Meniu
Socialinės išmokos

 

 

 IŠMOKŲ MOKĖJIMO TVARKA ŠEIMOMS, AUGINANČIOMS IR (AR) GLOBOJANČIOMS VAIKUS

 

 

SAVIVALDYBĖS TEISĖS AKTAI SOCIALINIŲ IŠMOKŲ KLAUSIMAIS

 

 

 

Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyvenantojams teikimo tvarkos aprašas (Patvirtinta 2014-02-21 sprendimu Nr. B-TS-887)

 

Vienkartinės finansinės paramos skyrimo ir mokėjimo tvarka (Patvirtinta 2014-02-21 sprendimu Nr. B-TS-845)


Kompensacijų Nepriklausomybės gynėjams, nuketėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms teikimo tvarka (Patvirtinta Administracijos direktoriaus 2012-01-09 įsakymu Nr. B-ĮV-71)

 

 Priedas. Prašymo forma kompensacijai gauti


Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingiems darbams tvarkos aprašas (Patvirtinta 2016-02-26 sprendimo Nr. B-TS-281)

 

  

ATMINTINĖS


Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai


Vienkartinė išmoka vaikui


Išmoka vaikui


Išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui


Vaiko globos (rūpybos) išmoka


Vienkartinė išmoka įsikurti


Šalpos kompensacijos


Slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos


Vienkartinė laidojimo pašalpa


Šalpos pensija


Šalpos našlaičių pensija


Transporto išlaidų kompensacija


 
Paskutinis atnaujinimas: 2018-01-08 09:45:12