Meniu
Skelbiama darbdavių atranka

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija skelbia Vilkaviškio rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos darbdavių atrankos konkursą laikino pobūdžio darbams atlikti 2018 metais Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje.

Laikino pobūdžio darbai organizuojami vadovaujantis Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018-02-23 sprendimu Nr. B-TS-993 patvirtinta Užimtumo didinimo programa ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-03-09 įsakymu B-ĮV-254 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos nuostatų patvirtinimo“.

Į šiuos darbus bus nukreipti Marijampolės teritorinės darbo biržos Vilkaviškio skyriuje įsiregistravę asmenys.

Planuojama įdarbinti apie 128 darbo ieškančius Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojus. Numatoma vidutinė darbų trukmė vienam asmeniui – 2 mėnesiai.

Numatomi šie laikino pobūdžio darbai:

  1.  valstybinėje žemėje esančių žaliųjų plotų, gėlynų, želdinių ir kitų viešųjų erdvių valymo ir priežiūros laikino pobūdžio darbai (pakelėse esančių krūmų šalinimas, žolės šienavimas, šiukšlių rinkimas, gėlių sodinimas ir priežiūra, ir kt.);
  2. gatvių, kelių, pakelių, pėsčiųjų ir dviračių takų bei kitų visuomenės paskirties rajono teritorijų tvarkymo, apželdinimo ir želdinių priežiūros darbai;
  3. valstybinėje žemėje esančių vandens telkinių pakrančių, poilsio zonų, maudyklų valymo ir priežiūros laikino pobūdžio darbai;
  4. istorijos ir kultūros paveldo objektų, valstybinėje žemėje esančių neveikiančių kapinių priežiūros laikino pobūdžio darbai;
  5. sporto ir turizmo objektų tvarkymo pagalbiniai darbai;
  6. smulkūs remonto pagalbiniai darbai;
  7. pagalbiniai darbai teikiant socialines laikino pobūdžio paslaugas asmenims su sunkia negalia ir vienišiems pagyvenusiems asmenims namuose bei socialinės globos įstaigose.

Darbdaviai, pageidaujantys dalyvauti užimtumo didinimo programoje, užimtumo didinimo programos vykdymo paraiškų formas gali rasti Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu: www.vilkaviskis.lt.

Darbdaviai, pageidaujantys dalyvauti Vilkaviškio rajono savivaldybės 2018 m. užimtumo didinimo programoje, turi pateikti paraiškas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai. Paraiškos užklijuotuose ir antspauduotuose vokuose priimamos iki 2018 m. kovo 19 d. 17.00 val. adresu: S. Nėries g. 1, Vilkaviškis. Ant voko turi būti užrašyta „Dėl dalyvavimo Vilkaviškio rajono savivaldybės 2018 m. užimtumo didinimo programoje“.

Išsamesnę informaciją dėl Užimtumo didinimo programos darbų įgyvendinimo sąlygų bei paraiškų pildymo teikia Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriaus  vyriausioji specialistė Rasa Žilinskienė, tel. (8 342) 60 076.


Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriaus informacija