Meniu
Savivaldybės specialistai sėmėsi žinių apie Valstybės mobilizacinę sistemą

Vilkaviškyje viešėjo Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos ir Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamento atstovai.

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento direktorius Virginijus Vilkelis, lydimas visuomeninio judėjimo „Už vieningą Vilkaviškio kraštą" nario Rimanto Radzevičiaus, lankėsi Vilkaviškio rajono savivaldybėje ir susitiko su Savivaldybės vadovais. Kartu su rajono valdžia svečiai aptarė Vilkaviškio rajono savivaldybės geografinės padėties įtaką ir santykius su kaimyninėmis valstybėmis, galimas grėsmes, susipažino su Savivaldybės pasirengimu mobilizacijai, turimais resursais.

Vėliau įvykusiame susitikime su Savivaldybės skyrių vedėjais, V. Vilkelis supažindino juos su Valstybinės mobilizacijos sistemos principais, jos subjektais, dalyviais, mobilizacijos planavimo procesu, esminiais pasirengimo mobilizacijai principais ir pokyčiais. Taip pat atkreiptas dėmesys į Gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų (GSVF) užtikrinimą bei siekis konsoliduoti šiuo metu galiojančias GSVF, tam, kad Valstybė būtų kuo pajėgesnė, ištikus pavojui, reaguoti į iškylančias grėsmes ir užtikrinti valstybės funkcionavimą.

Prieš lankydamiesi Savivaldybėje svečiai susitiko su Vilkaviškio ligoninės personalu, o vėliau vyko susitikimas su visuomene Vilkaviškio kultūros centre, kur buvo skaitoma paskaita „Kaip elgtis karinės agresijos atveju“.


***

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas – krašto apsaugos sistemos institucija, kuri dalyvauja Krašto apsaugos ministerijai formuojant valstybės mobilizacijos, priimančiosios šalies paramos ir pilietinio pasipriešinimo politiką, administruoja civilinių mobilizacijos institucijų, ūkio mobilizacijos subjektų pasirengimą mobilizacijai ir priimančiosios šalies paramai teikti, administruoja mobilizacijos ir demobilizacijos vykdymą, administruoja civilinių mobilizacijos institucijų, ūkio mobilizacijos subjektų dalyvavimą teikiant priimančiosios šalies paramą, organizuoja ir koordinuoja krašto apsaugos sistemos, valstybės, savivaldybės institucijų, įstaigų ir (ar) nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą pilietinio pasipriešinimo, pilietinio ir patriotinio ugdymo srityje bei užtikrina civilinės saugos organizavimą, pasirengimą ir reagavimą ekstremaliųjų situacijų metu Krašto apsaugos ministerijoje ir kitose krašto apsaugos sistemos institucijose.Ieva Šlivinskienė

Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė