Meniu
Projektas „Alksnyno gatvės Ramoniškių kaime sutvarkymas“ Nr. 20KI-KM-17-1-02668-PR001

Projekto tikslas – atnaujinti Vilkaviškio rajono savivaldybės Ramoniškių kaime Alksnyno gatvėje viešąją susisiekimo infrastruktūrą, taip prisidedant prie gyvenamųjų vietovių ekonominės, socialinės, aplinkosauginės plėtros ir pagerinti gyventojų gyvenimo kokybę kaimuose.


Projekto uždavinys – sutvarkyta Alksnyno gatvę Ramoniškių kaime.


Bendra projekto vertė – 118 191,00 Eur su PVM.


Finansuojama iš Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“.