VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

2017.12.17, sekmadienis

Savivaldybes administracija

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, tel. (8 342) 60 062, faks. (8 342) 60 066,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774441

  
 • Naujienos
 • Klausimai / atsakymai
 • Kontaktai
 •   
 • Rajonas
 • Herbas
  Istorija
  Garbės piliečiai
  Žemėlapis
 • Gyventojams
 • Priėmimas asmeniniais klausimais
  Konkursai į valstybės tarnybą
  Apie nemokamą teisinę pagalbą
  Savivaldybės būsto klausimai
  Socialinis draudimas
  Tvarkos, taisyklės
  Renginiai
  Asbesto šalinimo programa
  Informacija apie siūlymą pripažinti statinius, kurie neturi savininkų (ar kurie savininkai nežinomi), bešeimininkiais
  Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašai
  Nenaudojamo, apleisto bei neprižiūrimo nekilnojamojo turto, esančio Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, sąrašas
 • Verslininkams
 • Atmintinės licencijų įsigijimui
  Viešieji pirkimai
  Viešieji aukcionai
  Įvairi informacija verslo klausimais
  Verslo informacijos centras
  Socialinis draudimas
  Asbesto šalinimo programa
  Informacija apie siūlymą pripažinti statinius, kurie neturi savininkų (ar kurie savininkai nežinomi), bešeimininkiais
  Licencijų išdavimas
  Nenaudojamo, apleisto bei neprižiūrimo nekilnojamojo turto, esančio Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, sąrašas
 • Turistams
 • Turizmo informacijos centras
  Turistiniai maršrutai
  Jono Basanavičiaus gimtinė
    
 • Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
  Meras
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Sudėtis ir kontaktai
  Komitetai
  Komisijos
  Išmokos Tarybos nariams
  Tarybos veiklos reglamentas
  Informacijos, pareiškimai, paklausimai
  Administracija
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracijos struktūra
  Darbuotojų kontaktų paieškai
  Asmenų aptarnavimas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Darbuotojų kontaktai
  Veikla ir ataskaitos
  Savivaldybės įmonės ir įstaigos
  Savivaldybės kontroliuojamos įmonės
  Viešosios ir biudžetinės įstaigos
  Nevyriausybinės organizacijos ir bendruomenės
  Darbo grupės ir komisijos
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Mero potvarkiai
  Tarybos sprendimai
  Norminiai teises aktai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Publikuojami iš DVS teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tarybos sprendimų projektai
  Išvadų teikimas
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisės aktų paieška (Infolex)
  Tarybos posėdžių protokolai
 • Veikla
 • Nuostatai
  Administracijos nuostatai
  Struktūrinių padalinių nuostatai
  Tarybos veiklos reglamentas
  Administracijos veiklos reglamentas
  Planavimo dokumentai
  Strateginiai veiklos planai
  Veiklos ataskaitos
  Seniūnijų metiniai veiklos planai
  Veiklos sritys
  Aplinkos apsauga
  Civilinė metrikacija
  Civilinė sauga
  Investiciniai projektai
  Jaunimas
  Korupcijos prevencija
  Kultūra
  Kultūros paveldo objektų stebėsena
  Kūno kultūra ir sportas
  Socialinė apsauga
  Sveikatos priežiūra
  Švietimas
  Tarptautinis bendradarbiavimas
  Teisinė pagalba
  Teritorijų planavimas
  Vaiko teisių apsauga
  Valstybinė kalba
  Verslo klausimai
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Finansiniai įsipareigojimai
  Vadovų darbotvarkės
  Savivaldybės turto privatizavimas
  Tarnybinis transportas
  Karjera
  Skelbiami konkursai
  Laisvos darbo vietos
  Priėmimas į darbą
  Adresų suteikimas, keitimas ir panaikinimas
 • Paslaugos
 • Administracinės paslaugos
  Atmintinės
  Prašymai
  Elektroninės paslaugos
  Civilinė metrikacija
  E-demokratija
 • Nuorodos
 • Naujienų prenumerata
 • Klausimai ir atsakymai
 • Naujienos
 • Sporto renginiai
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Vilkaviškio rajono nevyriausybinių organizacijų taryba
 • Vilkaviškio rajono šeimų taryba
 • Vietos bendruomenių tarybos
 • Vilkaviškio rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisija
 • Nevyriausybinių organizacijų įgyvendinami projektai
 • Investicinė aplinka
 • Vilkaviškio miesto VVG
 • Vilkaviškio krašto VVG
 • 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų projektai
 • LR Seimo narys Kęstutis Smirnovas
 • Triukšmo valdymas
 • Eismo saugumo komisijos sprendimai
 • Lygių galimybių užtikrinimas
 • Triukšmo valdymas


  Gyvenantiems daugiabučiuose namuose ir planuojantiems buto remontą gyventojams yra parengtos naujovės.


  Nuo šių metų pradžios šalyje įsigaliojo naujas 2016 m. lapkričio 9 d. Vyriausybės nutarimu patvirtintas triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo aprašas. Pagal jį planuojantys buto remontą gyventojai apie tai ne vėliau kaip prieš 7 dienas privalo raštu pranešti savivaldybės administracijai. Pranešime reikia nurodyti, koks remontas bus atliekamas bute, kiek laiko jis truks, kokie įrankiai bus naudojami ir kokių triukšmo mažinimo priemonių bus imtasi. Nepateikus informacijos, darbai negali būti pradėti, o jau pradėti turi būti nedelsiant nutraukti.


  Naująja tvarka siekiama apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką nuo neigiamo triukšmo poveikio, užtikrinti žmonių gyvenimo kokybę, kai daromi remonto darbai vakaro ar nakties metu trukdo kaimynams ilsėtis (vakaro metu laikomas laiko tarpas nuo 19 iki 22 val., nakties metu – laiko tarpas nuo 22 iki 7 val.).


  Kaip laikomasi reikalavimų, prižiūrės savivaldybės triukšmo kontrolierius. Jis reaguos į kaimynų skundus, galės ir savo iniciatyva atvykti patikrinti. Jei kils įtarimų, kad remontas daromas uždraustomis valandomis ar viršijamas leistinas triukšmo lygis, o kaimynai dėl to negali ilsėtis, kontrolierius atliks tyrimą: kaimynų būstuose triukšmą išmatuos triukšmo matuokliu.


  Vilkaviškio rajono savivaldybės triukšmo kontroliere paskirta Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus vedėja Simona Bikaitė (el. p. simona.bikaite@vilkaviskis.lt, tel. (8 342)  60 094).


  Vilkaviškio rajono administracijos direktoriaus įsakymu taip pat nustatytas savivaldybės teritorijoje leidžiamas statybos ir remonto darbų pradžios ir pabaigos laikas:

  • darbo dienomis nuo 7 val. iki 21 val.;
  • poilsio ir švenčių dienomis nuo 10 val. iki 20 val.

   

  Administracijos direktoriaus įsakymus patvirtintos ir naujos Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimų taisyklės.


  Nesilaikantieji taisyklių ir neleidžiantieji kaimynams ilsėtis dėl triukšmo, bus baudžiami piniginėmis baudomis. Baudžiami bus ir tie, kurie nepranešė savivaldybės administracijai apie remontuojamą butą. Pirmą kartą galės būti skiriama nuo 50 iki 300 eurų bauda ir nurodyta stabdyti remonto darbus, kol nebus sutvarkyti visi dokumentai. Antrą kartą nustačius pažeidimų bauda gali siekti ir 600 eurų.


  Higienos normoje „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ numatyta, kad nuo 6 val. iki 18 val. leidžiamas ne didesnis nei 45 decibelų (ekvivalentinis) ir 55 decibelų (maksimalus) garso slėgio lygis, nuo 18 iki 22 val. - ne didesnis nei 40 decibelų (ekvivalentinis) ir 50 decibelų (maksimalus) garso slėgio lygis, nuo 22 iki 6 val. - ne didesnis kaip 35 decibelų (ekvivalentinis) ir 45 decibelų (maksimalus) garso slėgio lygis.


