę).

 

Metai

                   Vaikų, laikinai netekusių tėvų globos, skaičius

 

Iš viso vaikų

                                         Pagal amžių

0-3 m.

4-6 m.

7-9 m.

10-14m.

15-17 m.

2009 m.

32

2

4

7

7

12

2010 m.

22

2

1

6

4

9

2011 m.

15

1

2

2

5

5

 

Darytina prielaida, kad dalis tėvų išvyksta laikinai į užsienį, nesutvarkę dokumentų ir vaikus palikę atsitiktinių asmenų priežiūrai.

Pagrindinės problemos, su kuriomis susiduria išvykusių į užsienį tėvų vaikai, yra:

   • socialinės (sveikatos priežiūros, nemokamo maitinimo, atstovavimo);
   • psichologinės (tėvų ilgesys, nerimas dėl tėvų ateities);
   • materialinės (emigravę tėvai ne visada remia globėjus ir paliktus vaikus);
   • adaptacijos problemos.

Ką galima patarti tėvams, kurie ruošiasi laikinai išvykti   į užsienį.

§         Jeigu tik yra galimybė, tėvams pasiimti vaikus su savimi, ypač, jei vaikai yra labai maži – iki ketverių metų amžiaus.

   • Jeigu nėra galimybių paimti vaikų su savimi, reikėtų iš anksto ruošti vaikus tam, kad kuriam laikui jiems teks išsiskirti su tėvais.
   • Vaikai pagal savo amžiaus galimybes turi labai aiškiai suvokti, kodėl tėvai išvažiuoja ir kaip ilgai bus išvykę.
   • Išvažiuodami tėvai turi pasirūpinti,  kad vaikus ar paauglius prižiūrėtų jų artimieji ar giminės, kurie yra pajėgūs užtikrinti kokybišką vaikų priežiūrą ir auklėjimą. Tėvai turi kreiptis į Vaiko teisių apsaugos skyrių dėl laikinosios globos (rūpybos) nustatymo savo vaikams.
   • Išvažiuodami tėvai turi užtikrinti galimybes palaikyti reguliarų ir dažną ryšį su savo vaikais.