Meniu
SKELBIAMAS PILVIŠKIŲ SENIŪNIJOS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ GRAFIKAS

PILVIŠKIŲ SENIŪNIJOS SENIŪNAIČIŲ RINKIMO GRAFIKAS

Eil.

Nr.

Seniūnaitijos pavadinimas

Gyv. sk.

         Seniūnaitijai priklausančios teritorijos

 

Rinkimų data ir laikas, rinkimų

būdas

Kandidatų iškėlimo

laikotarpis

Rinkimų vieta

    1

           2

    3    

                  4

       5

         6

           7

1.

Alksnėnų

425

Alksnėnų k., Čižiškių k., Galiakaušių k.,Garšvinių k., Labušiškių k., Mažučių k., Maišelių k., Našiškių k., Pakalviškių k., Starkų k., Smilgių k., Stirnėnų k., Kaušių k.

2019-09-04

14–16 val.

susirinkimas

Iki 2019-08-28

įskaitytinai

Alksnėnų bendruome-nės namai

2.

Bebrininkų

180

Bebrininkų k., Piliūnų k., Parausių k., Talkiškių k., Žiūrių k.

2019-09-05

10–12 val.

susirinkimas

Iki 2019-08-28

įskaitytinai

Bebrininkų bendruome-nės namai

3.

Jurkšai

165

 Beržnavienės k., Gabriškės k., Jurkšų I k.,Juozūniškės k., Meistiškės k., Paprūdžių k., Pasodos k., Pinciškės k., Stainiškės k., Užprūdžių k.,  Varakiškės k., Vaitų k.,

2019-09-05

16–18 val.

susirinkimas

Iki 2019-08-28

įskaitytinai

Prie G.Grikienės sodybos, Jūrės g. 15, Jurkšų I k.

4.

Opšrūtai

315

Balčiūnų k., Balčiūniškių k., Leitmargių k., Opšrūtų k., Omentiškių k., Sarmačinų k.,  Švarpliškių k.,

2019-09-04

12–14 val.

susirinkimas

Iki 2019-08-28

įskaitytinai

Opšrūtų bibliotekos salė

5.

Ramoniškių

298

Ramoniškių k., Dabravolės k., Juodupių k., Kupreliškių k., Kupčiškių k., Strielčiškių k., Nadrausvės k., Vladiškių k., Oželių k., Pančekių k.

2019-09-05

12–14 val.

susirinkimas

Iki 2019-08-28

įskaitytinai

Ramobiškių bendruome-nės namai

6.

Paežerių

420

Būdos k., Dumčių k., Gurbšilio k., Naudžių k.,  Paežerių k., Šačkų k., Visgirdų k., Smalinyčios k.

2019-09-05

14–16 val.

susirinkimas

Iki 2019-08-28

įskaitytinai

Paežerių pagr.mokyk-loje

7.

Sausbaliai

266

Būdviečių k., Gulbiniškių k., Dugnų k., Jurkšų II k., Jurgelių k., Kalvų k., Penkvalakių k., Sausbalių k., Šergalių k.,

2019-09-04

10–12 val.

susirinkimas

Iki 2019-08-28

įskaitytinai

Prie sodybos Jurgelių g. 5, Jurgelių k.

8.

Pilviškių

1232

Pilviškių mstl. gatvės : Alytaus, Ateities, Aukštupio  Dariaus ir Girėno ,Gėlių,  Jovarų, Mechanizatorių, Melioratorių, Mokyklos, P.Cvirkos, Pašešupio  Rožių, S.Nėries, Saulės, Sodų, Statybininkų ,,Šešupės,  Vaitų, Vasario 16-osios, Vilkaviškio, Vilniaus, Žemdirbių, Žvejų.

2019-09-06

12–16 val.

apklausiant

gyventojus

Iki 2019-08-28

įskaitytinai

Pilviškių seniūnijoje

9.

Stoties

940

Pilviškių mstl., gatvės : Alksnių, Birutės, Beržų. ,Gandrų.,, Geležinkelio, Gulbinų, Gedimino,, Klevų, Kęstučio,

Kosmonautų,

Lakštingalų, Lauko, Liepų, Mindaugo  Pempynės, Pievų,  Slankų, Stoties. Tigrų, Vilties, Višakio, Vytauto, Žemaitės g.

2019-09-06

12–16 val.

apklausiant  gyventojus

Iki 2019-08-28

įskaitytinai

Pilviškių seniūnijoje

 

 

 

Pilviškių seniūnijos informacija