Meniu
Skirtas papildomas finansavimas 2018 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti iš valstybės biudžeto lėšų

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija skyrė papildomų lėšų 2018 Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams (toliau – Projektai) finansuoti. Vilkaviškio rajono savivaldybėje 2018 m. įgyvendinamiems Projektams finansuoti iš valstybės biudžeto papildomai skirta 5 890 Eur suma.

Vadovaujantis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. A1-120 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. A1-345 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui vykdyti skirtų lėšų pervedimo ir naudojimo sutarties formos patvirtinimo“ pakeitimo“, gautos lėšos finansuojamiems Projektams paskirstytos Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. B-ĮV-441 „Dėl papildomai skirtų valstybės biudžeto lėšų 2018 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti paskirstymo“.

 

Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyrius