Meniu
Triukšmo valdymas

 


Gyvenantiems daugiabučiuose namuose ir planuojantiems buto remontą gyventojams yra parengtos naujovės.


Nuo šių metų pradžios šalyje įsigaliojo naujas 2016 m. lapkričio 9 d. Vyriausybės nutarimu patvirtintas triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo aprašas. Pagal jį planuojantys buto remontą gyventojai apie tai ne vėliau kaip prieš 7 dienas privalo raštu pranešti savivaldybės administracijai. Pranešime reikia nurodyti, koks remontas bus atliekamas bute, kiek laiko jis truks, kokie įrankiai bus naudojami ir kokių triukšmo mažinimo priemonių bus imtasi. Nepateikus informacijos, darbai negali būti pradėti, o jau pradėti turi būti nedelsiant nutraukti.


Naująja tvarka siekiama apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką nuo neigiamo triukšmo poveikio, užtikrinti žmonių gyvenimo kokybę, kai daromi remonto darbai vakaro ar nakties metu trukdo kaimynams ilsėtis (vakaro metu laikomas laiko tarpas nuo 19 iki 22 val., nakties metu – laiko tarpas nuo 22 iki 7 val.).


Kaip laikomasi reikalavimų, prižiūrės savivaldybės triukšmo kontrolierius. Jis reaguos į kaimynų skundus, galės ir savo iniciatyva atvykti patikrinti. Jei kils įtarimų, kad remontas daromas uždraustomis valandomis ar viršijamas leistinas triukšmo lygis, o kaimynai dėl to negali ilsėtis, kontrolierius atliks tyrimą: kaimynų būstuose triukšmą išmatuos triukšmo matuokliu.


Vilkaviškio rajono savivaldybės triukšmo kontroliere paskirta Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Kasulaitienė (el. p. ausra.kasulaitiene@vilkaviskis.lt, tel. (8 342)  60 096).


Vilkaviškio rajono administracijos direktoriaus įsakymu taip pat nustatytas savivaldybės teritorijoje leidžiamas statybos ir remonto darbų pradžios ir pabaigos laikas:

  • darbo dienomis nuo 7 val. iki 21 val.;
  • poilsio ir švenčių dienomis nuo 10 val. iki 20 val.

 

Administracijos direktoriaus įsakymus patvirtintos ir naujos Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimų taisyklės.


Nesilaikantieji taisyklių ir neleidžiantieji kaimynams ilsėtis dėl triukšmo, bus baudžiami piniginėmis baudomis. Baudžiami bus ir tie, kurie nepranešė savivaldybės administracijai apie remontuojamą butą. Pirmą kartą galės būti skiriama nuo 50 iki 300 eurų bauda ir nurodyta stabdyti remonto darbus, kol nebus sutvarkyti visi dokumentai. Antrą kartą nustačius pažeidimų bauda gali siekti ir 600 eurų.


Higienos normoje „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ numatyta, kad nuo 6 val. iki 18 val. leidžiamas ne didesnis nei 45 decibelų (ekvivalentinis) ir 55 decibelų (maksimalus) garso slėgio lygis, nuo 18 iki 22 val. - ne didesnis nei 40 decibelų (ekvivalentinis) ir 50 decibelų (maksimalus) garso slėgio lygis, nuo 22 iki 6 val. - ne didesnis kaip 35 decibelų (ekvivalentinis) ir 45 decibelų (maksimalus) garso slėgio lygis.


