Vilkaviškio rajono savivaldybė - Triukšmo valdymas

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

2018.07.20, penktadienis

Savivaldybes administracija

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, tel. (8 342) 60 062, faks. (8 342) 60 066,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774441

  
 • Gyventojams
 • Verslininkams
 • Turistams
 • Parama verslui
 • Renginiai
 • Posėdžių transliacija
 • Klausiame Jūsų nuomonės
 •   
 • Sportas
 • Švietimas
 • Kultūra
 • Jaunimas
 • Žemės ūkis
 • REGIA
 • Aplinkos apsauga
 • Investicijos
 • Renovacija
 • Klausimai ir atsakymai
 • Civilinė metrikacija
 • Civilinė sauga
 • Socialinė apsauga
 • Sveikatos priežiūra
 • Vaiko teisių apsauga
 • Viešieji pirkimai
 • Kultūros paveldas
 • Teritorijų planavimas
 • Korupcijos prevencija
 • Triukšmo valdymas
 • Nuorodos
 • LR Seimo narys
 • Visuomeninės organizacijos, bendruomenės
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Lygių galimybių užtikrinimas
 • Savivaldybės kontroliuojamos įmonės
 • Viešosios ir biudžetinės įstaigos
 • Savivaldybės administracijos darbo taryba
 • Eismo saugumas
 • Koordinuota pagalba
 • Valstybinė kalba
 •   
 • Apie rajoną
 • Herbas
  Istorija
  Garbės piliečiai
  Seniūnijos
  Žemėlapis
 • Meras
 • Gyvenimo aprašymas
  Priėmimo valandos
  Mero pavaduotojas
  Veiklos ataskaitos
  Mero potvarkiai
 • Taryba
 • Sudėtis ir kontaktai
  Komitetai
  Komisijos
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Išmokos Tarybos nariams
  Tarybos veiklos reglamentas
  Tarybos sprendimai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos narių nusišalinimas
 • Administracija
 • Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Struktūra ir kontaktai
  Teisinė informacija
  Paslaugos
  Veikla
  Asmenų aptarnavimas
  Triukšmo valdymas

   


  Gyvenantiems daugiabučiuose namuose ir planuojantiems buto remontą gyventojams yra parengtos naujovės.


  Nuo šių metų pradžios šalyje įsigaliojo naujas 2016 m. lapkričio 9 d. Vyriausybės nutarimu patvirtintas triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo aprašas. Pagal jį planuojantys buto remontą gyventojai apie tai ne vėliau kaip prieš 7 dienas privalo raštu pranešti savivaldybės administracijai. Pranešime reikia nurodyti, koks remontas bus atliekamas bute, kiek laiko jis truks, kokie įrankiai bus naudojami ir kokių triukšmo mažinimo priemonių bus imtasi. Nepateikus informacijos, darbai negali būti pradėti, o jau pradėti turi būti nedelsiant nutraukti.


  Naująja tvarka siekiama apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką nuo neigiamo triukšmo poveikio, užtikrinti žmonių gyvenimo kokybę, kai daromi remonto darbai vakaro ar nakties metu trukdo kaimynams ilsėtis (vakaro metu laikomas laiko tarpas nuo 19 iki 22 val., nakties metu – laiko tarpas nuo 22 iki 7 val.).


  Kaip laikomasi reikalavimų, prižiūrės savivaldybės triukšmo kontrolierius. Jis reaguos į kaimynų skundus, galės ir savo iniciatyva atvykti patikrinti. Jei kils įtarimų, kad remontas daromas uždraustomis valandomis ar viršijamas leistinas triukšmo lygis, o kaimynai dėl to negali ilsėtis, kontrolierius atliks tyrimą: kaimynų būstuose triukšmą išmatuos triukšmo matuokliu.


   

  Vilkaviškio rajono savivaldybės triukšmo kontroliere paskirta Savivaldybės administracijos Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė) Aušra Kasulaitienė (el. p. ausra.kasulaitiene@vilkaviskis.lt, tel. (8 342)  60 096, kab. Nr. 121).


  Vilkaviškio rajono administracijos direktoriaus įsakymu taip pat nustatytas savivaldybės teritorijoje leidžiamas statybos ir remonto darbų pradžios ir pabaigos laikas:

  • darbo dienomis nuo 7 val. iki 21 val.;
  • poilsio ir švenčių dienomis nuo 10 val. iki 20 val.

   

  Administracijos direktoriaus įsakymus patvirtintos ir naujos Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimų taisyklės.


