Meniu
SKELBIAMAS SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE 2019 METŲ PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSAS

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą 2019 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti iš valstybės ir Savivaldybės biudžetų lėšų.

Konkurso tikslas – gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją į visuomenę, įtraukiant į organizacinius projektų atrankos, finansavimo ir administravimo procesus savivaldybių administracijas bei skatinant neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios padėtų atkurti ar palaikyti neįgaliųjų socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, didinti jų užimtumą bei galimybes gyventi bendruomenėje savarankiškai.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. A1-545 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais.

Konkursui planuojama skirti 64 171 Eur iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir 12 835 Eur iš Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto.

Projektų paraiškas galima pateikti paštu, registruotu laišku, įteikti per pašto kurjerį arba patiems pareiškėjams ar jų įgaliotiems asmenims tiesiogiai pristatyti į Savivaldybės administraciją. Paraiškos kartu su pridedamais dokumentais turi būti pateikiamos užantspauduotame voke, ant kurio užrašytas konkurso pavadinimas „Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų atrankos konkursui“.

Projektų paraiškos teikiamos nuo 2018 m. spalio 8 d. iki 2018 m. lapkričio 5 d. (imtinai) Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui (120 kab.) adresu S. Nėries g. 1, Vilkaviškis, LT-70147, darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min.), pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.  Jei paraiška pateikiama paštu, registruotu laišku, ar per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta data turi būti ne vėlesnė kaip lapkričio 5 d.

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Raimonda Skripkiūnienė, tel. 8 342 60097,el. p. raimonda.skripkiuniene@vilkaviskis.lt, jos laikinai nesant – Socialinės paramos skyriaus vedėja Simona Bikaitė,            tel. 8 342 60094, el. p. simona.bikaite@vilkaviskis.lt.

Konsultacijos teikiamos darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val. iki paskutinės paraiškų pateikimo darbo dienos pabaigos.

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatai

Paraiškos forma

Detali projekto įgyvendinimo sąmata 

Deklaracija 

 

Socialinės paramos skyrius