Meniu
Savivaldybėje pristatytas 2018 metų biudžeto projektas

Pirmadienį (vasario 19 d.) Vilkaviškio rajono visuomenė buvo kviesta į šių metų Savivaldybės biudžeto projekto pristatymą. Jame išsamiai aptartas svarbus rajono finansinę bei ūkinę veiklą reglamentuojantis dokumentas.

Prieš tvirtinant Savivaldybės biudžeto projektą su juo privalu supažindinti rajono gyventojus, išklausyti jų pasiūlymus bei pastabas, tačiau, deja, kaip ir ankstesniais metais, taip ir šiemet didelio visuomenės dėmesio nesulaukta. Į biudžeto pristatymą daugiausia susirinko suinteresuoti asmenys: rajono vadovai, Tarybos nariai, Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, Vilkaviškio rajone veikiančių nevyriausybinių organizacijų atstovai, keletas įstaigų vadovų, seniūnų ir tik keli visuomenės atstovai.

Biudžeto projektą susirinkusiesiems pristatė Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja Vilija Tautvydienė. Ji informavo, kad 2018 metų biudžetą sudaro 33,758 mln. eurų pajamų, t. y. 2018 m. biudžetas yra 3,5 mln. eurų didesnis nei patvirtintas 2017 metais, 1,6 mln. eurų didesnis nei buvo prognozuojamas šiems metams, tačiau 6,2 mln. eurų mažesnis nei realus rajono Savivaldybės biudžetinių įstaigų poreikis pagal programas.

Trumpai apie praeitų metų rezultatus

Galima pasidžiaugti 2017 m. Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymu bei gerėjančiais įsiskolinimo rodikliais. Pajamų planas įvykdytas 100,8 proc. arba gauta 273,1 tūkst. eurų pajamų daugiau nei planuota. Gyventojų pajamų mokesčio (bendroje biudžeto pajamų struktūroje sudarantis didžiausią dalį) planas įvykdytas 103,5 proc., dotacijų ir kitos valstybės biudžeto tikslinės paskirties lėšų gauta, kaip buvo planuota.

Pajamų plano vykdymas leido Savivaldybei laiku vykdyti visus finansinius įsipareigojimus – laiku išmokėti darbo užmokestį darbuotojams, sumokėti socialines išmokas bei kompensacijas.

Savivaldybės bendras įsiskolinimas (ilgalaikės paskolos ir trumpalaikis įsiskolinimas) praėjusių metų pabaigoje sumažėjo net 1,7 mln. eurų (2016-12-31 duomenimis bendras įsiskolinimas buvo 6,8 mln. eurų, o 2017-12-31 duomenimis – 5,1 mln. eurų).

Planuojamos pajamos

Iš viso 2018 metais Savivaldybei suplanuota 33,758 mln. eurų pajamų, iš jų – 626,5 tūkst. eurų skolintų lėšų ir 644,965 tūkst. eurų likutis metų pradžioje už 2017 metus (praėjusiais metais nepanaudotos lėšos). Tačiau, pasak vedėjos, ši suma turėtų būti daugiau nei 6 mln. eurų didesnė, kad būtų patenkinti visi realūs biudžetinių įstaigų poreikiai.

Daugiausia pajamų ketinama gauti iš surenkamų mokesčių (60,8 proc.) ir dotacijų (36,0 proc.). Kitos Savivaldybės pajamos sudarys 1,0 mln. eurų arba 3,0 proc. visų planuojamų pajamų.

Planuojamos išlaidos

Savivaldybės išlaidoms suplanuota skirti 31,084 mln. eurų (92,0 proc.), iš jų darbo užmokesčiui biudžetinių įstaigų darbuotojams apmokėti – 15,095 mln. eurų (48,6 proc.) Taip pat šiais metais planuojama įsigyti turto už 2,674 mln. eurų. Iš viso Savivaldybės biudžete planuojami asignavimai sudarys 33,758 mln. eurų. Taigi, Tarybai teikiamas tvirtinti subalansuotas rajono Savivaldybės biudžetas.

 

Svarstys ir tvirtins Taryba

Susirinkusiesiems į viešąjį biudžeto svarstymą buvo atsakyta į iškilusius klausimus, išklausytos pastabos, tačiau konkrečių pasiūlymų dėl kai kurių biudžeto eilučių keitimo nebuvo gauta.

Galutinis Savivaldybės 2018 metų biudžetas bus svarstomas ir tvirtinamas jau šį penktadienį (vasario 23 d.) vyksiančiame Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje. Po viešo Savivaldybės biudžeto svarstymo įvyko Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdis, kuriame nuspręsta siūlyti pritarti pateiktam 2018 metų biudžeto projektui.

 Ieva Šlivinskienė

Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė