Meniu
Skelbiamas Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkursas

Vilkaviškio rajono savivaldybė skelbia Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais atrankos konkursą ir priima projektų paraiškas.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. A1-533 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais nuostatais (toliau – Nuostatai).

 

Paraiškos teikiamos nuo 2019 m. spalio 4 d. iki 2019 m. lapkričio 4 d.  

 

Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, atspausdinta ir pateikta Vilkaviškio rajono savivaldybės  administracijoje  S. Nėries g. 1, 217 arba 214 kabinetus.

 

Pareiškėjas kartu su paraiška, kurią sudaro užpildyta paraiškos forma (Nuostatų 1 priedas) ir projekto sąmata (Nuostatų 2 priedas), privalo pateikti Nuostatų 17 punkte nurodytus lietuvių kalba surašytus dokumentus (arba jų vertimų, patvirtintų vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, kaip numatyta Nuostatų 15 punkte) arba jų kopijas.

 

Projektams įgyvendinti planuojama skirti lėšų suma – 5270 Eurų (penki tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt) eurų.

 

Projekto paraiškos forma (Nuostatų 1 priedas)

Projekto išlaidų sąmatos forma (Nuostatų 2 priedas)

Deklaracijos forma (Nuostatų 5 priedas)

 

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Vilkaviškio rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Artūras Žemaitaitis Tel. Nr. 8 342 60089, el.p. arturas.zemaitaitis@vilkaviskis.lt

Jam nesant konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Vilkaviškio rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Elena Šventoraitienė Tel. Nr. 8 342 60088, el.p. elena.sventoraitiene@vilkaviskis.lt

 

Konsultacijos teikiamos darbo dienomis nuo 9 val. iki 17 val. penktadieniais nuo 9 val.) iki 15 val..