  Nesilaikantieji taisyklių ir neleidžiantieji kaimynams ilsėtis dėl triukšmo, bus baudžiami piniginėmis baudomis. Baudžiami bus ir tie, kurie nepranešė savivaldybės administracijai apie remontuojamą butą. Pirmą kartą galės būti skiriama nuo 50 iki 300 eurų bauda ir nurodyta stabdyti remonto darbus, kol nebus sutvarkyti visi dokumentai. Antrą kartą nustačius pažeidimų bauda gali siekti ir 600 eurų.


  Higienos normoje „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ numatyta, kad nuo 6 val. iki 18 val. leidžiamas ne didesnis nei 45 decibelų (ekvivalentinis) ir 55 decibelų (maksimalus) garso slėgio lygis, nuo 18 iki 22 val. - ne didesnis nei 40 decibelų (ekvivalentinis) ir 50 decibelų (maksimalus) garso slėgio lygis, nuo 22 iki 6 val. - ne didesnis kaip 35 decibelų (ekvivalentinis) ir 45 decibelų (maksimalus) garso slėgio lygis.


  Vyriausybės nutarimas dėl triukšmo atliekant remonto darbus nenustato naujų prievolių statybos ir remonto darbus atliekantiems asmenims – jame tik įrašyta prievolė laikytis reikalavimų, kuris įpareigoja ir skatina statybos darbus planuojančius ir atliekančius asmenis atkreipti dėmesį į darbų keliamą triukšmą ir aplinkinius, kuriems jis gali trukdyti. Savivaldybės administracija gali iš anksto gauti informaciją apie galinčius kilti konfliktus tarp statybos darbus atliekančių bei kaimynystėje gyvenančių asmenų ir imtis priemonių skirtingiems interesams iš anksto suderinti.  Susiję teisės aktai:

   

   


   

  TRIUKŠMO ŠALTINIŲ VALDYTOJŲ, KURIE NĖRA ŪKIO SUBJEKTAI SĄRAŠAS

   

   

   

  Eil. Nr.

  Adresas

  Statybų,  remonto darbų rūšis

  Numatomų statybos, remonto darbų terminai

  Numatomas triukšmo lygis

  Planuojama triukšmo trukmė per parą

  Triukšmo mažinimo priemonės

  Galimas naudojamų medžiagų ar išmetamų į aplinką teršalų neigiamas poveikis aplinkai

  Skundai ar pranešimai dėl triukšmo valdymo reikalavimų pažeidimų

  1.

  Gedimino g. 15-26, Vilkaviškis

  Buto remonto, rekonstrukcijos darbai

  Planuojama pradėti 2017-08-01;

  Planuojama baigti

  2018-08-01

  Bus naudojami įrankiai: perforatorius.

  Darbų vykdymo laikas nuo 10 val. iki 16 val.

  Apie vykdomus darbus bus įspėti kaimynai, garso izoliacija

   

   

  2.

  S. Nėries g. 31b-39 Vilkaviškis

  Buto remonto darbai

  Planuojama pradėti 2017-09-25

  Planuojama baigti 2018-10-01

  Bus naudojami įrankiai: elektrinis grąžtas, plaktukas ir kiti buto remontui reikalingi įrankiai 

  Darbų vykdymo laikas: darbo dienomis nuo 7 iki 21 val. švenčių dienomis bei savaitgaliais – nuo 10 iki 20 val

   Apie vykdomus remonto  darbus bus informuoti kaimynai, darbai vyks už uždarytų durų

   Statybinės dulkės

   

  3.

  Birutės g. 4-32 Vilkaviškis

  Buto remonto darbai

  Planuojama pradėti 2017-11-03

  Planuojama baigti 2018-04-01

  Bus naudojami įrankiai: elektrinis grąžtas, plaktukas ir kiti buto remontui reikalingi įrankiai

  Darbų vykdymo laikas: nuo 8 val. iki 17 val.

  Apie vykdomus remonto  darbus bus informuoti kaimynai, darbai vyks už uždarytų durų

   

   

  4.

  Nepriklausomybės g. 78-18, Vilkaviškis

  Buto remonto darbai

  Planuojama pradėti 2017-11-17

  Planuojama baigti 2018-03-30

  Bus naudojami įrankiai: elektriniai pjūklai, grąžtai, plaktukas

  Darbo dienomis nuo 8 iki 21 val., švenčių dienomis bei savaitgaliais – nuo 10 iki 20 val.

  Apie vykdomus remonto darbus bus informuoti kaimynai, darbai vyks už uždarų durų

  Statybinės dulkės

   

  5.

  J.Basanavičiaus a. 2-3, Vilkaviškis

  Buto remonto darbai

  Planuojama pradėti 2017-12-01

  Planuojama baigti 2018-05-01

  Bus naudojami įrankiai: laužtuvai, grąžtai, plaktukas, kūjis

  Darbo dienomis nuo 10 iki 18 val. Švenčių dienomis bei savaitgaliais – nuo 10 iki 18 val.

  Darbai vyks už uždarų durų, bus informuoti kaimynai.

  Statybinės dulkės

   

  6. 

  Lauko g. 26-46, Vilkaviškis

  Buto remonto darbai

  Planuojama pradėti 2017-12-14 Planuojama baigti 2018-07-01

  Bus naudojami įrankiai: perforatorius, plaktukas, grąžtas ir kiti remontui reikalingi įrankiai

  Darbų vykdymo laikas nuo 8 val. iki 20 val.

  Darbai vyks už uždarų durų ir langų, bus informuoti kaimynai.

   

   

  7.

  Nepriklausomybės g. 50-1, Vilkaviškis

  Buto remonto darbai

  Planuojama pradėti 2018-01-10 Planuojama baigti 2018-06-10

  Bus naudojami įrankiai: perforatorius, plaktukas, grąžtas, kirstukas

  Darbų vykdymo laikas darbo dienomis nuo 7 val. iki 21 val., savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 10 val. iki 20 val.

  Apie vykdomus darbus bus informuoti kaimynai, darbai vyks už uždarų durų.

   

   

  8.

  Aušros g. 4-28, Vilkaviškis

  Buto remonto darbai

  Planuojama pradėti 2018-01-24 Planuojama baigti 2019-01-24

  Bus naudojami įrankiai: plaktukas, smūginis gręžtuvas, kaltukas, kūjis

  Darbų vykdymo laikas darbo dienomis nuo 7 val. iki 21 val.

  savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 10 val. iki 20 val.

  Darbai vyks už uždarų durų.

   

   

  9.

  Nepriklausomybės g. 70-20, Vilkaviškis

  Buto remonto darbai

  Planuojama pradėti 2018-02-07 Planuojama baigti 2018-06-01

  Bus naudojami įrankiai: plaktukas, perforatorius, grąžtas

  Darbų vykdymo laikas darbo dienomis nuo 8 val. iki 21 val. savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 10 val. iki 20 val.

  Darbai vyks už uždarų durų, bus informuoti kaimynai

  Statybinės dulkės

   

  10.

  Gedimino g. 13-17, Vilkaviškis

  Buto remonto darbai

  Planuojama pradėti 2018-02-01 Planuojama baigti 2019-01-10

  Bus naudojami įrankiai: pneumatinis smūginis plaktukas, elektrinis grąžtas, kūjis ir kt. įrankiai

  Darbų vykdymo laikas darbo dienomis nuo 7 val. iki 21 val. savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 10 val. iki 20 val.

  Darbai vyks už uždarų durų, bus informuoti kaimynai

  Statybinės dulkės

   

  11.

  Darvino g. 11-23, Kybartai

  Buto remonto darbai

  Planuojama pradėti 2018-02-12 Planuojama baigti 2018-12-31

  Bus naudojami įrankiai: grąžtas, kaltas, kūjis, plaktukas, fleksas

  Darbų vykdymo laikas darbo dienomis nuo 9 val. iki 20 val. savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 10 val. iki 16 val.

  Darbai vyks už uždarų durų, bus informuoti kaimynai.

  Statybinės dulkės

   

  12.

  Maironio g. 30-50, Vilkaviškis

  Buto remonto darbai

  Planuojama pradėti 2018-02-19 Planuojama baigti 2018-05-31

  Bus naudojami įrankiai: grąžtas, plaktukas ir kt. reikalingi remontui

  Darbų vykdymo laikas darbo dienomis nuo 9 val. iki 19 val. savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 10 val. iki 19 val.

  Darbai vyks už uždarų durų.

  Statybinės dulkės

   

  13.

  Nepriklausomybės g. 70-6, Vilkaviškis

  Buto remonto darbai

  Planuojama pradėti 2018-03-06 Planuojama baigti 2018-05-06

  Bus naudojami įrankiai: grąžtas, plaktukas, fleksas, kreiziukas

  Darbų vykdymo laikas darbo dienomis nuo 8 val. iki 21 val. savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 10 val. iki 20 val.

  Darbai vyks už uždarų durų, bus informuoti kaimynai.

   

   

   

  14.

  Dvaro g. 23-14, Paežerių k., Vilkaviškio r. sav.

  Buto remonto darbai

  Planuojama pradėti 2018-03-13 Planuojama baigti 2018-08-01

  Bus naudojami įrankiai: grąžtas, plaktukas

  Darbų vykdymo laikas darbo dienomis nuo 7 val. iki 21 val. savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 10 val. iki 20 val.

  Darbai vyks už uždarų durų, bus informuoti kaimynai.

   

   

   

  15.

  Statybininkų g. 2-1, Vilkaviškis

  Buto remonto darbai

  Planuojama pradėti 2018-03-10 Planuojama baigti 2018-05-30

  Bus naudojami įrankiai: grąžtas, plaktukas, perforatorius, kūjis

  Darbų vykdymo laikas darbo dienomis nuo 8 val. iki 20 val. savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 10 val. iki 18 val.

  Darbai vyks už uždarų durų.

     

  16.

  S. Nėries g. 31b-46, Vilkaviškis

  Buto remonto darbai

  Planuojama pradėti 2018-03-27 Planuojama baigti 2018-05-31

  Bus naudojami įrankiai: grąžtas, plaktukas, perforatorius, kūjis, šlifuoklis.

  Darbų vykdymo laikas darbo dienomis nuo 7 val. iki 21 val. savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 10 val. iki 20 val.

  Darbai vyks už uždarų durų.

     
   17. Statybininkų g. 4-26, Vilkaviškis Buto remonto darbai Planuojama pradėti 2018-04-10 Planuojama baigti 2018-06-10 Bus naudojami įrankiai: grąžtas, plaktukas, perforatorius, kaltas Darbų vykdymo laikas darbo dienomis nuo 7 val. iki 21 val. savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 10 val. iki 20 val.

  Darbai vyks už uždarų durų, bus informuoti kaimynai.

     
  18. Lauko  g. 26-22, Vilkaviškis Buto remonto darbai Planuojama pradėti 2018-04-16 Planuojama baigti 2018-12-31 Bus naudojami įrankiai: grąžtai, pjovimo įrankiai, perforatorius, kūjis Darbų vykdymo laikas darbo dienomis nuo 7 val. iki 21 val. savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 10 val. iki 20 val.

  Darbai vyks už uždarų durų, bus informuoti kaimynai.

  Statybinės dulkės  
  19. Aušros g. 8-10, Vilkaviškis Buto remonto darbai Planuojama pradėti 2018-04-18 Planuojama baigti 2018-05-20 Bus naudojami įrankiai: grąžtas, plaktukas, perforatorius, kūjis Darbų vykdymo laikas darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 10 val. iki 17 val.

   

  Darbai vyks už uždarų durų ir langų, bus informuoti kaimynai.

   

   

   

     
  20. Lauko g. 44-60, Vilkaviškis Buto remonto darbai Planuojama pradėti 2018-05-02 Planuojama baigti 2018-08-02 Bus naudojami įrankiai: grąžtai, kaltas, drelė Darbų vykdymo laikas darbo dienomis nuo 7 val. iki 21 val. savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 10 val. iki 20 val.

  Darbai vyks už uždarų durų ir langų, bus informuoti kaimynai

  Galimas teršalų neigiamas poveikis aplinkai: statybinės dulkės.

   
  21. S. Nėries g. 33B-16, Vilkaviškis Buto remonto darbai Planuojama pradėti 2018-05-14 Planuojama baigti 2018-10-01 Bus naudojami įrankiai: grąžtas, plaktukas, pjūklas Darbų vykdymo laikas darbo dienomis nuo 7 val. iki 21 val. savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 10 val. iki 20 val.

  Darbai vyks už uždarų durų, bus informuoti kaimynai.

     
  22. S. Nėries g. 31C-47, Vilkaviškis Buto remonto darbai Planuojama pradėti 2018-05-21 Planuojama baigti 2018-07-21 Bus naudojami įrankiai: grąžtai, plaktukas, fleksas Darbų vykdymo laikas darbo dienomis nuo 18 val. iki 21 val. savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 10 val. iki 20 val.

  Darbai vyks už uždarų durų ir langų, bus informuoti kaimynai.

     
  23. S.Nėries g. 31B-46, Vilkaviškis Buto remonto darbai Planuojama pradėti 2018-06-01 Planuojama baigti 2018-07-31 Bus naudojami įrankiai: smūginis grąžtas, plaktukas, siaurapjūklis Darbų vykdymo laikas darbo dienomis nuo 8 val. iki 20 val. savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 10 val. iki 19 val.

  Darbai vyks už uždarų durų.

     
  24. Nepriklausomybės g. 74-6, Vilkaviškis Buto remonto darbai Planuojama pradėti 2018-06-25 Planuojama baigti 2018-08-25 Bus naudojami įrankiai: grąžtas, šveitimo įrenginiai Darbų vykdymo laikas darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 10 val. iki 17 val.      

   

   

  Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
   
  Paskutinis atnaujinimas: 2018-06-22 10:31:39
  Naujienos ir aktualijos
  Skelbimai

  © Vilkaviškio rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas. Naudojama SmartWeb