Meniu
Siūlykite kandidatus Meilės Lukšienės premijai gauti

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kiekvienais metais spalio mėnesį Tarptautinės mokytojų dienos proga komisijos atrinktam nusipelniusiam šalies pedagogui skiria Meilės Lukšienės premiją (toliau – Premija).

Premija skiriama pedagogams už demokratiškumo, humanizmo, kūrybiškumo idėjų įgyvendinimą ir sklaidą. Premijos laureatas įsipareigoja tęsti ir plėtoti Meilės Lukšienės idėjas ir dalyvauti pažangiausių mokytojų sambūryje.

Informuojame, kad kandidatūras turi teisę siūlyti pats kandidatas, švietimo įstaigų vadovai, švietimo įstaigų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, juridinių asmenų dalyvių susirinkimai (savininkai), mokytojai, mokiniai, tėvai ir jų organizacijos, nevyriausybinės organizacijos, švietimo asociacijos, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir jai pavaldžios institucijos. Kandidatai gali būti ne vyresni nei 35 metų.

Maloniai prašome apie švietimo įstaigų vadovus, jų bendruomenių narius ir teikti rekomendacijas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Personalo skyriui iki 2019 m. rugsėjo 15 d. Kartu su rekomendacija prašome pateikti rekomenduojamo asmens sutikimą dėl jo asmens duomenų panaudojimo svarstant ir priimant sprendimą dėl Premijos skyrimo.

Su nuostatais galite susipažinti interneto svetainėje - https://www.smm.lt/web/lt/meiles-luksienes-premijos-skyrimo-nuostatai


Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informacija