Vilkaviškio rajono savivaldybė - Tvarkos, taisyklės

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

2018.05.26, šeštadienis

Savivaldybes administracija

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, tel. (8 342) 60 062, faks. (8 342) 60 066,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774441

  
 • Gyventojams
 • Verslininkams
 • Turistams
 • Parama verslui
 • Renginiai
 • Posėdžių transliacija
 • Klausiame Jūsų nuomonės
 •   
 • Sportas
 • Švietimas
 • Kultūra
 • Jaunimas
 • Žemės ūkis
 • REGIA
 • Aplinkos apsauga
 • Investicijos
 • Renovacija
 • Klausimai ir atsakymai
 • Civilinė metrikacija
 • Civilinė sauga
 • Socialinė apsauga
 • Sveikatos priežiūra
 • Vaiko teisių apsauga
 • Viešieji pirkimai
 • Kultūros paveldas
 • Teritorijų planavimas
 • Korupcijos prevencija
 • Triukšmo valdymas
 • Nuorodos
 • LR Seimo narys
 • Visuomeninės organizacijos, bendruomenės
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Lygių galimybių užtikrinimas
 • Savivaldybės kontroliuojamos įmonės
 • Viešosios ir biudžetinės įstaigos
 • Savivaldybės administracijos darbo taryba
 • Eismo saugumas
 • Koordinuota pagalba
 •   
 • Apie rajoną
 • Herbas
  Istorija
  Garbės piliečiai
  Seniūnijos
  Žemėlapis
 • Meras
 • Gyvenimo aprašymas
  Priėmimo valandos
  Mero pavaduotojas
  Veiklos ataskaitos
  Mero potvarkiai
 • Taryba
 • Sudėtis ir kontaktai
  Komitetai
  Komisijos
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Išmokos Tarybos nariams
  Tarybos veiklos reglamentas
  Tarybos sprendimai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos narių nusišalinimas
 • Administracija
 • Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Struktūra ir kontaktai
  Teisinė informacija
  Paslaugos
  Veikla
  Asmenų aptarnavimas
  Tvarkos, taisyklės

     Prekybos ir paslaugų teikimo Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklės


  Vilkaviškio rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašas  


  Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklės


  Vilkaviškio rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašas


  Vilkaviškio rajono savivaldybės turto, pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašas


  Nuompinigių už Savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklės


  Vilkaviškio rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašas; Aprašo 1 priedas; Aprašo 2 priedas; Aprašo 3 priedas; Aprašo 4 priedas; Aprašo 5 priedas


  Vienkartinės finansinės paramos skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašas


  Triukšmo prevencijos Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklė


  Leidimų laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių lankymo Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašas


  Gyvūnų laikymo Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklės


  Vilkaviškio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos  taisyklės


  Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatai


  Bendro naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) darbų, vykdomų už Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos patvirtintą tarifą, sąrašas


  Vilkaviškio rajono savivaldybės miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklės


  Vilkaviškio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės


  Įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Vilkaviškio rajono savivaldybėje dydžio nustatymo metodika


  Gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašas


  Žmonių gyvybės apsaugos Savivaldybės vandens telkiniuose taisyklės


  Savivaldybės teritorijos sanitarinės kontrolės taisyklės


      
  Paskutinis atnaujinimas: 2017-12-21 11:57:44
  Naujienos ir aktualijos
  Skelbimai

  © Vilkaviškio rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas. Naudojama SmartWeb