Vilkaviškio rajono savivaldybė - Triukšmo valdymas
Meniu
Triukšmo valdymas

 


Gyvenantiems daugiabučiuose namuose ir planuojantiems buto remontą gyventojams yra parengtos naujovės.


Nuo šių metų pradžios šalyje įsigaliojo naujas 2016 m. lapkričio 9 d. Vyriausybės nutarimu patvirtintas triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo aprašas. Pagal jį planuojantys buto remontą gyventojai apie tai ne vėliau kaip prieš 7 dienas privalo raštu pranešti savivaldybės administracijai. Pranešime reikia nurodyti, koks remontas bus atliekamas bute, kiek laiko jis truks, kokie įrankiai bus naudojami ir kokių triukšmo mažinimo priemonių bus imtasi. Nepateikus informacijos, darbai negali būti pradėti, o jau pradėti turi būti nedelsiant nutraukti.


Naująja tvarka siekiama apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką nuo neigiamo triukšmo poveikio, užtikrinti žmonių gyvenimo kokybę, kai daromi remonto darbai vakaro ar nakties metu trukdo kaimynams ilsėtis (vakaro metu laikomas laiko tarpas nuo 19 iki 22 val., nakties metu – laiko tarpas nuo 22 iki 7 val.).


Kaip laikomasi reikalavimų, prižiūrės savivaldybės triukšmo kontrolierius. Jis reaguos į kaimynų skundus, galės ir savo iniciatyva atvykti patikrinti. Jei kils įtarimų, kad remontas daromas uždraustomis valandomis ar viršijamas leistinas triukšmo lygis, o kaimynai dėl to negali ilsėtis, kontrolierius atliks tyrimą: kaimynų būstuose triukšmą išmatuos triukšmo matuokliu.


 

Vilkaviškio rajono savivaldybės triukšmo kontroliere paskirta Savivaldybės administracijos Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė) Aušra Kasulaitienė (el. p. ausra.kasulaitiene@vilkaviskis.lt, tel. (8 342)  60 096, kab. Nr. 121).


Vilkaviškio rajono administracijos direktoriaus įsakymu taip pat nustatytas savivaldybės teritorijoje leidžiamas statybos ir remonto darbų pradžios ir pabaigos laikas:

  • darbo dienomis nuo 7 val. iki 21 val.;
  • poilsio ir švenčių dienomis nuo 10 val. iki 20 val.

 

Administracijos direktoriaus įsakymus patvirtintos ir naujos Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimų taisyklės.


Nesilaikantieji taisyklių ir neleidžiantieji kaimynams ilsėtis dėl triukšmo, bus baudžiami piniginėmis baudomis. Baudžiami bus ir tie, kurie nepranešė savivaldybės administracijai apie remontuojamą butą. Pirmą kartą galės būti skiriama nuo 50 iki 300 eurų bauda ir nurodyta stabdyti remonto darbus, kol nebus sutvarkyti visi dokumentai. Antrą kartą nustačius pažeidimų bauda gali siekti ir 600 eurų.


Higienos normoje „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ numatyta, kad nuo 6 val. iki 18 val. leidžiamas ne didesnis nei 45 decibelų (ekvivalentinis) ir 55 decibelų (maksimalus) garso slėgio lygis, nuo 18 iki 22 val. - ne didesnis nei 40 decibelų (ekvivalentinis) ir 50 decibelų (maksimalus) garso slėgio lygis, nuo 22 iki 6 val. - ne didesnis kaip 35 decibelų (ekvivalentinis) ir 45 decibelų (maksimalus) garso slėgio lygis.


Vyriausybės nutarimas dėl triukšmo atliekant remonto darbus nenustato naujų prievolių statybos ir remonto darbus atliekantiems asmenims – jame tik įrašyta prievolė laikytis reikalavimų, kuris įpareigoja ir skatina statybos darbus planuojančius ir atliekančius asmenis atkreipti dėmesį į darbų keliamą triukšmą ir aplinkinius, kuriems jis gali trukdyti. Savivaldybės administracija gali iš anksto gauti informaciją apie galinčius kilti konfliktus tarp statybos darbus atliekančių bei kaimynystėje gyvenančių asmenų ir imtis priemonių skirtingiems interesams iš anksto suderinti.Susiję teisės aktai:

 

 


 

TRIUKŠMO ŠALTINIŲ VALDYTOJŲ, KURIE NĖRA ŪKIO SUBJEKTAI SĄRAŠAS

 

 

 

Eil. Nr.

Adresas

Statybų,  remonto darbų rūšis

Numatomų statybos, remonto darbų terminai

Numatomas triukšmo lygis

Planuojama triukšmo trukmė per parą

Triukšmo mažinimo priemonės

Galimas naudojamų medžiagų ar išmetamų į aplinką teršalų neigiamas poveikis aplinkai

Skundai ar pranešimai dėl triukšmo valdymo reikalavimų pažeidimų

1.

S. Nėries g. 31b-39 Vilkaviškis

Buto remonto darbai

Planuojama pradėti 2017-09-25

Planuojama baigti 2018-10-01

Bus naudojami įrankiai: elektrinis grąžtas, plaktukas ir kiti buto remontui reikalingi įrankiai 

Darbų vykdymo laikas: darbo dienomis nuo 7 iki 21 val. švenčių dienomis bei savaitgaliais – nuo 10 iki 20 val

 Apie vykdomus remonto  darbus bus informuoti kaimynai, darbai vyks už uždarytų durų

 Statybinės dulkės

 

2.