Vyriausybės nutarimas dėl triukšmo atliekant remonto darbus nenustato naujų prievolių statybos ir remonto darbus atliekantiems asmenims – jame tik įrašyta prievolė laikytis reikalavimų, kuris įpareigoja ir skatina statybos darbus planuojančius ir atliekančius asmenis atkreipti dėmesį į darbų keliamą triukšmą ir aplinkinius, kuriems jis gali trukdyti. Savivaldybės administracija gali iš anksto gauti informaciją apie galinčius kilti konfliktus tarp statybos darbus atliekančių bei kaimynystėje gyvenančių asmenų ir imtis priemonių skirtingiems interesams iš anksto suderinti.Susiję teisės aktai:

 


 

TRIUKŠMO ŠALTINIŲ VALDYTOJŲ, KURIE NĖRA ŪKIO SUBJEKTAI SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

Adresas

Statybų,  remonto darbų rūšis

Numatomų statybos, remonto darbų terminai

Numatomas triukšmo lygis

Planuojama triukšmo trukmė per parą

Triukšmo mažinimo priemonės

Galimas naudojamų medžiagų ar išmetamų į aplinką teršalų neigiamas poveikis aplinkai

Skundai ar pranešimai dėl triukšmo valdymo reikalavimų pažeidimų

1.

Nepriklausomybės g. 72-27, Vilkaviškis

Buto remonto darbai

Planuojama pradėti 2017-06-06;

Planuojama baigti

2017-12-31

Bus naudojami įrankiai: elektrinis grąžtas, kūjis.

Darbo dienomis nuo 8 iki 19 val.

Apie vykdomus remonto  darbus bus informuoti kaimynai

 

 

2.

Gedimino g. 15-26, Vilkaviškis

Buto remonto, rekonstrukcijos darbai

Planuojama pradėti 2017-08-01;

Planuojama baigti

2018-08-01

Bus naudojami įrankiai: perforatorius.

Darbų vykdymo laikas nuo 10 val. iki 16 val.

Apie vykdomus darbus bus įspėti kaimynai, garso izoliacija

 

 

3.

Vienybės g. 27-19, Vilkaviškis

Buto remonto, montavimo darbai

Planuojama pradėti 2017-08-08;

Planuojama baigti

2018-02-08

 Bus naudojami įrankiai: elektriniai pjūklai, grąžtai, plaktukai, kaltai.

Darbo dienomis nuo 8 iki 18 val.

Dirbama uždarytomis durimis į laiptinę, uždarytais langais

Statybinės dulkės

 

4.

Dariaus ir Girėno g. 4-1, Kybartai

Buto remonto darbai

Planuojama pradėti 2017-08-23

 

 

Planuojama baigti 2017-12-30

 

Bus naudojami įrankiai: pniaunamatinis smūginis plaktukas, elektrinis grąžtas, elektrinis pjūklas.

Darbo dienomis nuo 8 iki 21 val.

Apie vykdomus remonto  darbus bus informuoti kaimynai, darbai vyks už uždarytų durų

 Dulkės

 

5.

S. Nėries g. 31b-39 Vilkaviškis

Buto remonto darbai

Planuojama pradėti 2017-09-25

Planuojama baigti 2018-10-01

Bus naudojami įrankiai: elektrinis grąžtas, plaktukas ir kiti buto remontui reikalingi įrankiai 

Darbų vykdymo laikas: darbo dienomis nuo 7 iki 21 val. švenčių dienomis bei savaitgaliais – nuo 10 iki 20 val

 Apie vykdomus remonto  darbus bus informuoti kaimynai, darbai vyks už uždarytų durų

 Statybinės dulkės

 

6. 

Birutės g. 4-32 Vilkaviškis

Buto remonto darbai

Planuojama pradėti 2017-11-03

Planuojama baigti 2018-04-01

Bus naudojami įrankiai: elektrinis grąžtas, plaktukas ir kiti buto remontui reikalingi įrankiai

Darbų vykdymo laikas: nuo 8 val. iki 17 val.

Apie vykdomus remonto  darbus bus informuoti kaimynai, darbai vyks už uždarytų durų

 

 

7.

Nepriklausomybės g. 78-18, Vilkaviškis

Buto remonto darbai

Planuojama pradėti 2017-11-17

Planuojama baigti 2018-03-30

Bus naudojami įrankiai: elektriniai pjūklai, grąžtai, plaktukas

Darbo dienomis nuo 8 iki 21 val., švenčių dienomis bei savaitgaliais – nuo 10 iki 20 val.

Apie vykdomus remonto darbus bus informuoti kaimynai, darbai vyks už uždarų durų

Statybinės dulkės

 

8.

S.Nėries g. 33b-49, Vilkaviškis

Buto remonto darbai

Planuojama pradėti 2017-11-29

Planuojama baigti 2017-12-29

Bus naudojami įrankiai: elektriniai pjūklai, grąžtai, plaktukas

Švenčių dienomis bei savaitgaliais – nuo 10 iki 20 val.

Darbai vyks už uždarų durų

Statybinės dulkės

 

9.

J.Basanavičiaus a. 2-3, Vilkaviškis

Buto remonto darbai

Planuojama pradėti 2017-12-01

Planuojama baigti 2018-05-01

Bus naudojami įrankiai: laužtuvai, grąžtai, plaktukas, kūjis

Darbo dienomis nuo 10 iki 18 val. Švenčių dienomis bei savaitgaliais – nuo 10 iki 18 val.

Darbai vyks už uždarų durų, bus informuoti kaimynai.

Statybinės dulkės

 

10.

J.Basanavičiaus a. 2-4, Vilkaviškis

Buto remonto darbai

Planuojama pradėti 2017-12-09 Planuojama baigti 2018-03-01

Bus naudojami įrankiai: kaltai, gręžimo įrankiai, plaktukas, kūjis, pjovimo įrankiai

Darbo dienomis nuo 8 iki 20.30 val. Švenčių dienomis bei savaitgaliais – nuo 10 iki 18 val.

Darbai vyks už uždarų durų ir langų, bus informuoti kaimynai.

 

 

11.

Lauko g. 26-46, Vilkaviškis

Buto remonto darbai

Planuojama pradėti 2017-12-14 Planuojama baigti 2018-07-01

Bus naudojami įrankiai: perforatorius, plaktukas, grąžtas ir kiti remontui reikalingi įrankiai

Darbų vykdymo laikas nuo 8 val. iki 20 val.

Darbai vyks už uždarų durų ir langų, bus informuoti kaimynai.

 

 

12.

Maironio g. 30-50, Vilkaviškis

Buto remonto darbai

Planuojama pradėti 2017-12-27 Planuojama baigti 2018-02-15

Bus naudojami įrankiai: plaktukas, grąžtas ir kiti remontui reikalingi įrankiai

Darbo dienomis nuo 8 iki 21 val. Švenčių dienomis bei savaitgaliais – nuo 10 iki 20 val.

Apie vykdomus darbus bus informuoti kaimynai.

 

 

13.

S. Nėries g. 31B-46, Vilkaviškis

Buto remonto darbai

Planuojama pradėti 2017-12-22 Planuojama baigti 2018-01-31

Bus naudojami įrankiai: plaktukas, smūginis gręžtuvas, siaurapjūklis, šlifuoklis

Darbo dienomis nuo 8 iki 16 val. Švenčių dienomis bei savaitgaliais – nuo 10 iki 20 val.

Darbai vyks už uždarų durų, bus informuoti kaimynai.

Statybinės dulkės

 

14.

Darvino g. 30-7, Kybartai

Buto remonto darbai

Planuojama pradėti 2018-01-04 Planuojama baigti 2018-01-19

Bus naudojami įrankiai: perforatorius, griovimo įrankiai

Darbų vykdymo laikas nuo 10 val. iki 17 val.

Apie vykdomus darbus bus informuoti kaimynai, darbai vyks už uždarų durų

   

15.

Nepriklausomybės g. 50-1, Vilkaviškis

Buto remonto darbai

Planuojama pradėti 2018-01-10 Planuojama baigti 2018-06-10

Bus naudojami įrankiai: perforatorius, plaktukas, grąžtas, kirstukas

Darbų vykdymo laikas darbo dienomis nuo 7 val. iki 21 val., savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 10 val. iki 20 val.