  Vyriausybės nutarimas dėl triukšmo atliekant remonto darbus nenustato naujų prievolių statybos ir remonto darbus atliekantiems asmenims – jame tik įrašyta prievolė laikytis reikalavimų, kuris įpareigoja ir skatina statybos darbus planuojančius ir atliekančius asmenis atkreipti dėmesį į darbų keliamą triukšmą ir aplinkinius, kuriems jis gali trukdyti. Savivaldybės administracija gali iš anksto gauti informaciją apie galinčius kilti konfliktus tarp statybos darbus atliekančių bei kaimynystėje gyvenančių asmenų ir imtis priemonių skirtingiems interesams iš anksto suderinti.  Susiję teisės aktai:

   


   

  TRIUKŠMO ŠALTINIŲ VALDYTOJŲ, KURIE NĖRA ŪKIO SUBJEKTAI SĄRAŠAS

   

  Eil. Nr.

  Adresas

  Statybų,  remonto darbų rūšis

  Numatomų statybos, remonto darbų terminai

  Numatomas triukšmo lygis

  Planuojama triukšmo trukmė per parą

  Triukšmo mažinimo priemonės

  Galimas naudojamų medžiagų ar išmetamų į aplinką teršalų neigiamas poveikis aplinkai

  Skundai ar pranešimai dėl triukšmo valdymo reikalavimų pažeidimų

   

  1.

  Vienybės 27-28, Vilkaviškis

  Buto remonto darbai

  Planuojama pradėti 2017-02-27;

  Planuojama baigti

  2017-03-27

  Bus naudojami įrankiai: plaktukas, pjūkliukas, elektriniai grąžtai.

  Darbo dienomis nuo 7 iki 21 val.,

  švenčių dienomis bei savaitgaliais – nuo 10 iki 20 val.

  Apie vykdomus remonto  darbus bus informuoti kaimynai

   

   

   

  Negauta

   

  2.

  Statybininkų g. 4-13, Vilkaviškis

  Buto remonto darbai

  Planuojama pradėti 2017-03-07;

  Planuojama baigti

  2017-03-31

  Bus naudojami įrankiai: plaktukas, grąžtas, šlifuoklis.

  Darbo dienomis nuo 7 iki 21 val.

   

  Apie vykdomus remonto  darbus bus informuoti kaimynai

   

   

  Negauta

   

   

  3.

  Statybininkų g. 4-48, Vilkaviškis

  Buto remonto darbai

  Planuojama pradėti 2017-03-13;

  Planuojama baigti

  2017-06-01

  Bus naudojami įrankiai: grąžtai, kūjai.

  Darbo dienomis nuo 8 iki 18 val.,

  švenčių dienomis bei savaitgaliais – nuo 10 iki 17 val.

  Apie vykdomus remonto  darbus bus informuoti kaimynai

   

  Negauta

   

   

  4.

  Lauko g. 42-32, Vilkaviškis

  Buto remonto darbai

  Planuojama pradėti 2017-03-20;

  Planuojama baigti

  2017-05-30

  Bus naudojami įrankiai: plaktukas, grąžtas.

  Darbo dienomis nuo 17 iki 20 val.,

  švenčių dienomis bei savaitgaliais – nuo 10 iki 18 val.

  Apie vykdomus remonto  darbus bus informuoti kaimynai

   

  Negauta

   

   

  5.

  Šešupės g., 71-1, Slabadų k., Vilkaviškio r. sav.

  Buto remonto darbai

  Planuojama pradėti 2017-06-01;

  Planuojama baigti

  2017-08-01

  Bus naudojami įrankiai: plaktukas, pjūklas, elektriniai grąžtai.

  Darbo dienomis nuo 17 iki 21 val.,

  švenčių dienomis bei savaitgaliais – nuo 10 iki 20 val.

  Apie vykdomus remonto  darbus bus informuoti kaimynai

   

   

   

  6.

  S. Nėries g. 33B-43, Vilkaviškis

  Buto remonto darbai

  Planuojama pradėti 2017-04-05;

  Planuojama baigti

  2017-09-09

  Bus naudojami įrankiai:  elektriniai grąžtai, plaktukai.

  Darbo dienomis nuo 7 iki 21 val.,

  švenčių dienomis bei savaitgaliais – nuo 10 iki 20 val.

  Apie vykdomus remonto  darbus bus informuoti kaimynai

   

   

   

  7.

  Vienybės g. 70-35, . Vilkaviškis,

  Buto remonto darbai

  Planuojama pradėti 2017-04-18;

  Planuojama baigti

  2017-05-30

  Bus naudojami įrankiai: elektrinis grąžtas, kūjis.

  Darbo dienomis nuo 7 iki 21 val.

  švenčių dienomis bei savaitgaliais – nuo 10 iki 20 val.

  Apie vykdomus remonto  darbus bus informuoti kaimynai

   

  Negauta

   

   

  8.

  Statybininkų g. 2-10, Vilkaviškis

  Buto remonto darbai

  Planuojama pradėti 2017-05-10;

  Planuojama baigti

  2017-08-10

  Bus naudojami įrankiai: elektrinis grąžtas, šlifuoklis.

  Darbo dienomis nuo 8 iki 18 val.

   

  Apie vykdomus remonto  darbus bus informuoti kaimynai

   

   

   

  9.

  Vilniaus g. 6-69, Vilkaviškis,

  Buto remonto darbai

  Planuojama pradėti 2017-05-08;

  Planuojama baigti

  2017-06-08

  Bus naudojami įrankiai: kūjis, plaktukas.

  Darbo dienomis nuo 7 iki 20 val.,

  švenčių dienomis bei savaitgaliais – nuo 10 iki 20 val.

  Apie vykdomus remonto  darbus bus informuoti kaimynai

   

  Negauta

   

   

  10.

  Lauko g. 30-16, Vilkaviškis

  Buto remonto darbai

  Planuojama pradėti 2017-05-22;

  Planuojama baigti

  2017-06-09

  Bus naudojami įrankiai: elektrinis siaurapjūklis, rankinis pjūklas, dulkių siurblys, plaktukas.

  Darbo dienomis nuo 8 iki 20 val.,

  švenčių dienomis bei savaitgaliais – nuo 10 iki 19 val.

   

   

  Negauta

   

   

  11.

  Nepriklausomybės g. 84-26,

  Vilkaviškis

  Buto remonto darbai

  Planuojama pradėti 2017-05-30;

  Planuojama baigti

  2017-09-01

  Bus naudojami įrankiai: grąžtas, plaktukas.

  Darbo dienomis nuo 8 iki 20 val.

   

   

   

   

   

  12.

  Gedimino g. 15-49, Vilkaviškis

  Buto remonto darbai

  Planuojama pradėti 2017-05-31;

  Planuojama baigti

  2017-09-01

  Bus naudojami įrankiai: elektrinis grąžtas.

  Darbo dienomis nuo 8 iki 18 val.

   

   

   

   

   

  13.

  Nepriklausomybės g. 72-27,

  Vilkaviškis

  Buto remonto darbai

  Planuojama pradėti 2017-06-06;

  Planuojama baigti

  2017-12-31

  Bus naudojami įrankiai: elektrinis grąžtas, kūjis.

  Darbo dienomis nuo 8 iki 19 val.

  Apie vykdomus remonto  darbus bus informuoti kaimynai

   

   

   

  14.

  Statybininkų g. 2-42, Vilkaviškis

  Buto remonto darbai

  Planuojama pradėti 2017-06-07;

  Planuojama baigti

  2017-07-01

  Bus naudojami įrankiai: elektrinis grąžtas, kūjis.

  Darbo dienomis nuo 8 iki 19 val.

  Apie vykdomus remonto  darbus bus informuoti kaimynai

   

  Negauta

   

   

  15.

  Lauko g. 42-34, Vilkaviškis

  Buto remonto darbai

  Planuojama pradėti 2017-07-03;

  Planuojama baigti

  2017-08-01

  Bus naudojami įrankiai: grąžtas, plaktukas.

  Darbo dienomis nuo 8.30 iki 19 val.

  Apie vykdomus remonto  darbus bus informuoti kaimynai

   

   

   

  16.

  Mechanizatorių g. 4-5, Alvitas, Vilkaviškio r.

  Buto remonto darbai

  Planuojama pradėti 2017-07-10;

  Planuojama baigti

  2017-09-01

  Bus naudojami įrankiai: smūginis gręžtuvas, plaktukas, el. pjūklas. Darbo dienomis nuo 8 iki 18 val. Apie vykdomus remonto  darbus bus informuoti kaimynai      

  17.

  S. Nėries g. 33B-44, Vilkaviškis

  Statybos, remonto, montavimo darbai

  Planuojama pradėti 2017-07-11;

   

  Planuojama baigti

   

  2017-09-30

   

  Bus naudojami įrankiai: smūginis gręžtuvas, šlifuoklis Darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. Apie vykdomus remonto  darbus bus informuoti kaimynai      

  18.

