Meniu
Socialinės paslaugos

 

 

DĖL BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO  VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO


KUR REIKIA KREIPTIS, NORINT GAUTI SOCIALINES PASLAUGAS


NEĮGALIOJO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMAS PENSINIO AMŽIAUS SULAUKUSIEMS ASMENIMS


DĖL ASMENŲ, TURINČIŲ TEISĘ NAUDOTI SKIRIAMĄJĮ ŽENKLĄ „NEĮGALUSIS“ IR NEĮGALIŲJŲ ASMENŲ AUTOMOBILIŲ STATYMO KORTELĖS IŠDAVIMO


INFORMACIJA ASMENIMS, KURIEMS IKI SENATVĖS PENSIJOS AMŽIAUS BUVO NUSTATYTAS DARBINGUMO LYGIS


 

  

SAVIVALDYBĖS TEISĖS AKTAI SOCIALINĖS PARAMOS KLAUSIMAIS

 

 

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo (2017-04-28 Nr. B-TS-737)

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės 2017 metų socialinių paslaugų planas (Patvirtinta 2017-03-31 sprendimu Nr. B-TS-698)

 

Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas teikiančių socialinės globos įstaigų pasirinkimo ir finansavimo tvarkos aprašas (Patvirtinta 2014-11-28 sprendimu Nr. B-TS-1173)

 

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. B-TS-44 „Dėl socialinės globos kainų Vilkaviškio rajono savivaldybės socialinės globos įstaigose patvirtinimo“ pakeitimo (Patvirtinta 2014-11-28 sprendimu Nr. B-TS-1174)


Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 29 d. sprendimo nr. B-TS-823 „Dėl maksimalių trumpalaikės ir  ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo rajono savivaldybės gyventojams dydžių nustatymo“ 1 punkto pakeitimo (patvirtinta 2017-03-31 Nr. B-TS-697)


Dėl dienos socialinės globos asmens namuose kainos nustatymo (2017-01-27 Nr. B-TS-618)


Vilkaviškio rajono savivaldybės socialinio darbo organizavimo socialinės rizikos šeimoms tvarkos aprašas (Patvirtinta 2015-04-30 sprendimu Nr. B-TS-27)

 
 


 
 
 
 

 

 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2018-01-10 15:55:52