Meniu
Savivaldybės kontroliuojamos įmonės

 

 

Bendrovės, kuriose Vilkaviškio rajono savivaldybė valdo daugiau kaip 50 proc. akcijų


Bendrovės pavadinimas

Bendrovės įstatai

Įstatinio kapitalo dalis, priklausanti Vilkaviškio rajono savivaldybei, proc.

Bendrovės vadovas, kontaktai

Bendrovės adresas

Bendrovės valdybos nariai

 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrovės veiklos ataskaitos

UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“


Įstatai

99,84 proc.

Direktorius Edgaras Balšaitis

tel. nr. 8 342 52706, 8 699 30092

el. p. vsilumostinklai@inbox.lt

Vienybės g. 54, Vilkaviškis

V Bakutis

V. Kolpakovienė

L. Mureikaitė

O. A. Kilikevičienė

2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2018 metų veiklos ataskaita

 

Strategija

UAB „Vilkaviškio komunalinis ūkis“

 Įstatai

100 proc.

Direktorius Valentinas Gražulis

tel. nr. 8 342 52992,

8 699 14620

el. p. vilkomunalinis@gmail.com

Šiaurės g. 20, Vilkaviškis

-

2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2018 metų veiklos ataskaita

 

Strategija

UAB „Vilkaviškio autobusų stotis“

Įstatai 

100 proc.

Direktorius Valentinas Gražulis

tel. nr. 8 699 14620

Vytauto g. 103, Vilkaviškis

-

2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys

 

2018 metų veiklos ataskaita

 

 


UAB „Vilkaviškio vandenys“

 Įstatai

98,47 proc.

Direktorius Ramūnas Kašinskas

tel. nr. 8 342 60100, 8 618 04930

el. p. info@vilkvand.lt

Pramonėsg. 13A, Vilkaviškis

V. Bakutis

V. Kolpakovienė

L. Bakienė

R. Kašinskas

 
 

2018 metų veiklos ataskaita

 

Strategija

UAB „Kybartų darna“

 Įstatai

100 proc.

Direktorius Egidijus Ausiejus, tel. nr. 8 342 30467, 8 616 48771,

el. p. komunalininkai@gmail.com

J. Basanavičiaus g. 31A, Kybartai

-

2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys

 

2018 metų veiklos ataskaita

 

Strategija


UAB „Vilkaviškio architektūros biuras“

 Įstatai

100 proc.

Direktorius Vidas Skrinskas, tel. 8 342 51197, 8 615 18410, el. p. vabiuras@gmail.com

J. Basanavičiaus a. 11, Vilkaviškis

-

2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys

 

2018 metų veiklos ataskaita

 

Strategija
Bendrovės, kuriose Vilkaviškio rajono savivaldybė turi mažiau nei 50 proc. akcijų

 

Bendrovės pavadinimas

Įstatinio kapitalo dalis, priklausanti Vilkaviškio rajono savivaldybei, proc.

Bendrovės vadovas, kontaktai

Bendrovės adresas

Bendrovės valdybos nariai

UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“

26,67 proc.

Direktorius Algirdas Bagušinskas

tel. nr. 8 342 52706, 8 655 40361

el. p. algirdas.bagusinskas@maatc.lt

Vokiečių g. 10, Marijampolė

A. Šlėderis

K. Babeckas

D. Bunikis

M. Lelešius

V. Tumelis

J. Vitukynas

   

 

 
 
Paskutinis atnaujinimas: 2019-09-12 11:22:56