Apie vykdomus darbus bus informuoti kaimynai, darbai vyks už uždarų durų.

   
16. Statybininkų g. 4-49, Vilkaviškis Buto remonto darbai Planuojama pradėti 2018-01-15 Planuojama baigti 2018-01-31 Bus naudojami įrankiai: perforatorius, plaktukas, grąžtas Darbų vykdymo laikas darbo dienomis nuo 07 val. iki 21 val. savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 10 val. iki 20 val.

Darbai vyks už uždarų durų.

 

   
17. Statybininkų g. 2-23, Vilkaviškis Buto remonto darbai Planuojama pradėti 2018-01-19 Planuojama baigti 2018-03-01 Bus naudojami įrankiai: plaktukas, smūginis gręžtuvas

Darbų vykdymo laikas darbo dienomis nuo 8 val. iki 21 val.

savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 10 val. iki 20 val.

Darbai vyks už uždarų durų.

   
18. Aušros g. 4-28, Vilkaviškis Buto remonto darbai Planuojama pradėti 2018-01-24 Planuojama baigti 2019-01-24 Bus naudojami įrankiai: plaktukas, smūginis gręžtuvas, kaltukas, kūjis

Darbų vykdymo laikas darbo dienomis nuo 7 val. iki 21 val.

savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 10 val. iki 20 val.

Darbai vyks už uždarų durų.    
19. Statybininkų g. 6-43, Vilkaviškis Buto remonto darbai Planuojama pradėti 2018-01-29 Planuojama baigti 2018-02-14 Bus naudojami įrankiai: plaktukas, smūginis gręžtuvas, kaltukas, perforatorius

Darbų vykdymo laikas darbo dienomis nuo 8 val. iki 18 val.

savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 10 val. iki 20 val.

Darbai  vyks už uždarų durų.    
20. Statybininkų g. 2-1, Vilkaviškis Buto remonto darbai Planuojama pradėti 2018-01-30 Planuojama baigti 2018-02-20 Bus naudojami įrankiai: plaktukas, perforatorius, kūjis

Darbų vykdymo laikas nuo 10 val. iki 19 val.

Darbai vyks už uždarų durų.    
21. Nepriklausomybės g. 70-20, Vilkaviškis Buto remonto darbai Planuojama pradėti 2018-02-07 Planuojama baigti 2018-06-01 Bus naudojami įrankiai: plaktukas, perforatorius, grąžtas

Darbų vykdymo laikas darbo dienomis nuo 8 val. iki 21 val. savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 10 val. iki 20 val.

Darbai vyks už uždarų durų, bus informuoti kaimynai Statybinės dulkės  
22. Gedimino g. 13-17, Vilkaviškis Buto remonto darbai Planuojama pradėti 2018-02-01 Planuojama baigti 2019-01-10 Bus naudojami įrankiai: pneumatinis smūginis plaktukas, elektrinis grąžtas, kūjis ir kt. įrankiai Darbų vykdymo laikas darbo dienomis nuo 7 val. iki 21 val. savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 10 val. iki 20 val. Darbai vyks už uždarų durų, bus informuoti kaimynai Statybinės dulkės  
23. Darvino g. 11-23, Kybartai Buto remonto darbai Planuojama pradėti 2018-02-12 Planuojama baigti 2018-12-31 Bus naudojami įrankiai: grąžtas, kaltas, kūjis, plaktukas, fleksas Darbų vykdymo laikas darbo dienomis nuo 9 val. iki 20 val. savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 10 val. iki 16 val. Darbai vyks už uždarų durų, bus informuoti kaimynai. Statybinės dulkės  
                 

 

 

Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
 
Paskutinis atnaujinimas: 2018-02-07 13:28:12