Meniu
Susitikime diskutuota, kaip efektyvinti institucijų, dirbančių su šeimomis, bendradarbiavimą

Šiandien, spalio 30 dieną, Vilkaviškio rajono savivaldybėje buvo sušauktas institucijų, dirbančių su šeimomis, posėdis, kuriame buvo siekiama pasikalbėti ir pasidalyti įžvalgomis, kaip Vilkaviškio rajonui sekasi dirbti pagal nuo 2018 metų liepos 1 d. įsigaliojusią naują, mažųjų mūsų šalies gyventojų interesus labiau apsaugojančią, vaiko teisių apsaugos sistemą.

Priminsime, kad nuo minėtos datos Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai tapo pavaldūs visų Lietuvos savivaldybių Vaiko teisių apsaugos skyriai, kurie nuo šiol dirba pagal vienodus standartus – vienijančias vertybes ir tikslus, formuojama tokia pati teisės taikymo praktika, vykdomi vieningi, aiškūs ir konkretūs veiksmai atstovaujant ir ginant vaikų interesus visoje šalyje.

Taip pat siekiant geriau pasirūpinti vaikus auginančiomis šeimomis, įdarbinti atvejo vadybininkai. Mūsų rajono Vilkaviškio socialinės pagalbos centre šiuo metu dirba 3 tokie specialistai. Šių specialistų darbas – užbėgti už akių šeimas kamuojančioms problemoms, o joms iškilus, organizuoti visokeriopą pagalbą šeimai. Be to, koordinuotą kompleksinę pagalbą šeimoms teikia ir mobilios komandos specialistai, kurie rūpinasi viso regiono šeimomis.

Susitikime, kuriame dalyvavo Vilkaviškio rajono savivaldybės vadovai: meras Algirdas Neiberka, Administracijos direktorius Vitas Gavėnas, jo pavaduotoja Daiva Riklienė, laikinai einanti Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjo pareigas Dovilė Burbaitė, Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Vilkaviškio rajone patarėja Rasa Blažaitienė, Vilkaviškio policijos komisariato viršininkas Edvardas Gruzdys ir atstovė, Savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja Simona Bikaitė ir specialistė Janina Sabaliauskienė, Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Šarūnė Kamaitytė, Vilkaviškio socialinės pagalbos centro vadovė Rita Mickuvienė ir atvejo vadybininkės, Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnybos globos centro mokymo specialistė Sandra Pautienytė, mobilios komandos specialistai, pasidalyta gerosiomis patirtimis ir iškylančiais sunkumais darbo procese, diskutuota, kaip greičiau ir geriau išspręsti iškylančias problemas, kad teikiamos paslaugos būtų kuo efektyvesnės ir naudingesnės vaikus auginančioms šeimoms, susiduriančioms su problemomis.

Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjo pareigas D. Burbaitė, lygindama Vilkaviškio rajono savivaldybę su kitomis regiono savivaldybėmis, didelių skirtumų nemato, tačiau pabrėžė, kad Vilkaviškio rajono ir Marijampolės savivaldybėse fiksuojami didžiausi pranešimų ir paimamų iš šeimų vaikų skaičiai. D. Burbaitė trumpai pristatė statistinius duomenis, užfiksuotus nuo š. m. liepos 1 d., t. y. nuo įgyvendintos reformos pradžios.

„Praėjusiame laikotarpyje buvo gauti 98 pranešimai apie galimus vaiko teisių pažeidimus mūsų rajone. 22 vaikams nustatytas antrasis grėsmės lygis, tai reiškia, kad su teismo leidimu šie vaikučiai paimti iš šeimos. Pirmasis grėsmės lygis nustatytas 66 rajono vaikams, o jų šeimoms inicijuota atvejo vadyba. 67 vaikams grėsmės lygis nustatytas nebuvo, tačiau buvo atvejų, kai ir tokiais momentais buvo inicijuojama atvejo vadyba ir nustatytas paslaugų šeimai poreikis. Bendra statistika rodo, kad per minėtą laikotarpį iš šeimų buvo paimti 62 vaikai. Šį skaičių sudaro ir su teismo leidimu, ir laikinai iš šeimos paimti vaikai“, – su pagrindiniais duomenimis supažindino D. Burbaitė.

Pasak Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjos, pagrindinėmis priežastimis, dėl kurių buvo iš šeimų paimami vaikai, išlieka tėvų alkoholio vartojimas, smurtas artimoje aplinkoje ir vaikų nepriežūra.

Pokalbio metu paaiškėjo, kad skirtingoms institucijoms, siekiančioms bendro tikslo – vaiko ir šeimos gerovės, svarbiausia yra nuolatinė komunikacija ir bendradarbiavimas. Susirinkusieji kvietė vieni kitus dalytis gerąja patirtimi, užmegzti glaudžius ryšius, laiku spręsti iškylančias problemas, kad darbas vyktų kuo sklandžiau ir, kad kritiniais atvejais netektų kaltinti vieni kitų kažko neatlikus. Nuspręsta tokius susitikimus daryti nuolatos.