Meniu
Socialinės išmokos

 

 

 

 

SAVIVALDYBĖS TEISĖS AKTAI SOCIALINIŲ IŠMOKŲ KLAUSIMAIS

 

 

 

 

Dėl išmokų vaikams teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo (Patvirtinta 2018-05-25 sprendimu B-TS-1105)


Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo (Patvirtinta 2018-09-28 sprendimu B-TS-1216)

 

Dėl vienkartinės, tikslinės ir sąlyginės finansinės paramos skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo (Patvirtinta 2018-06-29 sprendimu B-TS-1154)


Kompensacijų Nepriklausomybės gynėjams, nuketėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms teikimo tvarka (Patvirtinta Administracijos direktoriaus 2012-01-09 įsakymu Nr. B-ĮV-71)Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo tvirtinimo (Patvirtinta 2017-12-19 sprendimu B-TS-912)

 

Dėl nepanaudotų Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti panaudojimo kitoms socialinės apsaugos sritims finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo (Patvirtinta 2018-03-30 sprendimu B-TS-1016)

 

Dėl nepanaudotų Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti panaudojimo kitoms socialinės apsaugos sritims finansuoti tvarkos aprašo pakeitimo (2019 m. sausio 25 d. sprendimu B-TS-1308)

 

 

ATMINTINĖS


Svarbu! Informuojame, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. šalpos išmokas (šalpos pensijas, našlaičių šalpos pensijas ir kt.) ir transporto išlaidų kompensacijas skiria ir moka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniai skyriai (toliau – Sodros teritoriniai skyriai).


Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai


Vienkartinė išmoka vaikui


Išmoka vaikui


Išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui


Vaiko globos (rūpybos) išmoka


Vienkartinė išmoka įsikurti


Slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos


Vienkartinė laidojimo pašalpa 
Paskutinis atnaujinimas: 2019-05-29 15:59:48