Aušros g. 4-28, Vilkaviškis

Buto remonto darbai

Planuojama pradėti 2018-01-24 Planuojama baigti 2019-01-24

Bus naudojami įrankiai: plaktukas, smūginis gręžtuvas, kaltukas, kūjis

Darbų vykdymo laikas darbo dienomis nuo 7 val. iki 21 val.

savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 10 val. iki 20 val.

Darbai vyks už uždarų durų.

 

 

3.

Gedimino g. 13-17, Vilkaviškis

Buto remonto darbai

Planuojama pradėti 2018-02-01 Planuojama baigti 2019-01-10

Bus naudojami įrankiai: pneumatinis smūginis plaktukas, elektrinis grąžtas, kūjis ir kt. įrankiai

Darbų vykdymo laikas darbo dienomis nuo 7 val. iki 21 val. savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 10 val. iki 20 val.

Darbai vyks už uždarų durų, bus informuoti kaimynai

Statybinės dulkės

 

4.

Darvino g. 11-23, Kybartai

Buto remonto darbai

Planuojama pradėti 2018-02-12 Planuojama baigti 2018-12-31

Bus naudojami įrankiai: grąžtas, kaltas, kūjis, plaktukas, fleksas

Darbų vykdymo laikas darbo dienomis nuo 9 val. iki 20 val. savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 10 val. iki 16 val.

Darbai vyks už uždarų durų, bus informuoti kaimynai.

Statybinės dulkės

 

5. Lauko  g. 26-22, Vilkaviškis Buto remonto darbai Planuojama pradėti 2018-04-16 Planuojama baigti 2018-12-31 Bus naudojami įrankiai: grąžtai, pjovimo įrankiai, perforatorius, kūjis Darbų vykdymo laikas darbo dienomis nuo 7 val. iki 21 val. savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 10 val. iki 20 val.

Darbai vyks už uždarų durų, bus informuoti kaimynai.

Statybinės dulkės  
6. S. Nėries g. 33B-16, Vilkaviškis Buto remonto darbai Planuojama pradėti 2018-05-14 Planuojama baigti 2018-10-01 Bus naudojami įrankiai: grąžtas, plaktukas, pjūklas Darbų vykdymo laikas darbo dienomis nuo 7 val. iki 21 val. savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 10 val. iki 20 val.

Darbai vyks už uždarų durų, bus informuoti kaimynai.

   
7. Nepriklausomybės g. 74-6, Vilkaviškis Buto remonto darbai Planuojama pradėti 2018-06-25 Planuojama baigti 2018-08-25 Bus naudojami įrankiai: grąžtas, šveitimo įrenginiai Darbų vykdymo laikas darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 10 val. iki 17 val.      
8. Nepriklausomybės g. 64-12, Vilkaviškis Buto remonto darbai Planuojama pradėti 2018-07-21 Planuojama baigti 2018-08-31 Bus naudojami įrankiai: perforatorius, kūjis, kaltas, šlifuoklis, fleksas Darbų vykdymo laikas darbo dienomis nuo 8 val. iki 20 val. savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 10 val. iki 20 val. Darbai vyks už uždarų durų ir langų, bus informuoti kaimynai.    
9. Liepų g. 12-3, Klausučių km. Buto remonto darbai Planuojama pradėti 2018-08-03 Planuojama baigti 2019-08-03 Bus naudojami įrankiai: grąžtai, plaktukas, pjūklas, šveitimo įrenginiai Darbų vykdymo laikas darbo dienomis nuo 8 val. iki 20 val. savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 10 val. iki 20 val. Darbai vyks už uždarų durų

Galimas išmetamų į aplinką teršalų neigiamas poveikis aplinkai: statybinės dulkės.

 
10. Nepriklausomybės g. 60-7, Vilkaviškis Buto remonto darbai Planuojama pradėti 2018-08-10 Planuojama baigti 2019-04-10 Bus naudojami įrankiai: grąžtas, plaktukas, pjūklas, pjovimo įrankiai Darbų vykdymo laikas savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 10 val. iki 20 val. Darbai vyks už uždarų durų ir langų    
11. Nepriklausomybės g. 66-14, Vilkaviškis Buto remonto darbai

Planuojama pradėti 2018-08-16 Planuojama baigti 2018-12-16

Bus naudojami įrankiai: grąžtas, plaktukas, pjūklas, perforatorius Darbų vykdymo laikas darbo dienomis nuo 7 val. iki 21 val.  Darbai vyks už uždarų durų ir langų Galimas išmetamų į aplinką teršalų neigiamas poveikis aplinkai: statybinės dulkės.  
12. Gedimino g. 15-35, Vilkaviškis Buto remonto, statybos darbai

Planuojama pradėti 2018-08-21 

Planuojama baigti 2018-12-31

Bus naudojami įrankiai: grąžtas, plaktukas, kūjis, kampinis šlifuoklis Darbų vykdymo laikas darbo dienomis nuo 7 val. iki 21 val., savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 10 val. iki 20 val. Darbai vyks už uždarų durų ir langų    

 

 

Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
 
Paskutinis atnaujinimas: 2018-08-14 15:38:58