  Nepriklausomybės g. 60-40, Vilkaviškis

  Buto remonto darbai

  Planuojama pradėti 2017-08-07;

  Planuojama baigti

  2017-08-29

   Bus atliekamas kosmetinis remontas.   Apie vykdomus remonto  darbus bus informuoti kaimynai      

  19.

  Vienybės g. 27-19, Vilkaviškis

  Buto remonto, montavimo darbai

  Planuojama pradėti 2017-08-08;

  Planuojama baigti

  2018-02-08

   Bus naudojami įrankiai: elektriniai pjūklai, grąžtai, plaktukai, kaltai. Darbo dienomis nuo 8 iki 18 val. Dirbama uždarytomis durimis į laiptinę, uždarytais langais      

  20.

  Lauko g. 42-21, Vilkaviškis

   

  Buto remonto darbai

  Planuojama pradėti 2017-08-21

  Planuojama baigti 2017-10-30

  Bus naudojami įrankiai: grąžtas, plaktukas, durų įstatymas, vonios ir tualeto keitimas

  Darbų vykdymo laikas: nuo 8 val. ryto iki 18 val. vakaro

  Apie vykdomus remonto  darbus bus informuoti kaimynai

  Poveikis aplinkai: galimos statybinės dulkės.

     

  21.

  Nepriklausomybės g. 78-18, Vilkaviškis

  Buto remonto darbai

  Planuojama pradėti 2017-08-22

   

  Planuojama baigti 2017-11-01

   

  Bus naudojami įrankiai: elektriniai pjūklai, grąžtai, plaktukas.

  Darbo dienomis nuo 8 iki 21 val.,

  švenčių dienomis bei savaitgaliais – nuo 10 iki 20 val.

  Apie vykdomus remonto  darbus bus informuoti kaimynai, darbai vyks už uždarytų durų      

  22.

  Dariaus ir Girėno g. 4-1, Kybartai

  Buto remonto darbai

  Planuojama pradėti 2017-08-23

   

   

  Planuojama baigti 2017-12-30

   

  Bus naudojami įrankiai: pniaunamatinis smūginis plaktukas, elektrinis grąžtas, elektrinis pjūklas. Darbo dienomis nuo 8 iki 21 val. Apie vykdomus remonto  darbus bus informuoti kaimynai, darbai vyks už uždarytų durų      

  23.

  Mechanizatorių g. 4-6, Alvito km., Vilkaviškio r. sav.

  Buto remonto darbai

  Planuojama pradėti 2017-08-27


  Planuojama baigti 2017-10-30

  Bus naudojami įrankiai: forforatorius, elektrinis grąžtas. Darbų vykdymo laikas: nuo 8 val. iki 17 val. Apie vykdomus remonto  darbus bus informuoti kaimynai, darbai vyks už uždarytų durų      

  24.

  Maironio g. 32-16 Vilkaviškis

  Buto remonto darbai

  Planuojama pradėti 2017-09-08

  Planuojama baigti 2017-11-01

  Bus naudojami įrankiai: elektrinis grąžtas, plaktukas ir kiti buto remontui reikalingi įrankiai Darbų vykdymo laikas: nuo 8 val. iki 17 val. Apie vykdomus remonto  darbus bus informuoti kaimynai, darbai vyks už uždarytų durų      

  25.

  S. Nėries g. 31b-39 Vilkaviškis

  Buto remonto darbai

  Planuojama pradėti 2017-09-25

  Planuojama baigti 2018-10-01

  Bus naudojami įrankiai: elektrinis grąžtas, plaktukas ir kiti buto remontui reikalingi įrankiai  Darbų vykdymo laikas: darbo dienomis nuo 7 iki 21 val. švenčių dienomis bei savaitgaliais – nuo 10 iki 20 val  Apie vykdomus remonto  darbus bus informuoti kaimynai, darbai vyks už uždarytų durų      

  26.

  S. Nėries g. 31b-46 Vilkaviškis

  Buto remonto darbai

  Planuojama pradėti 2017-09-27

  Planuojama baigti 2017-10-15

  Bus naudojami įrankiai: elektrinis grąžtas, plaktukas ir kiti buto remontui reikalingi įrankiai Darbų vykdymo laikas: nuo 8 val. iki 17 val. Apie vykdomus remonto  darbus bus informuoti kaimynai, darbai vyks už uždarytų durų      

  27.

