Meniu
Triukšmo valdymas

 


Gyventojams planuojantiems būsto statybą, remonto ir montavimo darbus


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. B-ĮV-326 „Dėl triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimų taisyklių tvirtinimo“ triukšmo šaltinių valdytojai (fiziniai ar juridiniai asmenys), planuojantys statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse (gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose), privalo ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki šių darbų pradžios raštu arba el. paštu pateikti savivaldybės administracijai (statybos darbų triukšmo kontrolieriui) pranešimą (pranešimo forma), kuriame turi būti nurodoma:

- informacija apie triukšmo šaltinių naudojimo vietą;

- planuojamas triukšmo lygis ir jo trukmė per parą;

- triukšmo mažinimo priemonės;

- galimas naudojamų medžiagų ar išmetamų į aplinką teršalų neigiamas poveikis aplinkai.

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu taip pat nustatytas savivaldybės teritorijoje leidžiamas statybos ir remonto darbų pradžios ir pabaigos laikas:

  • darbo dienomis nuo 7 val. iki 21 val.;
  • poilsio ir švenčių dienomis nuo 10 val. iki 20 val.

 

Nesilaikantieji taisyklių ir neleidžiantieji kaimynams ilsėtis dėl triukšmo, bus baudžiami piniginėmis baudomis. Baudžiami bus ir tie, kurie nepranešė savivaldybės administracijai apie remontuojamą butą. Pirmą kartą galės būti skiriama nuo 50 iki 300 eurų bauda ir nurodyta stabdyti remonto darbus, kol nebus sutvarkyti visi dokumentai. Antrą kartą nustačius pažeidimų bauda gali siekti ir 600 eurų.

Tokia tvarka siekiama apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką nuo neigiamo triukšmo poveikio, užtikrinti žmonių gyvenimo kokybę, kai daromi remonto darbai vakaro ar nakties metu trukdo kaimynams ilsėtis (vakaro metu laikomas laiko tarpas nuo 19 iki 22 val., nakties metu – laiko tarpas nuo 22 iki 7 val.).

Vilkaviškio rajono savivaldybės triukšmo kontroliere paskirta Savivaldybės administracijos Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė) Dr. Sandra Žaldarienė (el. p. sandra.zaldariene@vilkaviskis.lt, tel. (8 342)  60 053, Mob. +370 611 37177, kab. Nr. 116).

 

Susiję teisės aktai: 

 
 

 

TRIUKŠMO ŠALTINIŲ VALDYTOJŲ, KURIE NĖRA ŪKIO SUBJEKTAI SĄRAŠAS

 

 

 

Eil. Nr.

Adresas

Statybų,  remonto darbų rūšis

Numatomų statybos, remonto darbų terminai

Numatomas triukšmo lygis

Planuojama triukšmo trukmė per parą

Triukšmo mažinimo priemonės

Galimas naudojamų medžiagų ar išmetamų į aplinką teršalų neigiamas poveikis aplinkai

Skundai ar pranešimai dėl triukšmo valdymo reikalavimų pažeidimų

1.

S. Nėries g. 31b-39 Vilkaviškis

Buto remonto darbai

Planuojama pradėti 2017-09-25

Planuojama baigti 2018-10-01

Bus naudojami įrankiai: elektrinis grąžtas, plaktukas ir kiti buto remontui reikalingi įrankiai 

Darbų vykdymo laikas: darbo dienomis nuo 7 iki 21 val. švenčių dienomis bei savaitgaliais – nuo 10 iki 20 val

 Apie vykdomus remonto  darbus bus informuoti kaimynai, darbai vyks už uždarytų durų

 Statybinės dulkės

 

2.

Aušros g. 4-28, Vilkaviškis

Buto remonto darbai

Planuojama pradėti 2018-01-24 Planuojama baigti 2019-01-24

Bus naudojami įrankiai: plaktukas, smūginis gręžtuvas, kaltukas, kūjis

Darbų vykdymo laikas darbo dienomis nuo 7 val. iki 21 val.

savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 10 val. iki 20 val.

Darbai vyks už uždarų durų.

 

 

3.

Gedimino g. 13-17, Vilkaviškis

Buto remonto darbai

Planuojama pradėti 2018-02-01 Planuojama baigti 2019-01-10

Bus naudojami įrankiai: pneumatinis smūginis plaktukas, elektrinis grąžtas, kūjis ir kt. įrankiai

Darbų vykdymo laikas darbo dienomis nuo 7 val. iki 21 val. savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 10 val. iki 20 val.

Darbai vyks už uždarų durų, bus informuoti kaimynai

Statybinės dulkės

 

4.

