Meniu
Renginyje apie sėkmingą partnerystę: nuo idėjos iki rezultato

Jau tradicija tampa  Europos Sąjungos valstybių užimtumo tarnybų vadovų valdybos iniciatyva vykstančios Europos darbdavių dienos.

Lapkričio 23 d. šiai iniciatyvai skirtas renginys  „Sėkminga partnerystė: nuo idėjos iki rezultato” vyko Marijampolės teritorinės darbo biržos Vilkaviškio skyriuje. Aptarti kintančią darbo rinką, naujoves įstatyminėje bazėje, pasidžiaugti  sėkmingais rezultatais buvo pakviesti Vilkaviškio rajono darbdaviai, savivaldos, profesinio mokymo įstaigų atstovai.

Marijampolės teritorinės darbo biržos Vilkaviškio skyriaus vedėja Reda Besasparienė supažindino su rajono darbo rinkos pokyčių tendencijomis. Ji pasidžiaugė, kad nedarbo pokyčiai yra teigiami. Šių metų pradžioje siekęs 10,1 proc. nedarbas sumažėjo iki 8,2 proc. Aukščiausio nedarbo seniūnijos Vilkaviškio rajono savivaldybėje yra Virbalio, Vištyčio ir Kybartų, tuo tarpu žemiausias nedarbo lygis yra Gražiškių, Gižų ir Keturvalakių seniūnijose. Nuo metų pradžios įsidarbinimo galimybės, taikant aktyvias darbo rinkos politikos priemones, buvo suteiktos 625 darbo ieškantiems asmenims, t. y. 21,9 proc. nuo visų įregistruotų darbo ieškančių asmenų. Tokių rezultatų pavyko pasiekti įgvendinant ESF projektus, naudojant Užimtumo fondo lėšas bei glaudžiai bendradarbiaujant su visais rajono darbdaviais.

Lietuvos Respublikos Užimtumo įstatymo pakeitimus ir naujas aktyvias darbo rinkos priemones pristatė Vilkaviškio skyriaus vyriausioji specialistė Renata Baltūsytė. Taikant naujas paramos mokymuisi priemones, ypaš aktualus tampa darbo biržos ir jos partnerių – darbdavių bei profesinio mokymo teikėjų dialogas. Todėl dalyvauti renginyje ir pasidalinti savo įžvalgomis apie įdarbinimą pagal pameistrystės darbo sutartį ir stažuotę buvo pkviesti Marijampolės profesinio rengimo centro Vilkaviškio skyriaus, Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centro bei UAB „Amatų mokymo centras” atstovai.  UAB „Amatų mokymo centras” direktorius Viačeslavas Arončik susirinkusius supažindino su šių priemonių organizavimo tvarka. Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centro direktorius Viačislavas Novikovas pabrėžė, kad siekiant geriausio rezultato, įgyvendinant pameistrystės priemonę, reikalinga abipusė tiek mokymo įstaigos, tiek darbdavio atsakomybė. Vilkaviškio skyriaus vyr. specialistė Renata Baltūsytė informavo ir apie naują paramos judumui  priemonę, skirtą  darbdaviams, įdarbinusiems darbo biržos siųstus bedarbius ir  patiriantiems jų vežimo į darbo vietą ir atgal išlaidas. Buvo pasidžiaugta, kad šia priemone Vilkaviškio skyriuje jau pasinaudojo dvi įmonės: UAB „Mantinga“ ir UAB „Juodeliai“ .

Rajono ekonominės veiklos vystymo perspektyvas pristatė Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Riklienė.  Pasak pranešėjos, Vilkaviškio rajono savivaldybės verslo struktūroje dominuoja mikro ir smulkios įmonės. Savivaldybėje nėra gerai išplėtotas pramonės sektorius, vyksta pakankamai lėtas darbo vietų kūrimas. Todėl labai svarbu plėtoti verslo informavimo ir konsultavimo sistemą, skatinti vidaus ir užsienio investicijų pritraukimą, eksportą ir naujų rinkų paiešką. Kalbėdama apie savivaldybės paramą verslui Daiva Riklienė apgailestavo, kad ji yra pakankamai maža. Rajono savivaldybėje veikiančiame Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centre teikiamos konsultavimo paslaugos pradedantiems verslininkams. Teikiama jiems reikalinga informacija apie įmonės steigimą, supažindinama su rinkodara, rizikos planavimu ir t.t.  Rajono savivaldybė taip pat prisideda įgyvendinant vietinių iniciatyvų projektus. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Riklienė ypač akcentavo trišalės partnerystės: verslo, savivaldos ir nenyriausybinių organizacijų svarbą. „Tik partnerystėje gali kilti idėjos ir problemų sprendimai,” - išsakė mintį ji.

Renginio kulminacija tapo skyriaus vedėjos Redos Besasparienės įteikti simboliniai apdovanojimai darbdaviams.

„Už socialinę atsakomybę vystant įmonės plėtrą" padėka įteikta UAB „Triplan LT “.

„Už pasitikėjimą vystant įmonės plėtrą“ – UAB „ Art Glacio “ .

„Už pagalbą jaunimui atrandant  save“  –  UAB „Baltijos Tekstilė“ .

„Už  naujos profesinės karjeros šansą"  padėkota Vilkaviškio siuvimo AB „Žemkalnija“ ir Vilkaviškio rajono Kybartų vaikų globos namams.

„Už  ilgametį sėkmingą bendradarbiavimą" padėka įteikta UAB „Gintrėja“.

 

 Informaciją parengė

Vilkaviškio skyriaus vyriausioji specialistė Renata Baltūsytė