  Lauko g. 26-5 Vilkaviškis

  Buto remonto darbai

  Planuojama pradėti 2017-10-06

  Planuojama baigti 2017-11-06

  Bus naudojami įrankiai: elektrinis grąžtas, plaktukas ir kiti buto remontui reikalingi įrankiai Darbų vykdymo laikas: nuo 8 val. iki 17 val. Apie vykdomus remonto  darbus bus informuoti kaimynai, darbai vyks už uždarytų durų      
  28. 

  Birutės g. 4-32 Vilkaviškis

  Buto remonto darbai

  Planuojama pradėti 2017-11-03

  Planuojama baigti 2018-04-01

  Bus naudojami įrankiai: elektrinis grąžtas, plaktukas ir kiti buto remontui reikalingi įrankiai Darbų vykdymo laikas: nuo 8 val. iki 17 val. Apie vykdomus remonto  darbus bus informuoti kaimynai, darbai vyks už uždarytų durų      
  29.

  Nepriklausomybės g. 78-18, Vilkaviškis

  Buto remonto darbai

  Planuojama pradėti 2017-11-17

  Planuojama baigti 2018-03-30

  Bus naudojami įrankiai: elektriniai pjūklai, grąžtai, plaktukas Darbo dienomis nuo 8 iki 21 val., švenčių dienomis bei savaitgaliais – nuo 10 iki 20 val. Apie vykdomus remonto darbus bus informuoti kaimynai, darbai vyks už uždarų durų      
  30.

  S.Nėries g. 33b-49, Vilkaviškis

  Buto remonto darbai

  Planuojama pradėti 2017-11-29

  Planuojama baigti 2017-12-29

  Bus naudojami įrankiai: elektriniai pjūklai, grąžtai, plaktukas
  Švenčių dienomis bei savaitgaliais – nuo 10 iki 20 val. Darbai vyks už uždarų durų      
  31.

  J.Basanavičiaus a. 2-3, Vilkaviškis

  Buto remonto darbai

  Planuojama pradėti 2017-12-01

  Planuojama baigti 2018-05-01

  Bus naudojami įrankiai: laužtuvai, grąžtai, plaktukas, kūjis Darbo dienomis nuo 10 iki 18 val. Švenčių dienomis bei savaitgaliais – nuo 10 iki 18 val.

  Darbai vyks už uždarų durų, bus informuoti kaimynai.

       
  32.

  J.Basanavičiaus a. 2-4, Vilkaviškis

  Buto remonto darbai

  Planuojama pradėti 2017-10-24 Planuojama baigti 2017-12-08

  Bus naudojami įrankiai: kaltai, gręžimo įrankiai, plaktukas, kūjis, pjovimo įrankiai Darbo dienomis nuo 8 iki 20.30 val. Švenčių dienomis bei savaitgaliais – nuo 10 iki 18 val.

  Darbai vyks už uždarų durų ir langų, bus informuoti kaimynai.

       
  33. J.Basanavičiaus a. 2-4, Vilkaviškis Buto remonto darbai Planuojama pradėti 2017-12-09 Planuojama baigti 2018-03-01 Bus naudojami įrankiai: kaltai, gręžimo įrankiai, plaktukas, kūjis, pjovimo įrankiai Darbo dienomis nuo 8 iki 20.30 val. Švenčių dienomis bei savaitgaliais – nuo 10 iki 18 val. Darbai vyks už uždarų durų ir langų, bus informuoti kaimynai.      
  34. Lauko g. 26-46, Vilkaviškis Buto remonto darbai Planuojama pradėti 2017-12-14 Planuojama baigti 2018-07-01 Bus naudojami įrankiai: perforatorius, plaktukas, grąžtas ir kiti remontui reikalingi įrankiai Darbų vykdymo laikas nuo 8 val. iki 20 val.

  Darbai vyks už uždarų durų ir langų, bus informuoti kaimynai.

       

   

   
  Paskutinis atnaujinimas: 2017-12-08 15:17:46

  © Vilkaviškio rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas. Naudojama SmartWeb