Darvino g. 11-23, Kybartai

Buto remonto darbai

Planuojama pradėti 2018-02-12 Planuojama baigti 2018-12-31

Bus naudojami įrankiai: grąžtas, kaltas, kūjis, plaktukas, fleksas

Darbų vykdymo laikas darbo dienomis nuo 9 val. iki 20 val. savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 10 val. iki 16 val.

Darbai vyks už uždarų durų, bus informuoti kaimynai.

Statybinės dulkės

 

5. Lauko  g. 26-22, Vilkaviškis Buto remonto darbai Planuojama pradėti 2018-04-16 Planuojama baigti 2018-12-31 Bus naudojami įrankiai: grąžtai, pjovimo įrankiai, perforatorius, kūjis Darbų vykdymo laikas darbo dienomis nuo 7 val. iki 21 val. savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 10 val. iki 20 val.

Darbai vyks už uždarų durų, bus informuoti kaimynai.

Statybinės dulkės  
6. S. Nėries g. 33B-16, Vilkaviškis Buto remonto darbai Planuojama pradėti 2018-05-14 Planuojama baigti 2018-10-01 Bus naudojami įrankiai: grąžtas, plaktukas, pjūklas Darbų vykdymo laikas darbo dienomis nuo 7 val. iki 21 val. savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 10 val. iki 20 val.

Darbai vyks už uždarų durų, bus informuoti kaimynai.

   
7. Nepriklausomybės g. 74-6, Vilkaviškis Buto remonto darbai Planuojama pradėti 2018-06-25 Planuojama baigti 2018-08-25 Bus naudojami įrankiai: grąžtas, šveitimo įrenginiai Darbų vykdymo laikas darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 10 val. iki 17 val.      
8. Nepriklausomybės g. 64-12, Vilkaviškis Buto remonto darbai Planuojama pradėti 2018-07-21 Planuojama baigti 2018-08-31 Bus naudojami įrankiai: perforatorius, kūjis, kaltas, šlifuoklis, fleksas Darbų vykdymo laikas darbo dienomis nuo 8 val. iki 20 val. savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 10 val. iki 20 val. Darbai vyks už uždarų durų ir langų, bus informuoti kaimynai.    
9. Liepų g. 12-3, Klausučių km. Buto remonto darbai Planuojama pradėti 2018-08-03 Planuojama baigti 2019-08-03 Bus naudojami įrankiai: grąžtai, plaktukas, pjūklas, šveitimo įrenginiai Darbų vykdymo laikas darbo dienomis nuo 8 val. iki 20 val. savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 10 val. iki 20 val. Darbai vyks už uždarų durų

Galimas išmetamų į aplinką teršalų neigiamas poveikis aplinkai: statybinės dulkės.

 
10. Nepriklausomybės g. 60-7, Vilkaviškis Buto remonto darbai Planuojama pradėti 2018-08-10 Planuojama baigti 2019-04-10 Bus naudojami įrankiai: grąžtas, plaktukas, pjūklas, pjovimo įrankiai Darbų vykdymo laikas savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 10 val. iki 20 val. Darbai vyks už uždarų durų ir langų    
11. Nepriklausomybės g. 66-14, Vilkaviškis Buto remonto darbai

Planuojama pradėti 2018-08-16 Planuojama baigti 2018-12-16

Bus naudojami įrankiai: grąžtas, plaktukas, pjūklas, perforatorius Darbų vykdymo laikas darbo dienomis nuo 7 val. iki 21 val.  Darbai vyks už uždarų durų ir langų Galimas išmetamų į aplinką teršalų neigiamas poveikis aplinkai: statybinės dulkės.  
12. Gedimino g. 15-35, Vilkaviškis Buto remonto, statybos darbai

Planuojama pradėti 2018-08-21 

Planuojama baigti 2018-12-31

Bus naudojami įrankiai: grąžtas, plaktukas, kūjis, kampinis šlifuoklis Darbų vykdymo laikas darbo dienomis nuo 7 val. iki 21 val., savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 10 val. iki 20 val. Darbai vyks už uždarų durų ir langų    
13. Dvaro 15-13, Paežerių km., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. Buto remonto darbai

Planuojama pradėti 2018-09-04 Planuojama baigti 2018-09-15

Bus naudojami įrankiai: grąžtuvas, šlifuoklis, perforatorius Darbų vykdymo laikas darbo dienomis nuo 7 val. iki 21 val. savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 10 val. iki 20 val. Darbai vyks už uždarų durų ir langų, bus informuoti kaimynai    
14. Darvino g. 46-16, Kybartai Vilkaviškio r. Buto remonto darbai

Planuojama pradėti 2018-09-18 Planuojama baigti 2018-12-01

Bus naudojami įrankiai: grąžtuvas, šlifuoklis, perforatorius, kūjis, plaktukas Darbų vykdymo laikas darbo dienomis nuo 8 val. iki 20 val. savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 10 val. iki 20 val. Darbai vyks už uždarų durų ir langų, bus informuoti kaimynai    
15. Darvino g. 11-6, Kybartai Vilkaviškio r. Buto remonto darbai

Planuojama pradėti 2018-09-25

Planuojama baigti 2019-01-01

Bus naudojami įrankiai: Plaktukas, kaltukas, grąžtas, perforatorius, metalo pjovimo diskas Darbų vykdymo laikas darbo dienomis nuo 8 val. iki 18 val. Darbai vyks už uždarų durų ir langų, bus informuoti kaimynai    
16. Nepriklausomybės g. 82-23 Vilkaviškis Buto remonto darbai

Planuojama pradėti 2018-10-04

Planuojama baigti 2018-12-14

 Bus naudojami įrankiai: pneumatinis plaktukas, kampinis šlifuoklis, elektrinis grąžtas, perforatorius, diskinis pjūklas  Darbų vykdymo laikas darbo dienomis nuo 8 val. iki 19 val. Darbai vyks už uždarų durų ir langų, bus informuoti kaimynai    
17. Lauko g. 28-34 Vilkaviškis Buto remonto darbai

Planuojama pradėti 2018-12-12

Planuojama baigti 2018-12-15

Bus naudojami įrankiai: pneumatinis plaktukas, kampinis šlifuoklis, elektrinis grąžtas, perforatorius, diskinis pjūklas Darbų vykdymo laikas darbo dienomis nuo 8 val. iki 18 val. Darbai vyks už uždarų durų ir langų, bus informuoti kaimynai    
18. Gedimino g. 14-47 Vilkaviškis Buto remonto darbai

Planuojama pradėti 2018-12-03

Planuojama baigti 2018-12-23

 Bus naudojami įrankiai: pneumatinis plaktukas, kampinis šlifuoklis, elektrinis grąžtas, perforatorius, diskinis pjūklas, plytelių pjaustyklė Darbų vykdymo laikas darbo dienomis nuo 9 val. iki 16 val. Darbai vyks už uždarų durų ir langų, bus informuoti kaimynai    
19.

Pilviškių g. 33-10 Vilkaviškis

Buto remonto darbai

Planuojama pradėti 2018-11-26

Planuojama baigti 2019-01-15

 Bus naudojami įrankiai: pneumatinis plaktukas, kampinis šlifuoklis, elektrinis grąžtas, perforatorius, diskinis pjūklas, plytelių pjaustyklė  Darbų vykdymo laikas darbo dienomis nuo 8 val. iki 20 val. savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 10 val. iki 20 val.  Darbai vyks už uždarų durų ir langų, bus informuoti kaimynai    
20.

Vištyčio g. 36-2, Kybartai,  Vilkaviškio r.

Buto remonto darbai

Planuojama pradėti 2018-12-10

 

Planuojama baigti 2018-01-31

Bus naudojami įrankiai: pneumatinis plaktukas, kampinis šlifuoklis, elektrinis grąžtas, perforatorius, diskinis pjūklas, plytelių pjaustyklė Darbų vykdymo laikas darbo dienomis nuo 8 val. iki 19 val. Darbai vyks už uždarų durų ir langų, bus informuoti kaimynai    
21.

Nepriklausomybės g. 82-17,  Vilkaviškis

Buto remonto darbai

Planuojama pradėti 2018-12-13

 

Planuojama baigti 2018-01-18

Bus naudojami įrankiai: pneumatinis plaktukas, kampinis šlifuoklis, elektrinis grąžtas, perforatorius, diskinis pjūklas, plytelių pjaustyklė Darbų vykdymo laikas darbo dienomis nuo 8 val. iki 20 val., švenčių dienomis ir savaitgaliais nuo 10 val. iki 20 val. Darbai vyks už uždarų durų ir langų, bus informuoti kaimynai    
22.

Gedimino g. 14-47,  Vilkaviškis

Buto remonto darbai

Planuojama pradėti 2018-12-27

 

Planuojama baigti 2019-05-31

Bus naudojami įrankiai: pneumatinis plaktukas, kampinis šlifuoklis, elektrinis grąžtas, perforatorius, diskinis pjūklas, plytelių pjaustyklė Darbų vykdymo laikas darbo dienomis nuo 8 val. iki 20 val., švenčių dienomis ir savaitgaliais nuo 10 val. iki 20 val. Darbai vyks už uždarų durų ir langų, bus informuoti kaimynai    
23.

Darvino g. 11-53,  Kybartai

Buto išorinių durų montavimas

Planuojama pradėti 2018-12-27

 

Planuojama baigti 2018-12-28

Bus naudojami įrankiai: pneumatinis plaktukas, elektrinis grąžtas, perforatorius Darbų vykdymo laikas darbo dienomis nuo 8 val. iki 20 val. Bus informuoti kaimynai    
24.

Nepriklausomybės g. 72-22,  Vilkaviškis

Buto remonto darbai

Planuojama pradėti 2019-01-07

 

Planuojama baigti 2019-02-07

Bus naudojami įrankiai: pneumatinis plaktukas, elektrinis grąžtas, perforatorius Darbų vykdymo laikas darbo dienomis nuo 9 val. iki 17 val. Bus informuoti kaimynai    
25.

Darvino g. 11-23,  Kybartai

Buto remonto darbai

Planuojama pradėti 2019-01-02

 

Planuojama baigti 2019-06-01

Bus naudojami įrankiai: pneumatinis plaktukas, elektrinis grąžtas, perforatorius Darbų vykdymo laikas darbo dienomis nuo 10 val. iki 19 val. Bus informuoti kaimynai    
26.

Vytauto g. 85-1,  Vilkaviškis

Buto remonto darbai

Planuojama pradėti 2019-01-07

 

Planuojama baigti 2019-03-10

Bus naudojami įrankiai: pneumatinis plaktukas, elektrinis grąžtas, perforatorius Darbų vykdymo laikas darbo dienomis nuo 9 val. iki 19 val. Bus informuoti kaimynai    
27.

Nepriklausomybės g. 74-6,  Vilkaviškis

Buto remonto darbai

Planuojama pradėti 2019-01-10

 

Planuojama baigti 2019-06-30

Bus naudojami įrankiai: pneumatinis plaktukas, elektrinis grąžtas, perforatorius Darbų vykdymo laikas darbo dienomis nuo 8 val. iki 19 val. Savaitgaliais - nuo 10 val. iki 20 val. Bus informuoti kaimynai    
28.

Pilviškių g. 33-10,  Vilkaviškis

Buto remonto darbai

Planuojama pradėti 2018-11-18

 

Planuojama baigti 2019-03-15

Bus naudojami įrankiai: pneumatinis plaktukas, elektrinis grąžtas, perforatorius Darbų vykdymo laikas darbo dienomis nuo 8 val. iki 18 val. Bus informuoti kaimynai    
29.

Statybininkų g. 4-40,  Vilkaviškis

Buto remonto darbai

Planuojama pradėti 2019-01-25

 

Planuojama baigti 2019-02-25

Bus naudojami įrankiai: pneumatinis plaktukas, elektrinis grąžtas, perforatorius Darbų vykdymo laikas darbo dienomis nuo 8 val. iki 18 val. Bus informuoti kaimynai    
30.

P. Armino-Trupinėlio g. 9, Vilkaviškis

Namo remonto darbai

Planuojama pradėti 2019-02-08

Planuojama baigti 2019-02-08

Bus naudojami įrankiai: betono maišyklė Darbų vykdymo laikas darbo dienomis nuo 9 val. iki 17 val. Bus informuoti kaimynai    
31.

Gedimino g. 15-2,  Vilkaviškis

Buto remonto darbai

Planuojama pradėti 2019-02-21

 

Planuojama baigti 2019-06-01

Bus naudojami įrankiai: perforatorius Darbų vykdymo laikas darbo dienomis nuo 8 val. iki 20 val. Bus informuoti kaimynai, darbai bus vykdomi už uždarų durų.    
32.

Lauko g. 30-16,  Vilkaviškis

Buto (vonios patalpos) remonto darbai

Planuojama pradėti 2019-03-12

 

Planuojama baigti 2019-03-29

Bus naudojami įrankiai: perforatorius, elektrinis siaurapjūklis, rankinis pjūklas, plytelių pjovimo staklės Darbų vykdymo laikas darbo dienomis nuo 8 val. iki 20 val. Poilsio dienomis nuo 10 val. iki 19 val. Bus informuoti kaimynai, darbai bus vykdomi už uždarų durų.    
33.

Pilviškių g. 27-7,  Vilkaviškis

Buto remonto darbai

Planuojama pradėti 2019-04-19

 

Planuojama baigti 2019-05-10

Bus naudojami įrankiai: perforatorius, elektrinis siaurapjūklis, rankinis pjūklas, plytelių pjovimo staklės Darbų vykdymo laikas darbo dienomis nuo 8 val. iki 19 val. Bus informuoti kaimynai, darbai bus vykdomi už uždarų durų.    

 

 

Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
 
Paskutinis atnaujinimas: 2019-04-15 12:04:23